Illegale orgaanhandel behoort tot de meest winstgevende vormen van criminaliteit. Wereldwijd wordt de omzet geschat op ? 1,2 miljard.

 

Dr. Frederike Ambagtsheer promoveerde 6 juni op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zie haar proefschrift Organ Trade of luister naar de uitzending van Argos hierover.

Spoorloos
Er zijn amper veroordelingen, zegt ze, onderzoekers konden er maar elf vinden. Voor politie en justitie is het moeilijk een rechtszaak rond te krijgen. Soms zijn bijvoorbeeld de donoren spoorloos. De criminele netwerken die dit organiseren, zijn bovendien goed georganiseerd en gaan geraffineerd te werk.

China, India
Landen waar illegale orgaantransplantaties - vaak nieren - plaatsvinden, zijn onder meer China, Pakistan, India, Iran, Rusland, Colombia, Irak en Zuid-Afrika. De patiënten komen bijvoorbeeld uit Taiwan, Zuid-Korea, Israël, Zweden, Nederland en Macedonië/Kosovo. Zij kopen een nier, omdat ze vrezen die in eigen land niet tijdig te kunnen krijgen. Ze wijzen op de lange wachttijd en de complicaties van nierdialyse.

Wat het kost
De Nederlandse patiënten die een illegale orgaantransplantatie ondergingen, zijn hier veelal niet geboren. Enkelen gaven aan zich gediscrimineerd te voelen door het gezondheidssysteem. Ze betaalden voor de ingreep in het buitenland tussen de 6.000 en 45.000 euro. Hierbij waren inbegrepen: verblijf, het orgaan, operatie, medicatie en eten en drinken. Degene die profiteren van de illegale winsten, zijn de artsen, handelaren of organisatoren.

Uitgebuit
Met name in Kosovo bleken de donoren, dus de 'gevers' van de organen, ernstig uitgebuit. Ze ontvingen niet het beloofde geldbedrag of zouden ondanks twijfels gedwongen zijn hun orgaan af te staan. De operatie werd minder ingrijpend beschreven dan hij was en bovendien uitgevoerd in een privékliniek die hiertoe onbevoegd was. Van de 22 geïnterviewde patiënten keerden er 10 terug naar hun land met complicaties, waaronder infecties en afstoting van de ontvangen nier.

Wel begrip
Nederlandse transplantatieprofessionals die met de in het buitenland geholpen patiënten te maken kregen, veroordelen weliswaar het kopen van een nier, maar hebben er ook begrip voor waarom patiënten dit doen. Deze professionals weten niet veel weten van de koop. De patiënt vertelt er liever niet over. De artsen stellen hun beroepsgeheim, zorgplicht en behandelrelatie met de patiënt voorop. Deze vinden ze belangrijker dan helpen ingrijpen bij de orgaanhandel. Ambagtsheer spreekt over 'een muur van stilzwijgen'.

Melden
De onderzoeker pleit ervoor orgaandonatie populairder te maken met een financiële stimulans. Dat kan bijvoorbeeld door de donor te belonen met een levenslange vrijstelling van ziektekostenpremies. Ook pleit ze voor met anoniem melden van de illegale handel, door artsen. Die kunnen de kliniek of de stad waar de illegale operatie heeft plaatsgevonden melden.

Bron: Erasmus MC