(advertentie)

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa

In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Ieder(in) zet zich daarom komende maanden in om te zorgen dat dit goed gebeurt. Zodat, wanneer de Akte wettelijk verplicht wordt, mensen met een beperking het echt merken.

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa. Denk aan bijvoorbeeld hardware en software van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie. Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen mensen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk. Zo zijn er nog veel video’s zonder ondertiteling of audiodescriptie, zijn apparaten niet goed te bedienen door alle gebruikers, is software en hardware niet toegankelijk en zijn handleidingen vaak ingewikkeld en onduidelijk. Wanneer de Europese Toegankelijkheidsakte in de Nederlandse wet is opgenomen, moeten producten en diensten aan striktere voorwaarden voldoen op het gebied van toegankelijkheid.

Wat willen we bereiken?
De komende maanden zet Ieder(in) zich in om bij de omzetting naar Nederlandse wetgeving het volgende te bereiken:

1. Dat mensen met een beperking worden betrokken
Het VN-verdrag Handicap verplicht de Nederlandse overheid om (belangenorganisaties van) mensen met een beperking te betrekken bij het maken van wetten en regels. Bij eerdere omzettingen van Europese wetten zoals de Telecomcode en de Mediawet waren mensen met een beperking onvoldoende betrokken. Juist bij de Toegankelijkheidsakte is het noodzakelijk om mensen met een beperking en de hen vertegenwoordigende (belangen)organisaties te betrekken.

2. Dat de minimale eisen worden opgenomen
Ieder(in) maakt zich er sterk voor dat in ieder geval de minimale vereisten van de Toegankelijkheidsakte goed in Nederlandse wetgeving worden overgenomen. Dit doen we op basis van de toolkit van European Disability Forum (EDF). Samen met organisaties uit ons netwerk vergelijken wij het voorstel voor – aanpassingen van – Nederlandse wetten met de Europese Toegankelijkheidsakte en geven feedback aan de overheid.

3. Dat de reikwijdte van de Akte groter wordt
De Toegankelijkheidsakte beperkt zich voornamelijk tot elektronische producten en diensten. Een toegankelijke geldautomaat zal echter voor veel mensen met een beperking nutteloos zijn als ze het bankgebouw niet kunnen betreden vanwege de fysieke ontoegankelijkheid. Daarom pleit Ieder(in) ervoor om de ambities bij de omzetting op te rekken waar mogelijk, bijvoorbeeld door de reikwijdte van de Toegankelijkheidsakte te verruimen.

4. Dat markttoezicht op de uitvoering goed wordt geregeld
Ondanks het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid is maar een (veel te) klein deel van websites en apps van overheden digitaal toegankelijk. Dit komt onder andere doordat er geen toezichthouder is die monitort en handhaaft. Met dit voorbeeld in het achterhoofd wil Ieder(in) het markttoezicht op de uitvoering van de Toegankelijkheidsakte goed regelen. Met een stevige en deskundige toezichthouder met voldoende bevoegdheden en mogelijkheden voor bijvoorbeeld consumentenbescherming, monitoring, handhaving en sancties.

Samen met belangenorganisaties en kennis- en expertise organisaties voor mensen met een beperking werken we aan deze vier speerpunten. Ook werken we samen met een expertgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van digitale toegankelijkheid, audiovisuele media en betalingsverkeer. In de komende maanden informeren we regelmatig over de voortgang via onze website, in netwerkbijeenkomsten en in bijeenkomsten met onze vaste meedenkgroepen.

Meer informatie
De volledige tekst van de Europese Toegankelijkheidsakte
Toolkit van European Disability Forum (EDF)
Video met uitleg over Europese Toegankelijkheidsakte – presentatie Marie Denninghaus

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/europese-toegankelijkheidsakte-moet-toegankelijkheid-producten-en-diensten-bevorderen/
Originele titel: Europese Toegankelijkheidsakte moet toegankelijkheid producten en diensten bevorderen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-21

Relevante artikelen ...

Jongeren met beperking moeten meer financiële zekerheid hebben Ieder(in) vraagt al langer aandacht voor de uitzichtloosheid van het bestaan van jongeren met een beperking De Nationale ombudsman Reinier van Zutphe... Chronisch zieken Wed, 14 Sep 2022, 12:27:41
Na 6 jaar facultatieve protocollen bij VN-verdrag Handicap geratificeerd? De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen De Raad van State (RvS) heeft op ... Chronisch zieken Tue, 19 Jul 2022, 09:06:18
Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd De agenda gaat ook over beter meedoen in de samenleving en meer ontwikkelkansen voor mensen met een levenslange beperking Minister Helder van langdur... Chronisch zieken Sun, 10 Jul 2022, 07:15:19
Verlenging subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties met 1 jaar De lange duur van de kabinetsformatie en de start van het nieuwe kabinet op 10 januari 2022 zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verlenging Op 24... Chronisch zieken Sun, 10 Jul 2022, 07:07:04
Kwetsbare groepen hebben meer kans op een woning Met het programma ‘Een thuis voor iedereen’ erkent minister de Jonge dat wonen een recht is voor iedereen Minister de Jonge van Volkshuisvesting heef... Chronisch zieken Thu, 12 May 2022, 14:19:05
Zorg thuis moet mogelijk blijven Bij verhuizing naar een zorginstelling moeten alle hulpmiddelen die thuis staan, ingeleverd worden Je hebt een ernstig gehandicapt kind en verzorging... Chronisch zieken Sat, 09 Apr 2022, 09:41:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com