Meer kennis van omgevingsrisicofactoren is van vitaal belang voor een beter begrip van het ontstaan van psychische ziekten

Het voorkomen van psychische aandoeningen is een steeds groter wordend internationaal probleem dat jaarlijks miljoenen mensen treft.

Er is een aantal vermoedelijke oorzaken van psychiatrische stoornissen geïdentificeerd, maar de meeste risicofactoren blijven onbekend. Geestesziekten lijken zich te ontwikkelen zich als gevolg van een complex geheel van genetische bijdragen en levenservaringen. In het afgelopen decennium is de genetische onderbouwing van psychische stoornissen uitgebreid bestudeerd.

Genetica alleen kan echter niet de volledige variatie in geestelijke ziektes verklaren. Hierdoor beweren sommige mensen dat het voorkomen van psychische aandoeningen ook verband houdt met omgevingsfactoren zoals milieuvervuiling. Meer kennis van omgevingsrisicofactoren is daarom van vitaal belang voor een beter begrip van het ontstaan van psychische ziekten.

In een studie uitgevoerd met een team van de University of Chicago, is geprobeerd verbanden te leggen tussen omgevingsfactoren (met als subgroep milieuvervuiling) en het risico op psychiatrische aandoeningen.

Het onderzoek, vastgelegd in het PLOS Biology wetenschappelijk tijdschrift, was gebaseerd op 2 onafhankelijke, zeer grote datasets uit de Denemarken en de Verenigde Staten. De studie omvatte de analyses van omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, en de behandeling van psychiatrische stoornissen.

Verschillende variabelen werden onderzocht, zoals luchtkwaliteit en weerindexen, maar ook sociaal-demografische factoren, als mediaan inkomen, bevolkingsdichtheid en stedelijkheid. Zo kon er gekeken worden of deze factoren een verband vertoonden met een psychiatrische stoornis.

Er werden 4 psychiatrische en 2 neurologische aandoeningen bestudeerd: bipolaire stoornis, ernstige depressie, persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, epilepsie en de ziekte van Parkinson, elk gedefinieerd door specifieke internationale classificatie van ziekten. Het aantal diagnoses per regio werd onder andere berekend door verzekeringsinformatie van miljoenen mensen.

Uit de resultaten van de studie bleek dat inwoners van Denemarken die in hun eerste tien levensjaren in sterk vervuilde regio's woonden, een groter risico hadden op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis (schizofrenie, depressie, bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen).

In de VS werden vergelijkbare resultaten aangetoond, want in gebieden met veel luchtverontreiniging bleken depressie en bipolaire stoornissen vaker voor te komen dan in minder vervuilde gebieden.

Het is belangrijk om erbij te vermelden dat ondanks het waargenomen verband tussen psychische stoornissen en luchtverontreiniging in dit onderzoek, er nog geen officiële directe oorzaak kan worden vastgesteld, omdat hiervoor nog meer onderzoeken nodig zijn met nog meer factoren.

De resultaten uit dit specifieke onderzoek lijken echter wel al aan te tonen dat luchtverontreiniging significant geassocieerd is met een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen.

Al kan er dus nog geen direct oorzakelijk verband opgesteld worden, in conclusie schijnt er wel uit het onderzoek een sterke associatie tussen milieuverontreiniging en het voorkomen van psychiatrische stoornissen te zijn, wat verder onderzocht kan worden. Het onderzoek is een grote bijdrage aan toekomstige studies over het onderwerp.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Eva Jacobse
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : PLOS Biology
Wat is de URL bij deze bron?: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000353
Originele titel: Environmental pollution is associated with increased risk of psychiatric disorders in the US and Denmark
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2020-08-17

Relevante artikelen ...

Meer jeugdige gebruikers antidepressiva Huisartsen in de tweede lockdown schrijven vaker antidepressiva voor aan jongeren Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 51.000 jongeren tussen d... GGZ Sat, 18 Sep 2021, 17:52:28
Toename angststoornis of depressie onder jongvolwassenen Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020 1 op de 11 (9 procent) jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland heeft een h... GGZ Tue, 29 Jun 2021, 11:48:05
Herstelpoli voor hulp na depressie Jaarlijks kampen ongeveer 860.000 Nederlanders met een depressie Herstelpolikliniek Depressie voor de behandeling van mensen die slechts deels zijn... GGZ Tue, 22 Jun 2021, 03:15:45
20-24-jarigen tijdens tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven van jongeren, op sociaal v... GGZ Sun, 09 May 2021, 08:26:03
Meer persoonsgerichte behandeling met medicijnen in de psychiatrie Onderzoekers hebben hiervoor onlangs 8 miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen Maar liefst twee derde van de patiënten in de psychiatrie reageer... GGZ Wed, 24 Mar 2021, 21:24:50
Bij zwangere vrouwen blijven angst en depressie vaak onbesproken Ongeveer 1 op de 5 zwangere vrouwen heeft angstige of sombere gevoelens tijdens de zwangerschap Vrij veel zwangere vrouwen kampen met angstige of som... GGZ Wed, 16 Dec 2020, 07:47:34