Minstens de helft van de mensen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende, ernstig lichamelijke klachten

Nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus 2: Eerstelijns Centrum Tiel en Ziekenhuis Rivierenland maken als eersten in Nederland afspraken  

Minstens de helft van de mensen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende, ernstig lichamelijke klachten. De nieuwe NHG-Standaard* Diabetes mellitus 2 (DM2) is op 22 november 2021 gepubliceerd. Hierin staat een ander stappenplan voor de glucoseregulatie voor een specifieke groep diabetespatiënten. Deze groep bestaat uit patiënten met diabetes én een zeer verhoogd risico op ischemische hart- en vaatziekten, verslechtering van hartfalen en terminaal nierfalen. Bij deze specifieke groep verminderen SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten het risico op lange termijn. De nieuwe standaard is dus een belangrijke mijlpaal!    

Eersten in Nederland 
De huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel zijn de eersten in Nederland die samen met hun partners – het regionale netwerk van de Zorggroep Gelders Rivierenland, internisten, vaatchirurgen en cardiologen van Ziekenhuis Rivierenland – afspraken hebben gemaakt over de inzet van deze belangrijke medicatie. En over de onderlinge afstemming erover. Deze goede samenwerking is zeer belangrijk, want diabetespatiënten met zeer hoog risico hebben zowel met de huisarts (eerstelijns zorg) als met specialisten (tweedelijns zorg) te maken; internisten, vaatchirurgen en cardiologen. Zij moeten een duidelijke taakverdeling hebben, van elkaar weten wat zij doen voor de patiënt, inzicht hebben in de medische geschiedenis van de patiënt, afspraken maken over wie de hoofdbehandelaar en daarmee eindverantwoordelijk is, en meer. Dit wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA). Het ECT en haar partners startten al op 23 november 2021, een dag na het verschijnen van de NHG-Standaard DM2, met de uitrol ervan. Dat betekent dat zij al bij de eerstvolgende diabetescontrole bij alle diabetespatiënten kijken of die gebaat zouden kunnen zijn bij instelling op deze medicatie. 

Proactief dankzij goede samenwerking en wederzijds vertrouwen 
Marc Huls, huisarts, kaderhuisarts diabetes en expertarts diabetes van het ECT in Tiel, nam het initiatief voor het maken van de afspraken. Na kort overleg met (de specialisten van) Ziekenhuis Rivierenland en zijn collega-kaderhuisartsen van Zorggroep Gelders Rivierenland bereikten de partners zeer snel overeenstemming over het concept dat Huls had opgesteld. Deze proactieve werkwijze getuigt van een groot onderling vertrouwen en vlotte samenwerking. Dankzij deze afspraken kan de medicatie per direct worden ingezet en kunnen onduidelijkheden tussen de zorgverleners worden voorkomen. Dit is een belangrijke mijlpaal die de gezondheid en veiligheid van de diabetespatiënt ten goede komt.      
 
* NHG (Nederland Huisartsen Genootschap)-standaarden zijn richtlijnen voor de huisarts en bedoeld om het medische beleid in diens dagelijkse praktijk te ondersteunen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Eerstelijns Centrum Tiel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Eerstelijns Centrum Tiel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.ecttiel.nl/nieuwe-nhg-standaard-diabetes-mellitus-2/
Originele titel: Nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus 2
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-11-25

Relevante artikelen ...

Zorgen over gezondheid nemen toe Mensen maken zich steeds meer zorgen over hun verslechterende gezondheid De aanhoudende coronacrisis leidt tot grote onrust onder patiënten die nu ... Chronisch zieken Sat, 11 Apr 2020, 17:58:45
Kwaliteit van leven toegenomen door gebruik van technologie Dit blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag Door het gebruik van technologisc... Chronisch zieken Wed, 15 Jan 2020, 11:28:51
Longfibrose niet altijd gediagnosticeerd Longfibrose is een progressieve, onomkeerbare en uiteindelijk dodelijke longaandoening, veelal zonder bekende oorzaak Een onbekend deel van de patiën... Chronisch zieken Mon, 17 Sep 2018, 14:30:58
Aandacht nodig voor overgewicht COPD patiënten met overgewicht hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van ... Chronisch zieken Sun, 04 Feb 2018, 06:55:34
Meldactie Psychosociale zorg Heeft u ervaring met psychosociale zorg rondom uw aandoening of een behandeling? Door psychosociale zorg leert u zo goed mogelijk om te gaan met uw... Chronisch zieken Thu, 27 Jul 2017, 09:51:44