(advertentie)

Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de Commissie Meldingen Jeugd

Het Verwey-Jonker Instituut deed op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van onder andere de  bevindingen van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg.

Jeugdigen moeten veilig zijn tijdens het krijgen van jeugdhulp. Calamiteiten en geweld leiden tot nare en mogelijk traumatische ervaringen bij jeugdigen. Het Verwey-Jonker Instituut noemt mogelijkheden om geweld te voorkomen, risico’s effectiever te verminderen en de aanpak te verbeteren. Om die te benutten zijn naast de inspecties ook anderen aan zet. Vanuit hun rol als toezichthouders gaan de inspecties hierover met alle belangrijke partijen in gesprek. Waarbij het belang van de jeugdigen, hun ontwikkelmogelijkheden en hun veiligheid, voorop staat.

Geweldsmeldingen en calamiteiten
Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie werken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid samen. De inspecties vragen de organisatie die een verplichte melding doet een onafhankelijke onderzoekscommissie te vormen en te onderzoeken hoe dit kon gebeuren en het voortaan beter kan. De inspecties beoordelen of de organisatie professioneel kan oordelen over zijn eigen handelen en kan leren van de gebeurtenis. Dit is belangrijk om risico op herhaling van eenzelfde soort gebeurtenis te voorkomen. Als daar aanleiding voor is onderzoeken de inspecties de calamiteit of geweldsmelding zelf.

Omdat niet alleen te leren is van onderzoek naar individuele gebeurtenissen maar ook van patronen over meerdere gebeurtenissen heen heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een analyse te maken van 75 rapportages van jeugdhulpaanbieders. 

Analyse en conclusies
Uit het onderzoek van Verwey-Jonker blijkt dat achter verschillende vormen van geweld en calamiteiten vaak dezelfde risico’s liggen. Hierbij gaat het onder meer om gebrek aan passende hulp, overplaatsingen, wisseling van medewerkers en onvoldoende deskundigheid.

Het Verwey-Jonker Instituut constateert dat in de geanalyseerde rapportages risico’s en verbeteracties vooral worden benoemd op het niveau van de zorgaanbieder. Daarnaast zetten instellingen vooral in op beheersen na een calamiteit of incident en valt op dat in de rapportages weinig aandacht is voor de stem van het kind.

Herkenbaar en belangrijk
De thema’s uit de analyse zijn herkenbaar en belangrijk en maken deel uit van diverse initiatieven en programma’s van zowel veldpartijen als inspecties. De risico’s en patronen die uit de analyse naar voren komen, gaan over belangrijke onderwerpen die al enige tijd op de agenda staan van veldpartijen, gemeenten en rijk. Ze maken deel uit van diverse initiatieven en programma’s.

Op basis van de analyse worden aanbevelingen gedaan aan aanbieders van jeugdhulp, veldpartijen en de inspecties. Geweld in de jeugdhulp moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Voor de preventie van geweld en calamiteiten is het daarom belangrijk nieuwe mogelijkheden te benutten om de risico’s te verminderen en de aanpak te verbeteren.

Omdat het gaat om hardnekkige risico’s die langdurige aandacht vragen, zet de IGJ de komende jaren onder meer de thema’s deskundigheid en cliëntgerichtheid centraal in het toezicht op de jeugdhulp. Ook de aanbeveling om in het toezicht leren en reflectie te stimuleren en minder focus te leggen op verantwoording van aanbieders nemen de inspecties ter harte. Daarnaast blijven de inspecties ontbreken van randvoorwaarden op systeemniveau agenderen bij ministers en gemeenten.

Publicatie
Onderzoek 'Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg' en reactie IGJ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/22/analyse-van-geweldsmeldingen-en-calamiteiten-in-de-jeugdzorg-kopie
Originele titel: Analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de Jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-22

Relevante artikelen ...

Home 4 kids onder verscherpt toezicht De jeugdhulpaanbieder heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Home 4 kids in Dronten onder ... Jeugdzorg Mon, 25 Jul 2022, 16:05:49
Tegengaan jeugdcriminaliteit krijgt extra geld Jongeren die gewapende overvallen plegen of betrokken zijn bij steekincidenten raken al op jonge leeftijd op het verkeerde pad Het kabinet versterkt ... Jeugdzorg Sat, 02 Jul 2022, 18:18:59
Beperking van vrijheid in open jeugdhulp In de open jeugdhulp is er nu vrijwel nooit een wettelijke basis voor maatregelen die de vrijheid van kinderen of jongeren beperken Verplicht op je k... Jeugdzorg Sat, 14 May 2022, 11:52:08
Organisatie van zorg voor kwetsbare jeugd verbeteren door samenwerking Als een kind opgroeit in armoede, zien we vaker dat er sprake is van lichamelijke, psychische en sociale problematiek De afdeling Huisartsengeneeskun... Jeugdzorg Mon, 01 Nov 2021, 14:54:14
Zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen blijven De inspecties zien nog steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel De Inspectie Justitie en ... Jeugdzorg Sun, 07 Mar 2021, 12:15:42
Aanpak wachttijden door Raad voor de Kinderbescherming Momenteel staan er circa 3000 kinderen op de wachtlijst voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) Kinderen die bescherming nodig h... Jeugdzorg Tue, 06 Nov 2018, 15:43:42

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com