Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken maken over passende zorg. Alleen zo kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven.

In december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis twee verplichtingen opgelegd (art. 48 Wet marktordening gezondheidzorg) om de verhouding tussen zorgverzekeraars en Emergis beter in balans te brengen. Woensdag 16 maart heeft de rechter het besluit van de NZa bekrachtigd.

De NZa heeft in haar rol als marktmeester een transparantieverplichting en een contracteerverplichting opgelegd aan Emergis. Dit deden we omdat we vaststelden dat Emergis beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met het besluit willen we de verhoudingen tussen zorgverzekeraars en Emergis in Zeeland weer in balans brengen. Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt. 

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorgverzekeraars om redelijke afspraken te maken over de zorg die wordt geleverd, in het belang van de patiënten en verzekerden. De transparantieverplichting bestaat uit het door Emergis opstellen van een plan van aanpak waaruit blijkt hoe Emergis gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Emergis is hiermee na ons besluit goed aan de slag gegaan en heeft in 2021 in overleg met zorgverzekeraars een plan van aanpak opgeleverd dat voldoet aan de eisen die we daaraan hadden gesteld. Hiermee is inmiddels aan de transparantieverplichting voldaan.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/17/uitspraak-rechter-bekrachtigt-noodzaak-betere-verhouding-emergis-en-zorgverzekeraars
Originele titel: Uitspraak rechter bekrachtigt noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-17

Relevante artikelen ...

Ggz in crisis! 27 duizend mensen wachten te lang op geestelijke gezondheidszorg In Nederland wachten ruim 27 duizend mensen te lang op geestelijke gezondheidszorg. ... GGZ Mon, 12 Jul 2021, 18:36:25
Tijdens begin tweede coronagolf lichte daling nieuwe ggz-behandelingen De resultaten geven dus een eerste beeld, maar zijn niet representatief voor de specialistische ggz in Nederland De gevolgen van de tweede coronagolf... GGZ Thu, 12 Nov 2020, 11:07:53
Beleidsregels geweld tussen cliënten van kracht Zorgaanbieders en aanbieders van jeugdhulp hoeven minder ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten niet langer afzonderlijk te melde... GGZ Wed, 23 Aug 2017, 19:47:48

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com