De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van (vooral elektronische) producten en diensten in Europa

In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. Met een wetsvoorstel van het kabinet wordt de Europese Toegankelijkheidsakte straks in Nederlandse wetten geregeld. Samen met acht patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel op vijf punten beter en sterker te maken.

Toegankelijkheid producten en diensten bevorderen
De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van (vooral elektronische) producten en diensten in Europa. Denk aan bijvoorbeeld hardware en software van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie.

Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen personen met een handicap in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk. De Nederlandse regering stuurde op  14 juni 2023 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Ieder(in) vraagt nu samen met met Divers Doof, DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland), KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Stichting Hoormij.NVVS en Vereniging Onbeperkt Lezen aandacht voor vijf punten om het wetsvoorstel te verbeteren en versterken.

Wet biedt mogelijkheid tot verbetering
Het wetsvoorstel is met een breed pakket aan (aangepaste) wetgeving een goed startpunt om toegankelijkheid van producten en diensten flink te verbeteren. Zo staan er verplichtingen in voor marktdeelnemers om toegankelijke producten en diensten te leveren op de Nederlandse markt. En verschillende ministeries krijgen (meer) beleidsverantwoordelijkheid voor toegankelijkheid. Daarnaast gaan verschillende toezichthouders meer controleren op toegankelijkheid. Belangrijke en noodzakelijke stappen vooruit naar een meer en beter toegankelijke samenleving, in Europa en in Nederland.

Vijf verbeterpunten
Wat Ieder(in) en de acht organisaties betreft is er nog ruimte voor verbeteringen op vijf punten:

1. Maak samenhang tussen verschillende wetten en besluiten duidelijk.
Op het nu ingediende wetsvoorstel volgen nog een aantal besluiten, die beschrijven hoe de wetten uitgevoerd gaan worden. Voorstellen voor besluiten worden pas later naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit maakt het lastig om goed een mening te vormen over het totaalpakket van wetten en besluiten.

2. Betrek ervaringsdeskundigen bij (ontwikkeling) toezicht.
Voor toezichthouders is toegankelijkheid een nieuw onderwerp. Ervaringsdeskundigen en organisaties van mensen met een beperking hebben kennis die toezichthouders daarbij kan helpen.

3. Betrek (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking bij beoordeling van onevenredige lasten en fundamentele wijzigingen.
Bedrijven kunnen zich beroepen op een onevenredige last of fundamentele wijziging. Als dit beroep gegrond is, hoeven zij niet te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. Dit mag niet ten onrechte gebeuren.

4. Ondersteun micro-ondernemingen actief.
Een micro-onderneming is een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van maximaal 2 miljoen euro. Micro-ondernemingen zijn niet verplicht de toegankelijkheidsvereisten voor diensten te volgen. In sommige sectoren zijn juist veel micro-ondernemingen actief; bijvoorbeeld ontwikkelaars van apps en websites. De regering moet micro-ondernemingen actief ondersteunen bij het verbeteren van toegankelijkheid.

5. Monitor voortgang van verbetering van toegankelijkheid actief.
Toezichthouders krijgen in het wetsvoorstel een passieve toezichthoudende rol; marktdeelnemers moeten zelf rapporteren aan een toezichthouder wanneer niet kan worden voldaan aan de toegankelijkheidsvoorschriften. Ieder(in) en de acht organisaties vinden een actieve en goede monitoring door toezichthouders nodig.

Meer informatie
Brief  Ieder(in) aan Tweede Kamer over Europese Toegankelijkheidsrichtlijn – juli 2023Brief  Ieder(in) aan Tweede Kamer over Europese Toegankelijkheidsrichtlijn – juli 2023

Bekijk onze eerdere berichtgeving over de Europese Toegankelijkheidsakte.

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 20 aug 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!