Er loopt nog een bodemprocedure waarin de rechter de data-uitvraag verder onderzoekt

Om mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben zo snel mogelijk te helpen en zorgaanbieders een passende vergoeding te bieden is de gegevensuitvraag voor de zorgvraagtypering erg belangrijk. De actiegroep Vertrouwen in de ggz heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de uitvraag en verwerking van deze data te stoppen. De rechtbank heeft op 2 november gezegd dat er op dit moment onvoldoende reden is om dit te verbieden. De uitspraak van de rechtbank maakt dat we met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals verder kunnen werken aan een toegankelijke ggz waar mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er loopt nog een bodemprocedure waarin de rechter de data-uitvraag verder onderzoekt.

Inzicht in de sector
De ggz staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave. Er zijn lange wachttijden en we zien dat mensen met een complexe zorgvraag het langste wachten. In nauwe samenwerking met het zorgveld is het zorgprestatiemodel op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. In dit nieuwe bekostigingsmodel speelt de zorgvraagtypering een belangrijke rol. Met de zorgvraagtypering brengen we in kaart hoeveel zorg bepaalde groepen patiënten nodig hebben. De gegevens die we ontvangen, gebruiken we om zicht te krijgen op de zorgvraag op groepsniveau en niet van individuele patiënten. Met dit inzicht kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken om ervoor te zorgen dat de mensen die de zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen. Zo kan de schaarse zorg het beste worden ingezet.

Waarborgen privacy
De NZa gaat zorgvuldig om met de aangeleverde gegevens. Zo worden de gegevens aangeleverd zonder persoonlijke kenmerken. Ook worden de gegevens gescheiden bewaard van andere gegevens die de NZa heeft. Slechts een paar personen hebben toegang tot de dataset en deze wordt binnen twee jaar verwijderd. Op basis van de data en met de genomen voorzorgsmaatregelen kan de NZa niet zien wie zorg gebruikt. En ook niet om hoeveel en welke zorg het gaat. We gebruiken de dataset alleen voor het verbeteren van de zorgvraagtypering en de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: NZa mag verder met ggz-data
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 07 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!