Onvoldoende vermindering van de stapeling zorgkosten door het kabinet

De opeenstapeling van zorgkosten blijft een probleem, zeker voor mensen die zorg en ondersteuning, geneesmiddelen en hulpmiddelen nodig hebben die worden betaald uit verschillende wetten en voorzieningen. Er is in de afgelopen kabinetsperiode al wel het een en ander gedaan om de stapeling van zorgkosten te verminderen, maar nog niet voldoende. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. 

Maak regelingen eenvoudiger
Uit de brief: “Hulpmiddelgebruikers hebben vaak nog kosten voor niet-verzekerde zorg. Deze kosten worden niet beperkt door wettelijke maatregelen. De totale kosten voor de hulpmiddelgebruikers liggen daardoor vaker hoger en de verschillen in kosten tussen hulpmiddelgebruikers zijn groter.” De Patiëntenfederatie pleit voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en meerkosten te verminderen. En dat niet alleen. “Naast de stapeling van kosten, zijn de regelingen ingewikkeld. Zet daarom ook in op substantiële vereenvoudiging van regelingen. Zoals het maximeren van alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen en zelfzorgmiddelen op voorschrift van een arts op één vast bedrag per jaar. Vergelijkbaar met de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS. Of door alle eigen bijdragen in de zorgverzekeringswet af te schaffen. De zorgkosten waarvoor de eigen bijdragen gelden, tellen immers al mee voor het eigen risico.”

Betrek mensen beter bij grote veranderingen in de zorg
De Patiëntenfederatie doet in haar brief ook de oproep om burgers en patiënten beter te betrekken bij grotere veranderingen in het zorglandschap. Zorg dat net als bij infrastructurele wijzigingen het tijdig betrekken van kennis, ervaring en deskundigheid van patiënten en andere burgers een verplicht onderdeel vormt van de besluitvormingsprocedure. En maak werk van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Ook mensen met een aandoening hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het kan de verergering van de aandoening voorkomen of deze zelfs terugdringen. De Patiëntenfederatie pleit daarom voor meer gerichte inzet op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Waarbij mensen met een aandoening op maat ondersteund worden en een voor hen passend leefstijlprogramma kunnen krijgen en gebruiken.
 
Input Plenair Debat Begroting VWS 2022

Regel de inzet van tolken
De Patiëntenfederatie vraagt samen met de Johannes Wier Stichting, KNMG en KNOV aandacht voor de inzet van tolken in de zorg. Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om hun patiënten goed te informeren, samen te beslissen en instemming te vragen met de behandeling. Een taalbarrière kan daarbij voor flinke belemmeringen zorgen met verkeerde diagnoses en gezondheidsschade tot gevolg. Daarom is het voor zorgverleners essentieel dat zij eenvoudig en snel een professionele tolk in kunnen schakelen wanneer de communicatie met een patiënt niet loopt door een taalbarrière. Het is belangrijk om de financiering en praktische aspecten van het inschakelen van tolken goed te regelen.

Inbreng Plenair Debat Begroting VWS - Tolken in de zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/patientenfederatie-vraagt-opnieuw-aandacht-voor-stapeling-van-zorgkosten
Originele titel: Patiëntenfederatie vraagt opnieuw aandacht voor stapeling van zorgkosten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-10-25

Relevante artikelen ...

Goede en passende zorg moet betaalbaar zijn Dat schrijft de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer Goede en passende zorg staan centraal in het coalitieakkoord van VVD, D... Chronisch zieken Tue, 08 Mar 2022, 20:58:33
Meerkosten.nl actueel voor het belastingjaar 2021 De informatie op deze website is inmiddels weer helemaal actueel voor de aangifte over het belastingjaar 2021 Vanaf 1 maart kun je weer de belastinga... Chronisch zieken Wed, 23 Feb 2022, 13:03:16
Gesprekken nieuwe bewindslieden VWS en de Patiëntenfederatie gewenst Het gaat onder andere om zaken als langer thuis kunnen wonen, Samen Beslissen, invoering van persoonlijke gezondheidsomgevingen Patiëntenfederatie Ne... Chronisch zieken Fri, 14 Jan 2022, 11:41:21
College voor de Rechten van de Mens doet oproep om door te pakken met toegang tot hulpmiddelen Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks leven lopen nog te vaak vast Het gaat nog steeds niet goed met de... Chronisch zieken Sun, 05 Dec 2021, 11:53:14
Over het algemeen zijn klanten tevreden over zorgverzekeraar De meeste mensen zoeken contact met hun zorgverzekeraar als het gaat om rekeningen en of vergoeding van zorgkosten Klanten zijn over het algemeen tev... Chronisch zieken Tue, 16 Nov 2021, 11:15:53
Steun voor patiënten- en gehandicaptenbewegingen Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie aan ongeveer 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties Een sterke patiënten- en gehandicaptenbe... Chronisch zieken Mon, 13 Sep 2021, 18:11:13

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com