De totale inkomsten van de organisaties zijn het afgelopen jaar gedaald met 1,7%, ondanks dat de subsidie van VWS per organisatie met € 10.000 is gestegen

Van 123 onderzochte patiëntenorganisaties zijn er 105 financieel gezond. Een paar zeer grote organisaties hebben het zwaar en drukken het gemiddelde in de sector. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van PGOsupport

De totale inkomsten van de organisaties zijn het afgelopen jaar gedaald met 1,7%, ondanks dat de subsidie van VWS per organisatie met € 10.000 is gestegen. Ook de kosten stegen, met 6%. De meeste patiëntenorganisaties komen hierdoor niet in de problemen. Dat blijkt uit het jaarrekeningenonderzoek, uitgevoerd door een afstudeerstudent van de Hogeschool Utrecht, in opdracht van PGOsupport. Het onderzoek is onderdeel van de PG-monitor.

Inkomstendaling door verlies enkele grote organisaties
Dit is het tweede onderzoek op rij naar de jaarrekeningen van patiëntenorganisaties. Dit jaar zijn tevens de balansen onderzocht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het eigen vermogen en de inkomsten. Uit het vorige onderzoek, over het jaar 2016, kwam al een dalend resultaat naar voren. Is hier inmiddels sprake van een trend? Daar lijkt het niet op.

Kleinere organisaties doen het beter
De meeste organisaties met een omzet tot € 100.000 zagen hun inkomsten juist toenemen.
Subsidies, giften en contributies zijn de belangrijkste inkomstenbronnen, met als grootste post ‘overige subsidies’. Dit zijn fondsen van stichtingen of andere organisaties ter ondersteuning van de activiteiten van patiëntenorganisaties. Goed voor 43% van de inkomsten.

Inkomsten uit andere bronnen dan subsidies zijn ook licht gestegen. Dit zijn de zogenoemde derde gelden. Hieronder vallen bijvoorbeeld projectgebonden financiering, sponsoring, donaties en fondsenwerving.

De daling van het totale resultaat in 2017 komt vooral door de forse verliezen van een paar grote organisaties met een omzet boven de € 500.000. Dit vertekent het beeld voor de rest en brengt het gemiddelde resultaat op € -2.712.870. Het verschil komt door de toename van de kosten met € 3.515.634, vooral aan wetenschappelijk onderzoek, en de daling van de totale inkomsten met € 1.504.037.

Laten we 1 organisatie met grote verliezen buiten beschouwing, dan is het resultaat van alle organisaties bij elkaar positief.

De sector is financieel gezond
Dit jaar is ook de financiële gezondheid van de onderzochte organisaties bepaald. Dat is gedaan met boekhoudkundige criteria zoals current ratio, solvabiliteit, rentabiliteit en netto werkkapitaal. De onderzoeker concludeert dat het gemiddelde van de kengetallen van de organisaties in 2017 is gedaald, maar dat 90% van de organisaties voldoet aan de belangrijkste ratio’s voor financiële gezondheid.

Lees meer over de financiën van patiëntenorganisaties in de PG-monitor.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : PGOsupport
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.pgosupport.nl
Originele titel: Patiëntenorganisaties financieel gezond
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-11-21


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com