Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken maken over passende zorg. Alleen zo kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven.

In december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis twee verplichtingen opgelegd (art. 48 Wet marktordening gezondheidzorg) om de verhouding tussen zorgverzekeraars en Emergis beter in balans te brengen. Woensdag 16 maart heeft de rechter het besluit van de NZa bekrachtigd.

De NZa heeft in haar rol als marktmeester een transparantieverplichting en een contracteerverplichting opgelegd aan Emergis. Dit deden we omdat we vaststelden dat Emergis beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met het besluit willen we de verhoudingen tussen zorgverzekeraars en Emergis in Zeeland weer in balans brengen. Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt. 

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorgverzekeraars om redelijke afspraken te maken over de zorg die wordt geleverd, in het belang van de patiënten en verzekerden. De transparantieverplichting bestaat uit het door Emergis opstellen van een plan van aanpak waaruit blijkt hoe Emergis gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Emergis is hiermee na ons besluit goed aan de slag gegaan en heeft in 2021 in overleg met zorgverzekeraars een plan van aanpak opgeleverd dat voldoet aan de eisen die we daaraan hadden gesteld. Hiermee is inmiddels aan de transparantieverplichting voldaan.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/17/uitspraak-rechter-bekrachtigt-noodzaak-betere-verhouding-emergis-en-zorgverzekeraars
Originele titel: Uitspraak rechter bekrachtigt noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-17

Relevante artikelen ...

Tijdschrijven experiment GGZ open voor alle aanbieders Voorwaarde voor deelname aan het experiment is wel dat hierover een afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op... GGZ Mon, 22 Feb 2021, 15:19:45
Nieuw kwaliteitsinstituut GGZ Er wordt in het voorjaar een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht. Dit voorjaar wordt er een nieuw kwaliteitsinsti... GGZ Tue, 20 Mar 2018, 14:57:03
Hard aan de slag met de wachttijden Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. Sinds afgelopen zomer ges... GGZ Fri, 29 Dec 2017, 15:15:54
Voortzetting overname Virenze Parnassia en MET ggz willen de instelling Virenze overnemen die in financiële problemen verkeert. Ggz-aanbieders Parnassia en MET ggz kunnen verder m... GGZ Fri, 29 Dec 2017, 14:53:42

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com