Op vrijdag 2 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor eetstoornissen tijdens World Eating Disorders Action Day

Over eetstoornissen zijn veel aannames die niet kloppen. Het is een ernstige ziekte, maar hij is te behandelen, stellen kinder- en jeugdpsychiater Gwen Dieleman en psychotherapeut Suzanne van ’t Hof van Erasmus MC Sophia. Tijdens World Eating Disorders Action Day vragen zij aandacht voor deze problematiek.

Op vrijdag 2 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor eetstoornissen tijdens World Eating Disorders Action Day. Ook in het Sophia, en dat is hard nodig vindt Dieleman. ‘Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van eetstoornissen, omdat ze alleen de extreme beelden uit de media kennen.’ Van ‘t Hof vult aan: ‘Het is ook belangrijk te vertellen dat een eetstoornis weliswaar ernstig is, maar in veel gevallen goed te behandelen.’

Veel soorten
Eetstoornissen komen vaak voor onder jongeren blijkt uit onderzoek: 1,4 procent van de 18 tot 24-jarigen heeft er ooit mee te maken gehad. Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij het bezig zijn met wel of niet eten veel invloed heeft op het dagelijks leven. Er zijn veel soorten eetstoornissen: van bijna niks eten tot juist heel veel in één keer, maar ook overmatig willen bewegen of braken.

Vooral tieners zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van een eetstoornis, zien Dieleman en Van ’t Hof. ‘Het is een levensfase met veel veranderingen: ze zijn net in de puberteit, op zoek naar wie ze zijn en vergelijken zichzelf met anderen. Soms leidt dit er toe dat jongeren geleidelijk een ander eetpatroon ontwikkelen. Dat begint vrij onschuldig, maar als je kwetsbaar bent kan het steeds erger worden. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een eetstoornis, zoals psychische, sociaal-culturele en genetisch-biologische factoren.’

‘Praat erover, dat is onze belangrijkste boodschap’

In het Sophia helpt een gespecialiseerd team jongeren met een eetstoornis. Tijdig signaleren, het probleem serieus nemen en hulp zoeken is belangrijk volgens Van ’t Hof. ‘Hoe sneller je start met de juiste behandeling, hoe meer schade voorkomen kan worden en hoe groter de kans op herstel.’

Stigma doorbreken
Dieleman en Van ’t Hof hopen met World Eating Disorders Action Day het stigma op eetstoornissen te doorbreken en bewustwording te creëren. ‘Het idee is dat iedereen op die dag steun uitspreekt door paars te dragen, samen te komen en het onderwerp in de media aandacht te geven: patiënten, behandelaren en naasten. Een eetstoornis heb je nooit alleen, en die behandel je niet alleen. Daar heb je je naasten bij nodig. Praat erover. Dat is onze belangrijkste boodschap.’

Meer info
Wil je meer weten over eetstoornissen? Bezoek de website van de patiëntenvereniging of firsteetkit van medisch professionals. De signalenkaart van Stichting Kiem kan helpen bij vroegtijdige signalering.

Op 2 juni wordt jaarlijks de World Eating Disorders Action Day georganiseerd. Zo’n 200 organisaties, patiënten en betrokken vanuit meer dan 45 landen organiseren activiteiten en zijn actief op social media, met als doel het vergroten van het inzicht dat eetstoornissen een ernstige ziekte is, die te behandelen is. Het gebouw van Erasmus MC kleurt op deze dag paars.

Bron: Erasmus MC


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / Jochem van Laar
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: ‘Een eetstoornis heb je nooit alleen’
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 01 juni 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!