Uit wetenschappelijk onderzoek was nog niet duidelijk welke vormen van psychotherapie effectief zijn

Cognitieve gedragstherapie blijkt effectief voor de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Mensen met autisme kampen vaak met angst- of stemmingsklachten. Zij hebben echter veelal moeite met het vinden van goede psychotherapie, waar cognitieve gedragstherapie een vorm van is. Vanwege ontbrekende kennis over de effectiviteit bij ASS, zijn therapeuten soms terughoudend om psychotherapie bij mensen met ASS te starten. Die terughoudendheid is niet nodig, blijkt uit de studie van psychiater in opleiding Rob Wichers van Amsterdam UMC.

Uit wetenschappelijk onderzoek was nog niet duidelijk welke vormen van psychotherapie effectief zijn. Wichers: “Als we een groot aantal studies analyseren, blijkt duidelijk een positief resultaat voor mensen met autisme wanneer ze cognitieve gedragstherapie krijgen. Ook zien we in ons onderzoek dat sociale-vaardigheidstraining angst- en stemmingsklachten vermindert, voor zowel kinderen als volwassenen met ASS.” Het onderzoek is  gepubliceerd in Psychological Medicine.

Verminderen angstklachten
Rob Wichers hield een uitgebreide zoektocht in de literatuur naar alle vormen van psychotherapie voor angst en depressie bij mensen met ASS. In een meta-analyse werden 36 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken (waaraan 1726 patiënten deelnamen) gebundeld. Daarna werd bekeken wat het effect van de therapieën was.

Wichers: ”We hebben aangetoond dat cognitieve gedragstherapie een effectieve therapie is voor het verminderen van angstklachten bij kinderen en voor het terugbrengen van depressieve klachten bij volwassenen met ASS. Verder zagen we ook dat het effectiever was om bij kinderen met ASS en angstklachten de familie te betrekken tijdens cognitieve gedragstherapie.”

Bredere inzichten
Ook sociale-vaardigheidstraining blijkt goede resultaten te geven bij de reductie van angstklachten. Dit effect trad op bij zowel kinderen als volwassenen met ASS. Voor stemmingsklachten bleek de therapie ook effectief voor kinderen met ASS.

Wichers: ”Deze resultaten geven nieuwe, bredere en leeftijdsspecifieke inzichten in de behandeling van angst- en stemmingsklachten bij ASS. Als we onze resultaten toevoegen aan richtlijnen voor behandeling, dan gaat dat de toegang tot psychotherapie voor mensen met ASS zeker verbeteren.”


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Amsterdam UMC
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Amsterdam UMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Psychotherapie ook effectief bij mensen met autisme
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 21 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!