(advertentie)

Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort

Brancheorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland spreken hun zorgen uit over de tekorten in regionale Wlz-budgetten voor 2021. Een groot aantal zorgaanbieders én het zorgkantoor van Zilveren Kruis worden in elf Wlz-regio’s geconfronteerd met onzekerheid. Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort. Hierdoor hebben deze zorgaanbieders onzekerheid over de vergoeding van 0,5 procent van hun omzet en een deel van de compensatie voor leegstand als gevolg van corona. In de praktijk betekent dit dat mogelijk niet alle geleverde zorg betaald kan worden.

De vraag naar verpleegzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2021 veel sterker gegroeid dan aanvankelijk geraamd; onder andere door een hogere instroom in de langdurige ggz en extra kosten in verband met corona. Ieder zorgkantoor krijgt jaarlijks een budget om daarmee alle Wlz-zorg in te kopen. Meer instroom in bijvoorbeeld de langdurige ggz kan ten koste gaan van de budgettaire ruimte die overblijft voor de verpleegzorg of gehandicaptenzorg.

Dit jaar kampt zorgkantoor Zilveren Kruis met een flink tekort; ook na een herverdeling van de budgetten tussen verschillende zorgkantoren. Zorgkantoren meldden het ministerie van VWS al eerder dat na de herverdeling van de budgetten er nog steeds een geschat tekort is van 70 miljoen euro. Dit raakt met name de Wlz-regio’s van het zorgkantoor van Zilveren Kruis.

Risico op extra wachttijden
De onzekerheid over de budgetten kan leiden tot extra wachttijden voor cliënten die op zoek zijn naar een plek in de verpleegzorg. Groeiende wachttijden zijn onacceptabel voor mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg. Het initiële budget voor de langdurige zorg in de Wlz, dat aan het begin van het jaar beschikbaar wordt gesteld, wordt door het ministerie in de regel krap geraamd. Gedurende het jaar worden daarom vaak extra middelen toegevoegd op basis van adviezen van de NZa. Dit veroorzaakt onzekerheid over de toereikendheid van het uiteindelijk beschikbare budget.

Oproep voor een meerjarig financieel kader
Alle partijen staan samen voor de grote opgave om goede zorg te kunnen blijven bieden aan een grote toestroom van ouderen, waarvoor uiteindelijk minder zorgmedewerkers en minder financiële middelen per cliënt beschikbaar zijn. De oproep aan politiek Den Haag is om meerjarige helderheid te geven over het financiële kader voor de langdurige zorg. Meerjarige zekerheid over de budgetten geeft zorgaanbieders en zorgkantoren een helder perspectief op de ruimte om te investeren in de doelmatige organisatie van verpleegzorg.

ActiZ en ZN zijn in gesprek met VWS over oplossing
De komende maanden monitoren zorgaanbieders en zorgkantoren de situatie nauwgezet en zullen er alles aan doen om groeiende wachttijden te voorkomen. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn met het ministerie van VWS en de NZA in gesprek om op zoek te gaan naar een oplossing voor de budgettaire tekorten 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/herschikking-wlz-budget-2021-zorgt-voor-onzekerheid-bij-zorgaanbieders-en-zorgkantoor
Originele titel: Herschikking Wlz-budget 2021 zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-15

Relevante artikelen ...

De druk op de zorg blijft hoog 20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maa... Management & beleid Tue, 04 Jan 2022, 16:14:12
Niet treuzelen met aanvraag Europese Coronaherstelfonds Met de huidige coronagolf en vergrijzende samenleving is er geen tijd te verliezen Treuzel niet met het indienen van de Nederlandse aanvraag voor het... Management & beleid Tue, 14 Dec 2021, 14:12:29
Bij Down lijken coronavaccins minder effectief Mensen met het syndroom van Down hebben een minder goede afweer Onderzoek door het UMC Utrecht naar de afweer na toediening van het coronavaccin bi... Management & beleid Thu, 18 Nov 2021, 12:05:22
Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2022 gepubliceerd Registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel is toegestaan De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-re... Management & beleid Thu, 23 Sep 2021, 13:52:06
Zorgmedewerkers moeten serieus genomen worden We moeten zuinig zijn op professionele zorgverleners en als samenleving juist in hen investeren ‘De uitkomsten van de FNV Zorg & Welzijnsbarometer zi... Management & beleid Mon, 20 Sep 2021, 12:00:39
Inspanningen zorgverzekeraars in uitzonderlijk jaar De coronapandemie had een ongekende invloed op de maatschappij en specifiek op de zorg Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zo... Management & beleid Tue, 29 Jun 2021, 13:58:10