Stemmen de partijen in met het onderhandelaarsakkoord dan is de cao tot stand gekomen

De cao-delegaties van NVZ en vakbonden FNV en CNV zijn er de afgelopen overlegronde in geslaagd een onderhandelaarsakkoord te sluiten. NU’91 en FBZ zijn niet akkoord. Het onderhandelaarsakkoord wordt aan de achterban van de vakbonden CNV, FNV en aan de leden van NVZ voorgelegd. Stemmen de partijen in met het onderhandelaarsakkoord dan is de cao tot stand gekomen. 

NVZ-delegatieleider Anita Arts is tevreden: "Het cao-team heeft voor de voorstellen het uitgangspunt gehanteerd dat voor goede zorg waardering, professionele ruimte, betekenisvol werk, een goede werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor onze zorgprofessionals. De salarisverhoging voor medewerkers komt neer op minimaal 2% en heeft uitschieters naar meer dan 7%. De zogenaamde middengroepen, waar verpleegkundigen toe behoren, lopen hun salarisachterstand in. Ook hebben we afspraken gemaakt over het verminderen van werkbelasting”, aldus Arts.

Financiële paragraaf
De NVZ heeft bij deze overeenkomst enerzijds rekening te houden met een beperkt budget. Anderzijds hebben we de keuze gemaakt om de uitkomsten van het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ mee te nemen. In dit rapport wordt aangegeven dat vooral de middengroepen niet marktconform worden beloond. Voor de genoemde groepen wordt de salarisachterstand in deze cao substantieel verkleind: zij krijgen een forse structurele loonsverhoging. 

SEH en IC-professionals en operatieassistenten A
Kijken we bijvoorbeeld naar functies als SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen en operatieassistenten A in trede 4 van hun schaal, dan verbeteren de inkomsten voor deze medewerkers met dit cao-akkoord opgeteld met 7%. Voor medewerkers in dezelfde functies met veel ervaringsjaren die al aan het eind van hun schaal zijn aangekomen, verbeteren de inkomsten door dit cao-akkoord met 4.6%. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van €250,-. 

Werkbelasting
De inhoudelijke paragraaf staat in het teken van het verminderen van werkbelasting, meer rust in de roosters, en het sneller uitbetalen van overwerk. Delegatieleider Arts: “We hebben belangrijke stappen gezet in het belang van de ziekenhuisprofessionals die dit ook echt nodig hebben. Samen bouwen we aan de zorg voor de toekomst. Dat kan niet zonder waardering en goede arbeidvoorwaarden.”

Onregelmatige diensten worden in deze nieuwe cao extra beloond. De medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten, kunnen 3 jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd op eigen verzoek stoppen met werken.

Met ingang van 1 juli 2022 wordt overwerk standaard sneller uitbetaald, tenzij de medewerker verzoekt om een vergoeding in vrije tijd. 

Vanaf 1 juli 2022 geldt dat, wanneer de medewerker op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk zijn of haar werkzaamheden te kunnen verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt als een aanwezigheidsdienst en wordt betaald. De vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst wordt per 1 juli 2022 met 100% verhoogd. 

De nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 19 maanden en gaat in met terugwerkende kracht op 1 juli 2021 en loopt tot 31 januari 2023.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NVZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NVZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NVZ en 2 vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 24 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!