In de hele mobiliteitsketen worden mensen met een beperking onevenredig hard geraakt door personeelstekorten

Door personeelstekort en overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Ieder(in) vraagt hier aandacht voor. NS ziet zo gauw geen oplossing. Dit probleem speelt overigens niet alleen bij de NS. Ook bij Valys en in het WMO- en leerlingenvervoer ontstaan onaanvaardbare problemen door personeelstekort.

Het tekort aan personeel zorgt ervoor dat mensen met een beperking ernstig worden gehinderd in hun mobiliteit. Martin Boerjan, beleidsmedewerker Mobiliteit en toegankelijkheid op NU.nl: “Wij krijgen meldingen van mensen in een rolstoel die niet meer de trein inkomen en achterblijven op het station.”

Lees verder op:
NU.nl op: Reizen met de trein haast onmogelijk voor mensen met een beperking
Of op:
NOS.nl: Mensen met beperking kunnen vaak niet meer met trein reizen vanwege drukte

Probleem breder dan alleen bij NS
Niet alleen bij de NS ontstaan problemen. In de hele mobiliteitsketen worden mensen met een beperking onevenredig hard geraakt door personeelstekorten, ook in het taxivervoer voor Wmo-vervoer, Valys en leerlingenvervoer. Mensen die van deze vervoersvormen gebruik maken, hebben meestal geen alternatief. Zij kunnen niet reizen met bus of trein en lopen daardoor het risico thuis vast te komen zitten. Ieder(in) vindt dit onaanvaardbaar.

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032
Niet alleen tekort aan personeel hinderen mensen met een beperking in hun mobiliteit. Er zijn ook problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie. Deze problemen laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te nemen zijn om het OV in Nederland echt toegankelijk te maken.

Maandag 7 november hebben vervoerders en overheden hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. Bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van alle maatregelen moeten, zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken worden.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Reizen met OV haast onmogelijk voor mensen met een beperking
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 07 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!