Luchtvervuiling zorgt in Nederland voor jaarlijks 12.000 vroegtijdige sterfgevallen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november doet Longfonds een dringend beroep op alle politieke partijen om zich de komende kabinetsperiode actief in te zetten voor gezonde lucht. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en niemand mag ziek worden van de lucht die hij of zij inademt.

Luchtvervuiling zorgt in Nederland voor jaarlijks 12.000 vroegtijdige sterfgevallen. Bij 20% van de kinderen met astma wordt hun ziekte veroorzaakt door luchtvervuiling. Luchtvervuiling komt zelfs bij ongeboren kinderen terecht en kan hun ontwikkeling bemoeilijken. Daarnaast veroorzaakt en verergert luchtvervuiling longziekten. 

Waarom investeren in een gezonde leefomgeving?

1. De zorgkosten zijn zorgwekkend hoog. Door de luchtkwaliteit te verbeteren, kan er (preventief) veel winst behaald worden. Ongezonde lucht maakt mensen ziek. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt luchtvervuiling de grootste milieubedreiging voor de gezondheid. Dat kost onze maatschappij heel veel geld. Zo is berekend dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling minimaal €4 miljard en maximaal enkele tientallen miljarden per jaar bedraagt. Preventie van longziekten is daarmee essentieel voor de houdbaarheid van de gezondheidszorg.

2. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Luchtkwaliteit is daarvan een belangrijk onderdeel. Longfonds pleit voor gelijke kansen voor iedereen en mensen met een longziekte in het bijzonder. Het moet niet uitmaken waar je woont, iedereen moet ongeacht zijn of haar woonplaats gezonde lucht in kunnen ademen. Dat geldt voor thuis, op het werk en op school. Een gezonde leefomgeving met goede luchtkwaliteit is belangrijk voor preventie van longziekten en een weerbare, gezonde samenleving met gelijke kansen.  

3. De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis. Integraal beleid is nodig voor snellere en grotere gezondheidswinst. Luchtvervuiling en klimaatverandering hangen sterk met elkaar samen: luchtvervuiling draagt bij aan klimaatverandering, en klimaatverandering vergroot op haar beurt weer het risico op luchtvervuiling. Zo ontstaat er een ziekmakende vicieuze cirkel, waarvan beide aspecten een negatieve impact hebben op (long)gezondheid. Daarom is het belangrijk om milieu-, klimaat- en gezondheidsvraagstukken integraal te benaderen.  

Een ambitieuzer beleid voor gezonde lucht 
Op basis van bovengenoemde argumenten vraagt Longfonds alle politieke partijen om te investeren in een gezonde leefomgeving voor volwassenen en (ongeboren) kinderen, met als doel het voorkomen van ziekte door luchtvervuiling.

Concreet vragen we aan politieke partijen:  

 • Stel ambitieuze gezondheidsdoelen in het luchtkwaliteitsbeleid, zoals: minder kinderen met astma, meer gezonde levensjaren en een verbeterde kwaliteit van leven voor iedereen.  
 • Neem de aangescherpte WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit van 2021 als uitgangspunt in luchtkwaliteitsbeleid (in plaats van de huidige, verouderde advieswaarden uit 2005).  
 • Stel gemeenten verplicht het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen en zich te houden aan de uitvoeringsagenda. Nu is slechts 31% (!) van de gemeenten aangesloten bij het SLA. 
 • Richt toekomstig beleid voor luchtkwaliteits-, klimaat-, milieu- en gezondheidsvraagstukken integraal in en voeg gezondheidsvoorwaarden toe. Houd bij beleidsontwikkeling rekening met de negatieve gevolgen van uitstoot door industrie, intensieve veeteelt, mobiliteit en energie op de volksgezondheid.
 • Zet in op het uitfaseren van houtstook. Door houtrook in hun omgeving zijn mensen meer kortademig en hebben mensen met luchtwegklachten een hoger medicijngebruik.
 • Leg extra focus op het tegengaan van luchtvervuiling in gebieden rondom zware industrie, in regio’s waar veel verkeer is, in de buurt van vliegvelden en havens, en bij intensieve veehouderij.

Het maatschappelijk draagvlak om tot actie over te gaan is groot: 75% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. 

Bron: Factsheet Gezonde Lucht

Ook inzetten op zorg en onderzoek  
Een gezonde luchtkwaliteit en het oplossen van de klimaatcrisis vragen tijd. Die tijd hebben we niet als het gaat om het behandelen van mensen met longziekten. Longfonds wil voorkomen dat een stijgend aantal mensen een longziekte krijgt. Longfonds streeft naar minder sterfte, minder ziekte en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een longziekte. Met wetenschappelijk onderzoek en goede, toekomstbestendige zorg willen we winst behalen voor mensen met een longziekte, nu en in de toekomst, zodat ook zij kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Concreet vragen we de politieke partijen:

 • Zet in op vroegopsporing van longziekten. Daarmee voorkomen we extra ziektelast en verbetert de kwaliteit van leven. Op tijd erbij is kwaliteit erbij.  
 • Verminder de impact van longziekten door samen met Longfonds, het Nederlands longonderzoeksveld, en de beste internationale onderzoekers te investeren in kansrijk en vernieuwend onderzoek. 
 • Zet in op het opschalen van bewezen effectieve digitale toepassingen, zoals monitoring en gegevensuitwisseling, zodat meer mensen met een longziekte zelf regie kunnen nemen. 

Kortom
Longfonds pleit ervoor dat politieke partijen zich actief inzetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, een gezonde leefomgeving én voor goede, toekomstbestendige zorg en wetenschappelijk onderzoek. Dat is van groot belang voor álle inwoners van Nederland, inclusief de 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Voor nu, morgen en de toekomst.

Bron: Longfonds


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Longfonds
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Longfonds
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: Een gezonde leefomgeving voor gezonde longen
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
 • Datum: 23 aug 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!