Een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg is onmogelijk als verbetering van salarissen in de zorg voor het kabinet onbespreekbaar is

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties neemt geen deel aan het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). Met het programma wil het ministerie van VWS het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Wat ActiZ betreft kan dit niet zonder over de achterstanden in salaris van zorgmedewerkers te spreken. ‘Een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg is onmogelijk als verbetering van salarissen in de zorg voor het kabinet onbespreekbaar is.’

‘We blijven ons als ActiZ maximaal inzetten voor goed werkgeverschap’, geeft voorzitter Anneke Westerlaken aan. ‘En dus kunnen we bij het op één zetten van medewerkers, zoals we in de cao hebben afgesproken, niet om het feit heen dat het loongat gedicht moet worden.’ Een groot deel van de zorgmedewerkers verdient fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke sector en de commerciële sector, 6% tot 9% minder. ‘We kunnen als sector de loonachterstand simpelweg niet zelf wegwerken, daar heeft het ministerie een grote rol in. Dat dichten van de loonkloof bleek en blijft onbespreekbaar. Daarmee biedt het programma weinig tot niets nieuws en zien we geen aanleiding om te participeren.’ Eerder al liet vakbond FNV weten geen trek te hebben in een nieuw overlegcircus.

Medewerker op één
Ook zonder TAZ-programma zet ActiZ zich in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Werkgevers en vakbonden zijn in de VVT al bezig opleidingen aan te passen; meer module-gericht en flexibeler om zo beter aan te sluiten op de behoeften van studenten, zij-instromers en herintreders. Ook wordt gewerkt aan verbetering van zeggenschap van verzorgenden en verpleegkundigen over werkuren, roosters en inhoud van het werk, aan de opleidingsfunctie in de wijkverpleging  en het reguleren van de inzet van zzp’ers in de zorg. ActiZ blijft zich samen met vakbonden inzetten voor deze verbeteringen voor medewerkers.

We blijven ons als ActiZ maximaal inzetten voor goed werkgeverschap en dus kunnen we niet om het feit heen dat het loongat gedicht moet worden. Anneke Westerlaken \ voorzitter ActiZ

Geen meerwaarde
Daar waar het programma TAZ juist wel meerwaarde zou kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het wegnemen van BTW-kosten bij regionale samenwerking, het verminderen van regeldruk, het meer werken laten lonen en betaalde tijd voor professionele ontwikkeling, worden juist geen concrete maatregelen aangekondigd. Het niet deelnemen aan het programma TAZ betekent voor nu dat ActiZ niet deelneemt aan het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt waar naast het programma ook de arbeidsmarktparagrafen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo) worden besproken.

Toekomst zorg voor ouderen
De zorg voor ouderen verandert de komende jaren drastisch. Het aantal ouderen in Nederland stijgt hard, evenals het aantal mensen dat zorg vraagt. ‘De zorgvraag groeit harder dan de arbeidsmarkt aankan’, aldus Westerlaken. ‘We hebben in Nederland geen arbeidsmarktprobleem, maar een zorgvraag-overschot.’ Het is reden voor ActiZ om wel de beweging in het Integraal Zorgakkoord te steunen: de groeiende vraag naar zorg kan niet anders dan betekenen dat het sociaal domein en de eerstelijnszorg versterkt moeten worden. ‘De zorg voor ouderen kan en moet anders en daar werkt ActiZ samen met anderen aan.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/actiz-neemt-niet-deel-aan-programma-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-zorg-taz
Originele titel: ActiZ neemt niet deel aan programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-03

Relevante artikelen ...

Door tekort aan personeel problemen in zorg en jeugdhulp De inspectie houdt er rekening mee als een zorgaanbieder door tekort aan personeel niet de zorg kan bieden die eigenlijk nodig is De zorg en de jeugd... Arbeid & CAO Thu, 13 Oct 2022, 15:26:08
Voor medisch specialisten is omscholen naar de ouderenzorg aantrekkelijker Toename van aantal artsen dat wil switchen naar ouderengeneeskunde Medisch specialisten kunnen zich makkelijker laten omscholen specialist ouderengen... Arbeid & CAO Tue, 05 Jul 2022, 12:46:51
Zorgmedewerkers moeten eerlijke beloning krijgen Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging in het coalitieakkoord is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar Erken de zorg voor kw... Arbeid & CAO Sun, 06 Mar 2022, 06:45:04
Hogere lonen voor zorgmedewerkers is bittere noodzaak Branchevereniging ActiZ wil dat alle medewerkers in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, beter betaald worden Zorgmedewerkers verdienen een bete... Arbeid & CAO Tue, 11 Jan 2022, 10:48:04
Zorgverzekeraars werken aan extra salarisverhoging zorgpersoneel Het zijn intensieve tijden voor de zorg Zorgverzekeraars en zorgkantoren dragen bij aan het zo snel mogelijk structureel verhogen van de salarissen i... Arbeid & CAO Tue, 23 Nov 2021, 18:41:34
Duur van personeelsverzuim zorgsector toegenomen Ziektemelding duurt gemiddeld langer dan een maand Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, stelt vast dat het verzuim in de zorgsecto... Arbeid & CAO Fri, 30 Jul 2021, 14:20:09

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com