Er is een groeiende zorg om financiën en rondkomen   

De huidige prijsstijgingen van onder andere energie, benzine en boodschappen, trekken een flinke wissel op het financiële welzijn van zorg- en welzijnsmedewerkers. 90% van hen merkt de negatieve gevolgen van de prijsstijgingen in hun portemonnee. Twee derde merkt er zelfs heel veel van. Meer zorg- en welzijnsmedewerkers maken zich dan ook zorgen over hun financiële situatie ten opzichte van vorig jaar. 16% heeft vaak zorgen en meer dan de helft af en toe (53% t.o.v. 44% in 2021). Nog kunnen rondkomen is de grootste zorg. Dit laat ook mentaal sporen na bij zorg- en welzijnsmedewerkers die -mede door de impact van corona en hoge werkdruk- al minder mentaal fit zijn dan de rest van werkend Nederland. Dit stelt PGGM&CO op basis van haar onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Miles Research, onder bijna 1000 zorg- en welzijnsmedewerkers en 1000 medewerkers uit andere sectoren.

Tanken, boodschappen en energierekening                   
Vooral bij tanken, boodschappen en de energierekening ervaren medewerkers prijsstijgingen. 16% maakt zich vaak zorgen over de financiële situatie en de groep mensen die zich af en toe zorgen maakt (53%) groeit. 7% van de medewerkers in zorg en welzijn ervaart hun financiële situatie zelfs als (zeer) slecht. Hierin zijn er weinig verschillen tussen mensen die werken in zorg en welzijn en mensen die werken in andere sectoren. Zorg- en welzijnsmedewerkers gaan wel vaker letten op boodschappen, het gebruik van energie en van de auto, dan de rest van werkend Nederland.

Rondkomen grootste zorg            
Opvallend is dat vergeleken met vorig jaar de zorgen onder zorg- en welzijnsmedewerkers verschoven zijn van (eerder) stoppen met werken en gezondheid naar het eenvoudigweg rondkomen. Ook maken zorg- en welzijnsmedewerkers zich veel vaker zorgen over de eigen gezondheid en studie van kinderen vergeleken met de rest van Nederland. Zij zijn minder vaak bezorgd over hun baanzekerheid en schulden.

Financiële zorgen vertragen herstel        
Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: ‘We weten uit eerdere onderzoeken dat zorg- en welzijnsmedewerkers al langere tijd onder druk staan, zich zorgen maken over hun gezondheid en mentaal minder fit zijn dan de rest van werkend Nederland. De groeiende zorgen om hun financiën en simpelweg kunnen rondkomen, helpen niet bij het herstel van de mentale fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers en de sector.’

Vraag en bied hulp           
Volgens Davelaar is het zaak dat medewerkers zelf en hun werkgevers zich hiervan bewust zijn, tijdig aan de bel trekken en hulp vragen en aanbieden. Vergeleken met andere sectoren zijn werkgevers in zorg- en welzijn minder vaak op de hoogte van de financiële situatie van hun medewerkers, dan andere werkgevers. Zorg- en welzijnsmedewerkers geven aan minder vaak terecht te kunnen bij hun werkgever bij zorgen over hun financiële situatie. Tegelijkertijd lijken medewerkers in zorg- en welzijn daar ook minder behoefte aan te hebben dan medewerkers uit andere sectoren.

Davelaar: ‘Toch vindt 30% van de zorg- en welzijnsmedewerkers het wel fijn als zij bij financiële zorgen voor hulp terecht kunnen bij hun werkgever. Het is belangrijk dat deze groep, op deze steun kan rekenen. We zien hier in de praktijk bij veel werkgevers al goede voorbeelden van en werken hier ook samen met verschillende werkgevers aan. Bijvoorbeeld met een financiële zelfhulptest en financiële coachgesprekken voor medewerkers in samenwerking met specialisten zoals Prikkl. En met data-dashboards voor inzicht in de financieel kwetsbare groepen en risico’s binnen de organisatie. Ook helpen trainingen voor leidinggevenden om het moedige gesprek te voeren met medewerkers over persoonlijke onderwerpen, zoals hun financiële situatie.’  

Over het onderzoek                   
PGGM&CO doet voortdurend onderzoek naar de fysieke, mentale en financiële fitheid onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Onderzoeksbureau Miles Research voert dit onderzoek uit. Deze keer heeft PGGM&CO de effecten van de prijsstijgingen en hun financiële zorgen onderzocht. Daarnaast is gekeken naar wat werkgevers in de sector doen om hun medewerkers te steunen bij financiële zorgen. Voor dit onderzoek is tevens een benchmark onderzoek uitgevoerd onder ‘gemiddeld werkend Nederland’. In totaal hebben bijna 1000 zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt en 1000 medewerkers uit andere sectoren. Lees alle resultaten van het onderzoek op https://www.pggmenco.nl/onderzoek/.

PGGM&CO is de ledenorganisatie van coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM met ruim 765.000 leden die werken of hebben gewerkt in zorg en welzijn. We helpen iedereen die in zorg en welzijn werkt(e) om fysiek, mentaal en financieel fit te blijven. Als gids bieden we hen vanuit continu onderzoek inzicht en overzicht - met informatie, ervaringen, diensten, producten en voordelen - om fitte keuzes te maken. En helpen we werkgevers om hierin te ondersteunen, waar mogelijk samen met sociale partners. Zodat medewerkers in balans en met plezier blijven werken in een gezonde sector zorg en welzijn.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: PGGM&CO / Stephanie Stalenhoef
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : PGGM&CO
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.pggmenco.nl/
Originele titel: Gros zorg- en welzijnsmedewerkers voelt prijsstijgingen in portemonnee
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-07

Relevante artikelen ...

Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023 Tijdens de coronapandemie hebben zorgverleners meer gebruik gemaakt van telemonitoring De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de re... Management & beleid Sun, 25 Sep 2022, 11:24:16
Extra impuls nodig aantal banen voor arbeidsbeperkten te realiseren Momenteel tellen enkel mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepregister staan mee voor het aantal banen in de banenafspraak Het aantal ge... Management & beleid Sun, 10 Jul 2022, 07:33:14
Positief resultaat voor het UMCG in 2021, maar zorgen over 2022 Naast druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022 In 2021 heeft h... Management & beleid Wed, 01 Jun 2022, 15:10:23
Werkgevers in de zorgsector moeten definitieve berekening 2e periode NOW nog aanvragen Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot Met nog een maand to... Management & beleid Thu, 03 Mar 2022, 16:33:14
Explosieve stijging zorgkosten verwacht Alle zorginstellingen kampen met fiks oplopende personeelskosten en extra kosten voor flexibel personeel De totale kosten aan ouderenzorg, thuiszorg,... Management & beleid Mon, 31 Jan 2022, 13:17:23
Financiële afspraken gemaakt over corona door ziekenhuizen en zorgverzekeraars Umc’s en algemene ziekenhuizen maken ieder najaar afspraken met zorgverzekeraars over de medisch specialistische zorg voor het nieuwe jaar Koepels NV... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:25:55

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com