Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken maken over passende zorg. Alleen zo kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven.

In december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis twee verplichtingen opgelegd (art. 48 Wet marktordening gezondheidzorg) om de verhouding tussen zorgverzekeraars en Emergis beter in balans te brengen. Woensdag 16 maart heeft de rechter het besluit van de NZa bekrachtigd.

De NZa heeft in haar rol als marktmeester een transparantieverplichting en een contracteerverplichting opgelegd aan Emergis. Dit deden we omdat we vaststelden dat Emergis beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met het besluit willen we de verhoudingen tussen zorgverzekeraars en Emergis in Zeeland weer in balans brengen. Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt. 

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorgverzekeraars om redelijke afspraken te maken over de zorg die wordt geleverd, in het belang van de patiënten en verzekerden. De transparantieverplichting bestaat uit het door Emergis opstellen van een plan van aanpak waaruit blijkt hoe Emergis gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Emergis is hiermee na ons besluit goed aan de slag gegaan en heeft in 2021 in overleg met zorgverzekeraars een plan van aanpak opgeleverd dat voldoet aan de eisen die we daaraan hadden gesteld. Hiermee is inmiddels aan de transparantieverplichting voldaan.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Uitspraak rechter bekrachtigt noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 17 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!