Nog steeds wachten ruim 80.000 mensen op zorg en worden de afgesproken wachttijden niet gehaald

MIND maakt zich ernstig zorgen om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de ggz. Nog steeds wachten ruim 80.000 mensen op zorg en worden de afgesproken wachttijden niet gehaald. De ambitie in het integraal zorgakkoord om de wachttijd in te korten naar vijf weken, is veelbelovend. Maar de grote vraag is hoe VWS nu denkt deze ambitie wél waar te kunnen maken. Wat MIND betreft mist de focus en samenhang op preventie om zo de instroom van mensen met klachten te beperken en moet de zorg zelf optimaal inzetten om de doorstroom en de uitstroom te bevorderen. Woensdag 2 november debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de ggz en suïcidepreventie.  

Preventie om vraag naar ggz te verminderen 
Om de problemen in de ggz op te lossen, is verlagen van de zorgvraag absoluut noodzakelijk. Voorkomen is beter dan genezen. De aanpak is echter versnipperd. Ggz-preventie maakt deel uit van het integraal zorgakkoord (IZA), het is onderdeel van het gezond en actief leven akkoord (GALA, nog niet ondertekend door de betrokken partijen), voor de zomer verscheen de ‘Aanpak mentale gezondheid: van ons allemaal’ en er zijn afspraken gemaakt voor een regionale preventie-infrastructuur tussen de koepels van zorgverzekeraars en gemeenten (ZN en VNG). Het is ons onduidelijk hoe deze verschillende aanpakken met elkaar samenhangen, wie waarvoor verantwoordelijk is, en wat de budgetten zijn. Het coalitieakkoord stelt in totaal €60 miljoen beschikbaar voor preventie. Het is echter nog niet bekend welk deel van het budget is gereserveerd voor preventie in de ggz en voor welk van de bovenstaande programma’s. 

Samen beslissen om de effectiviteit van ggz te verhogen 
Om vervolgens met de zorg ook het gewenste effect te bereiken, is het essentieel dat zorgprofessionals en patiënten/cliënten samen beslissen over de behandeling. Samen beslissen maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van ‘Passende Zorg’, een begrip dat het fundament is van het nieuwe Integraal Zorg Akkoord (IZA). Helaas blijkt uit recent onderzoek dat de overheidscampagne ‘Samen Beslissen’ niet het beoogde resultaat heeft: het aantal zorgverleners dat patiënt “uitnodigt” om mee te beslissen is zelfs gedaald van 49 naar 48 procent. Dit moet absoluut verbeteren. 

Wachttijden ggz verlagen door focus op beter proces 
Om de ambities op het gebied van wachttijden te halen, is het noodzakelijk om steviger naar het primaire proces in de ggz te kijken. Waar stagneert de doorstroom zodat mensen aan de voorkant niet zo lang hoeven te wachten? Al in 2020 signaleerde de Algemene Rekenkamer (AR) in haar rapport ‘Geen plek voor grote problemen’ dat uitstroom van patiënten met complexe problematiek na hun behandeling gebrekkig verloopt. Hierdoor blijven mensen onnodig op behandelplaatsen zitten die vrij zouden moeten komen voor nieuwe patiënten. MIND pleit ervoor om de knelpunten weg te nemen en meer te sturen op het doorlopen van de zorgcyclus: triageren, diagnosticeren, indiceren, behandelen, monitoren en evalueren. Dit helpt om de cliëntenstroom op gang te houden. Wij zien een belangrijke rol voor de minister om daarop te sturen en de Nederlandse Zorgautoriteit om daar stevig op toe te zien. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: MIND / Marielle van den Berg
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : MIND
Wat is de URL bij deze bron?: https://wijzijnmind.nl/
Originele titel: Focus op betere doorstroom om wachttijden ggz te verbeteren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-10-31

Relevante artikelen ...

Steun voor MIND Us door ZN om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ondersteunt sinds kort  MIND Us zowel financieel al... GGZ Sun, 20 Nov 2022, 11:41:14
Groeiende zorgen GGZ Groeiende personeelstekorten, een hoog ziekteverzuim en de inzet van uitzendkrachten leggen een zware druk op bedrijfsresultaten Na een forse stap te... GGZ Wed, 14 Sep 2022, 12:52:25
Integraal Zorgakkoord niet door MIND ondertekend Een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk Rechten van cliënten- en naasten onder druk in het IZADe zorg dreigt vast te l... GGZ Wed, 07 Sep 2022, 11:15:47
Nieuwe ggz zorgaanbieders van goede wil, nog wel verbeteringen nodig Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aan... GGZ Thu, 30 Jun 2022, 13:00:15
Vaststellen uitzichtloosheid blijkt moeilijk Als iemand in aanmerking wil komen voor euthanasie dan schrijft de wet voor dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden Elk jaar k... GGZ Mon, 13 Jun 2022, 12:33:56
Constructieve gesprekken over acute ggz in de regio toegenomen Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd Per 2020 is de inkoop en bekostiging van acute geestelijke gezondheidszor... GGZ Thu, 12 May 2022, 06:27:11

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com