(advertentie)

De totale inkomsten van de organisaties zijn het afgelopen jaar gedaald met 1,7%, ondanks dat de subsidie van VWS per organisatie met € 10.000 is gestegen

Van 123 onderzochte patiëntenorganisaties zijn er 105 financieel gezond. Een paar zeer grote organisaties hebben het zwaar en drukken het gemiddelde in de sector. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van PGOsupport

De totale inkomsten van de organisaties zijn het afgelopen jaar gedaald met 1,7%, ondanks dat de subsidie van VWS per organisatie met € 10.000 is gestegen. Ook de kosten stegen, met 6%. De meeste patiëntenorganisaties komen hierdoor niet in de problemen. Dat blijkt uit het jaarrekeningenonderzoek, uitgevoerd door een afstudeerstudent van de Hogeschool Utrecht, in opdracht van PGOsupport. Het onderzoek is onderdeel van de PG-monitor.

Inkomstendaling door verlies enkele grote organisaties
Dit is het tweede onderzoek op rij naar de jaarrekeningen van patiëntenorganisaties. Dit jaar zijn tevens de balansen onderzocht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het eigen vermogen en de inkomsten. Uit het vorige onderzoek, over het jaar 2016, kwam al een dalend resultaat naar voren. Is hier inmiddels sprake van een trend? Daar lijkt het niet op.

Kleinere organisaties doen het beter
De meeste organisaties met een omzet tot € 100.000 zagen hun inkomsten juist toenemen.
Subsidies, giften en contributies zijn de belangrijkste inkomstenbronnen, met als grootste post ‘overige subsidies’. Dit zijn fondsen van stichtingen of andere organisaties ter ondersteuning van de activiteiten van patiëntenorganisaties. Goed voor 43% van de inkomsten.

Inkomsten uit andere bronnen dan subsidies zijn ook licht gestegen. Dit zijn de zogenoemde derde gelden. Hieronder vallen bijvoorbeeld projectgebonden financiering, sponsoring, donaties en fondsenwerving.

De daling van het totale resultaat in 2017 komt vooral door de forse verliezen van een paar grote organisaties met een omzet boven de € 500.000. Dit vertekent het beeld voor de rest en brengt het gemiddelde resultaat op € -2.712.870. Het verschil komt door de toename van de kosten met € 3.515.634, vooral aan wetenschappelijk onderzoek, en de daling van de totale inkomsten met € 1.504.037.

Laten we 1 organisatie met grote verliezen buiten beschouwing, dan is het resultaat van alle organisaties bij elkaar positief.

De sector is financieel gezond
Dit jaar is ook de financiële gezondheid van de onderzochte organisaties bepaald. Dat is gedaan met boekhoudkundige criteria zoals current ratio, solvabiliteit, rentabiliteit en netto werkkapitaal. De onderzoeker concludeert dat het gemiddelde van de kengetallen van de organisaties in 2017 is gedaald, maar dat 90% van de organisaties voldoet aan de belangrijkste ratio’s voor financiële gezondheid.

Lees meer over de financiën van patiëntenorganisaties in de PG-monitor.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : PGOsupport
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.pgosupport.nl
Originele titel: Patiëntenorganisaties financieel gezond
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-11-21

Relevante artikelen ...

Oppositiepartijen hebben voor behoud vitamine D in basispakket gepleid Zij hebben minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn gewezen als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat Oppositie... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 12:23:45
Groei omzet en rendement ziekenhuizen Net als in 2020 had de coronapandemie vorig jaar grote impact op de ziekenhuiszorg De veerkracht van de Nederlandse ziekenhuizen tijdens het tweede c... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 06:43:04
Patiëntvertegenwoordigers zijn onmisbaar Er zijn organisaties die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor subsidie Patiëntenorganisaties doen nuttig werk en worden steeds vaker gev... Management & beleid Mon, 18 Jan 2021, 16:00:38
Besparing door vernieuwing geneesmiddelenuitgaven Door de limieten te actualiseren, zet de minister hiermee vooral fabrikanten van geneesmiddelen met hogere prijzen aan tot het verlagen van hun prijze... Management & beleid Mon, 27 Jan 2020, 20:34:08
Minder winst in de gehandicaptenzorg maar financieel redelijk gezond Bijna driekwart van de bedrijfslasten bestaat uit kosten voor het personeel Voor de gehandicaptenzorg was 2018 in financieel opzicht een minder goed ... Management & beleid Fri, 29 Nov 2019, 12:15:22
Pretoria Zorg bv voldoet niet aan last onder dwangsom De organisaties die aan Pretoria Zorg gelieerd zijn moesten uiterlijk 3 juni 2019 de bestaande cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbi... Management & beleid Thu, 12 Sep 2019, 18:32:34

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com