In de hele mobiliteitsketen worden mensen met een beperking onevenredig hard geraakt door personeelstekorten

Door personeelstekort en overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Ieder(in) vraagt hier aandacht voor. NS ziet zo gauw geen oplossing. Dit probleem speelt overigens niet alleen bij de NS. Ook bij Valys en in het WMO- en leerlingenvervoer ontstaan onaanvaardbare problemen door personeelstekort.

Het tekort aan personeel zorgt ervoor dat mensen met een beperking ernstig worden gehinderd in hun mobiliteit. Martin Boerjan, beleidsmedewerker Mobiliteit en toegankelijkheid op NU.nl: “Wij krijgen meldingen van mensen in een rolstoel die niet meer de trein inkomen en achterblijven op het station.”

Lees verder op:
NU.nl op: Reizen met de trein haast onmogelijk voor mensen met een beperking
Of op:
NOS.nl: Mensen met beperking kunnen vaak niet meer met trein reizen vanwege drukte

Probleem breder dan alleen bij NS
Niet alleen bij de NS ontstaan problemen. In de hele mobiliteitsketen worden mensen met een beperking onevenredig hard geraakt door personeelstekorten, ook in het taxivervoer voor Wmo-vervoer, Valys en leerlingenvervoer. Mensen die van deze vervoersvormen gebruik maken, hebben meestal geen alternatief. Zij kunnen niet reizen met bus of trein en lopen daardoor het risico thuis vast te komen zitten. Ieder(in) vindt dit onaanvaardbaar.

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032
Niet alleen tekort aan personeel hinderen mensen met een beperking in hun mobiliteit. Er zijn ook problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie. Deze problemen laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te nemen zijn om het OV in Nederland echt toegankelijk te maken.

Maandag 7 november hebben vervoerders en overheden hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. Bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van alle maatregelen moeten, zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken worden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/in-de-media-reizen-met-de-trein-haast-onmogelijk-voor-mensen-met-een-beperking/
Originele titel: Reizen met OV haast onmogelijk voor mensen met een beperking
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-11-07

Relevante artikelen ...

Bezorgdheid over medische basiszorg voor Wlz-cliënten De IGJ en de NZa vragen in een brief aan minister Helder om aandacht voor de toegankelijkheid van deze medische basiszorg Steeds meer mensen die inte... Chronisch zieken Tue, 04 Oct 2022, 15:18:26
Verlenging subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties met 1 jaar De lange duur van de kabinetsformatie en de start van het nieuwe kabinet op 10 januari 2022 zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verlenging Op 24... Chronisch zieken Sun, 10 Jul 2022, 07:07:04
Kamerleden en minister aan de slag met voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid Nog te vaak lopen mensen op tegen knelpunten Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een re... Chronisch zieken Thu, 09 Jun 2022, 13:49:57
Uitvoering VN-verdrag Handicap gaat getoetst worden Het VN-comité stelt over bijna alle artikelen van het VN-verdrag Handicap vragen In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties... Chronisch zieken Mon, 02 May 2022, 13:06:04
Mensen met een beperking willen striktere coronaregels Ieder(in) pleit daarom voor het strikter toepassen en handhaven van de basisregels Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds ex... Chronisch zieken Wed, 24 Nov 2021, 13:00:45
Andere aanpak sociaal domein en preventie nodig Komende jaren zal door de overheid veel ingezet worden op preventie, ook om kosten te beheersen Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken... Chronisch zieken Mon, 25 Oct 2021, 11:19:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com