Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort

Brancheorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland spreken hun zorgen uit over de tekorten in regionale Wlz-budgetten voor 2021. Een groot aantal zorgaanbieders én het zorgkantoor van Zilveren Kruis worden in elf Wlz-regio’s geconfronteerd met onzekerheid. Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort. Hierdoor hebben deze zorgaanbieders onzekerheid over de vergoeding van 0,5 procent van hun omzet en een deel van de compensatie voor leegstand als gevolg van corona. In de praktijk betekent dit dat mogelijk niet alle geleverde zorg betaald kan worden.

De vraag naar verpleegzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2021 veel sterker gegroeid dan aanvankelijk geraamd; onder andere door een hogere instroom in de langdurige ggz en extra kosten in verband met corona. Ieder zorgkantoor krijgt jaarlijks een budget om daarmee alle Wlz-zorg in te kopen. Meer instroom in bijvoorbeeld de langdurige ggz kan ten koste gaan van de budgettaire ruimte die overblijft voor de verpleegzorg of gehandicaptenzorg.

Dit jaar kampt zorgkantoor Zilveren Kruis met een flink tekort; ook na een herverdeling van de budgetten tussen verschillende zorgkantoren. Zorgkantoren meldden het ministerie van VWS al eerder dat na de herverdeling van de budgetten er nog steeds een geschat tekort is van 70 miljoen euro. Dit raakt met name de Wlz-regio’s van het zorgkantoor van Zilveren Kruis.

Risico op extra wachttijden
De onzekerheid over de budgetten kan leiden tot extra wachttijden voor cliënten die op zoek zijn naar een plek in de verpleegzorg. Groeiende wachttijden zijn onacceptabel voor mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg. Het initiële budget voor de langdurige zorg in de Wlz, dat aan het begin van het jaar beschikbaar wordt gesteld, wordt door het ministerie in de regel krap geraamd. Gedurende het jaar worden daarom vaak extra middelen toegevoegd op basis van adviezen van de NZa. Dit veroorzaakt onzekerheid over de toereikendheid van het uiteindelijk beschikbare budget.

Oproep voor een meerjarig financieel kader
Alle partijen staan samen voor de grote opgave om goede zorg te kunnen blijven bieden aan een grote toestroom van ouderen, waarvoor uiteindelijk minder zorgmedewerkers en minder financiële middelen per cliënt beschikbaar zijn. De oproep aan politiek Den Haag is om meerjarige helderheid te geven over het financiële kader voor de langdurige zorg. Meerjarige zekerheid over de budgetten geeft zorgaanbieders en zorgkantoren een helder perspectief op de ruimte om te investeren in de doelmatige organisatie van verpleegzorg.

ActiZ en ZN zijn in gesprek met VWS over oplossing
De komende maanden monitoren zorgaanbieders en zorgkantoren de situatie nauwgezet en zullen er alles aan doen om groeiende wachttijden te voorkomen. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn met het ministerie van VWS en de NZA in gesprek om op zoek te gaan naar een oplossing voor de budgettaire tekorten 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/herschikking-wlz-budget-2021-zorgt-voor-onzekerheid-bij-zorgaanbieders-en-zorgkantoor
Originele titel: Herschikking Wlz-budget 2021 zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-15

Relevante artikelen ...

Zorgkantoren hebben financiële verantwoording over 2020 in orde De totale kosten van onze langdurige zorg steeg in 2020 tot € 26.095 miljoen Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht. D... Management & beleid Tue, 30 Nov 2021, 15:56:30
Langdurige zorg heeft tekort 159 miljoen Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang Het bedrag dat is gereserveerd voor de langdurige zorg is naar verwachting € ... Management & beleid Mon, 27 Sep 2021, 18:38:55
Verlenging uitdelen van zelftesten op luchthavens Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen zelftesten uitgedeeld  aan reizigers Ook in september zullen reizigers die aa... Management & beleid Wed, 18 Aug 2021, 14:20:48
Nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2022 De vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde zijn aangepast De nieuwe... Management & beleid Mon, 02 Aug 2021, 05:36:14
Berichtgeving over donatie COVID-vaccins Het ministerie van VWS heeft besloten vaccins te doneren die nog op voorraad zijn en die niet bij de huisartsen zijn geweest In de media wordt woensd... Management & beleid Wed, 21 Jul 2021, 18:30:39
Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer Met de wet wordt de zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal gewaarborgd en de zeggenschap van donoren vergroot De ministerraad heeft op voorstel van... Management & beleid Sun, 16 May 2021, 10:35:21