(advertentie)

Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor

Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor. Op grond van een ‘onwerkbare relatie’ proberen deze zorgaanbieders via de rechter ouders uit te sluiten van het curator- of mentorschap. Dat is in strijd met de wet die dat regelt. Ieder(in), KansPlus en Sien krijgen soortgelijke signalen vanuit de achterban en vinden dat deze praktijken direct moeten stoppen.

Veel ouders of andere familieleden zijn curator of mentor van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om de curator of mentor ‘te ontslaan’. Dat kan alleen als ze niet in het belang van hun zoon of dochter handelen of als ze zich niet houden aan hun wettelijke taken. In de praktijk gebruiken sommige instellingen of zorgaanbieders deze mogelijkheid om van ‘lastige ouders’ af te komen, blijkt uit het journalistieke onderzoek.

Ook vanuit de achterban van KansPlus, Sien en Ieder(in) komen signalen dat er grote zorgen zijn over de rechten en positie van ouders/verwanten als curator of mentor. Familieleden kunnen in een onmogelijke situatie komen als ze met een instelling in conflict komen bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg. De zorgaanbieder kan ze dan wegzetten als lastig en de rechter verzoeken om ze hun zeggenschap als curator of mentor af te nemen.

Vastlopen relatie ouders zorgaanbieder
In de uitzending van De Monitor gaf een rechter aan dat hij er bij voorbaat van uitgaat dat een zorgaanbieder het beste met de cliënt voorheeft. Ook als er sprake is van een vastgelopen relatie of conflict tussen ouder en zorgaanbieder. Daarom stelt de rechter in zo’n geval de zorgaanbieder vaker in het gelijk en ontneemt de ouders het curator- of mentorschap. Dit is volstrekt onaanvaardbaar, schrijven KansPlus, Sien en Ieder(in) in de brandbrief aan de Raad voor de rechtspraak, het ministerie van Justitie  /Rechtsbescherming, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM).

Oneigenlijke gang naar de rechter
“Als er sprake is van een moeizame relatie tussen ouders en instelling moeten heel andere wegen worden bewandeld, zoals mediation of onafhankelijk deskundig onderzoek. De gang naar de rechter is dan ongepast”, aldus de organisaties. “Er moet een einde komen aan dit oneigenlijke gebruik van de wet curatele beschermingsbewind en mentorschap. We willen hierover een gesprek en oplossingen.”

Zorgaanbieders hebben in 2019 ruim 900 bij de rechtbank een verzoek ingediend voor het aanstellen van een curator of mentor. Onbekend is hoe vaak dit gebeurde omdat er nog geen curator/mentor was of omdat het gaat om een verzoek om ontslag en vervanging van de bestaande curator of mentor.

Brief misbruik wet wijziging curator-mentorschap 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/misbruik-wet-haalt-positie-van-ouders-als-curator-onderuit/
Originele titel: Misbruik wet haalt positie van ouders als curator onderuit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2020-01-08

Relevante artikelen ...

Ruim een half miljoen minderjarigen in complexe gezinsverbanden In 2017 hadden 527 duizend kinderen (16 procent van alle minderjarigen) één of twee stiefouders In 2017 hadden ruim een half miljoen (527 duizend) ki... Jeugdzorg Fri, 02 Oct 2020, 14:11:36
Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet na... Jeugdzorg Sun, 22 Mar 2020, 13:49:25
Niet blind staren op etniciteit Heb aandacht voor de context van een gezin Staar je als hulpverlener niet blind op etniciteit bij het aanbieden van opvoedhulp aan gezinnen in achter... Jeugdzorg Sun, 16 Dec 2018, 10:35:32
Afname pesten op scholen In het primair onderwijs is het gelukt om de daling van het pesten vast te houden ten opzichte van twee jaar geleden. Het aantal kinderen dat wordt g... Jeugdzorg Tue, 18 Sep 2018, 14:55:14
Uitspraak rechter in hoger beroep: gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaarheid jeugdhulp GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders. Gemeenten zijn zelf financieel vera... Jeugdzorg Fri, 24 Feb 2017, 16:09:00