Een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg is onmogelijk als verbetering van salarissen in de zorg voor het kabinet onbespreekbaar is

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties neemt geen deel aan het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). Met het programma wil het ministerie van VWS het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Wat ActiZ betreft kan dit niet zonder over de achterstanden in salaris van zorgmedewerkers te spreken. ‘Een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg is onmogelijk als verbetering van salarissen in de zorg voor het kabinet onbespreekbaar is.’

‘We blijven ons als ActiZ maximaal inzetten voor goed werkgeverschap’, geeft voorzitter Anneke Westerlaken aan. ‘En dus kunnen we bij het op één zetten van medewerkers, zoals we in de cao hebben afgesproken, niet om het feit heen dat het loongat gedicht moet worden.’ Een groot deel van de zorgmedewerkers verdient fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke sector en de commerciële sector, 6% tot 9% minder. ‘We kunnen als sector de loonachterstand simpelweg niet zelf wegwerken, daar heeft het ministerie een grote rol in. Dat dichten van de loonkloof bleek en blijft onbespreekbaar. Daarmee biedt het programma weinig tot niets nieuws en zien we geen aanleiding om te participeren.’ Eerder al liet vakbond FNV weten geen trek te hebben in een nieuw overlegcircus.

Medewerker op één
Ook zonder TAZ-programma zet ActiZ zich in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Werkgevers en vakbonden zijn in de VVT al bezig opleidingen aan te passen; meer module-gericht en flexibeler om zo beter aan te sluiten op de behoeften van studenten, zij-instromers en herintreders. Ook wordt gewerkt aan verbetering van zeggenschap van verzorgenden en verpleegkundigen over werkuren, roosters en inhoud van het werk, aan de opleidingsfunctie in de wijkverpleging  en het reguleren van de inzet van zzp’ers in de zorg. ActiZ blijft zich samen met vakbonden inzetten voor deze verbeteringen voor medewerkers.

We blijven ons als ActiZ maximaal inzetten voor goed werkgeverschap en dus kunnen we niet om het feit heen dat het loongat gedicht moet worden. Anneke Westerlaken \ voorzitter ActiZ

Geen meerwaarde
Daar waar het programma TAZ juist wel meerwaarde zou kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het wegnemen van BTW-kosten bij regionale samenwerking, het verminderen van regeldruk, het meer werken laten lonen en betaalde tijd voor professionele ontwikkeling, worden juist geen concrete maatregelen aangekondigd. Het niet deelnemen aan het programma TAZ betekent voor nu dat ActiZ niet deelneemt aan het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt waar naast het programma ook de arbeidsmarktparagrafen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo) worden besproken.

Toekomst zorg voor ouderen
De zorg voor ouderen verandert de komende jaren drastisch. Het aantal ouderen in Nederland stijgt hard, evenals het aantal mensen dat zorg vraagt. ‘De zorgvraag groeit harder dan de arbeidsmarkt aankan’, aldus Westerlaken. ‘We hebben in Nederland geen arbeidsmarktprobleem, maar een zorgvraag-overschot.’ Het is reden voor ActiZ om wel de beweging in het Integraal Zorgakkoord te steunen: de groeiende vraag naar zorg kan niet anders dan betekenen dat het sociaal domein en de eerstelijnszorg versterkt moeten worden. ‘De zorg voor ouderen kan en moet anders en daar werkt ActiZ samen met anderen aan.’


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: ActiZ neemt niet deel aan programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 03 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!