Tijd voor jezelf maken en het werk loslaten vinden zorg- en welzijnsmedewerkers de grootste uitdagingen op vakantie

Hoewel het merendeel van de zorg- en welzijnsmedewerkers (62%) meer behoefte heeft aan vakantie dan voor corona, wordt hun vakantie(voor)pret overschaduwd door de hoge werkdruk die zij verwachten. 86% neemt deze zomer vakantie op met als belangrijkste doel ontspanning, maar het besef dat er werk blijft liggen, geeft vooraf al vakantiestress. Tijdens de vakantie denkt 44% regelmatig aan werk. In meer dan de helft van de gevallen zijn dit negatieve gedachten. 1 op de 3 maakt zich dan ook zorgen over de terugkeer na de vakantie. Dit staat de benodigde ontspanning in de weg en zet de balans en fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers verder onder druk. Dit constateert PGGM&CO op basis van haar onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting IZZ onder bijna 4000 zorg- en welzijnsmedewerkers.

Voorbereidingstijd
Tijd voor jezelf maken en het werk loslaten vinden zorg- en welzijnsmedewerkers de grootste uitdagingen op vakantie. Ruim een kwart vindt het lastig om voldoende losgeweekt van het werk te vertrekken. Voorbereidingstijd, tijd om af te schakelen en van werk los te komen, is dan ook de meest genoemde behoefte van medewerkers voor een ontspannen vakantie.

Thuisblijvers
Degenen die geen verlof opnemen (8%), noemen het niet gevuld krijgen van het rooster vaak als reden. Als er teveel mensen tegelijk vakantie nemen, kan er niet voldoende zorg worden geleverd. Niet alleen werk(druk) is de oorzaak van onvoldoende ontspanning en herstel op vakantie. 40% van de zorg- en welzijnsmedewerkers is ook mantelzorger. De zorg voor familie of partner gaat ook tijdens vakantie vaak door.  

Geen luxe maar noodzaak         
Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: ‘Het is goed en belangrijk dat het merendeel van zorg- en welzijnsmedewerkers vakantie neemt en dat vooral kan doen in de voor hen gewenste periode. Want als de werkdruk ook de komende periode hoog is en mogelijk nog hoger dan de afgelopen periode, is tijdige ontspanning geen luxe maar noodzaak. En die ontspanning is nu net de grootste uitdaging. Ondersteuning gericht op los kunnen komen van het werk en ontspanning helpt daarbij. Bijvoorbeeld door met collega’s te bespreken dat je moeite hebt met afschakelen en loslaten, dan kunnen zij je daarin steunen en meedenken. En ook door onderling afspraken te maken over niet bereikbaar zijn in je vakantie.’

Vakantievoorbereiding op agenda        
Volgens Anouk ten Arve, Programmamanager gezond werken bij Stichting IZZ, is het ook van belang dat werkgevers en leidinggevenden de medewerkers stimuleren en faciliteren om niet alleen vakantie te nemen, maar ook te hébben. ‘Zet het onderwerp vakantie op de agenda van het teamoverleg en stimuleer mensen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wie heeft er ook vakantiestress en wie niet en waarom niet? Verken samen de mogelijke voorbereidingstijd en bespreek ook wat helpt bij het weer gaan werken na de vakantie’, aldus Ten Arve.

Over het onderzoek      
PGGM&CO doet ieder kwartaal onderzoek naar fitheid en balans onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Onderzoeksbureau Miles Research voert dit onderzoek uit. Deze keer heeft PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ ook gekeken naar de behoeften aan vakantie en mogelijkheden en belemmeringen hierin. Wat is de behoefte aan vakantie en wat doet dit met de fysieke, mentale en financiële fitheid? Wat zijn de mogelijkheden vanuit werkgevers? Dit alles bekeken in relatie met de huidige en verwachte werkdruk. In totaal hebben bijna 4000 zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt. Lees alle resultaten van het onderzoek op https://www.pggmenco.nl/onderzoek.