De hulp aan kwetsbare jeugdigen die bij Flevostate wonen, schiet ernstig te kort

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord een aanwijzing gegeven. Flevostate biedt hulp en verblijf aan jeugdigen tot achttien jaar. De hulp aan kwetsbare jeugdigen die bij Flevostate wonen, schiet ernstig te kort. Jeugdigen kunnen om deze reden onvoldoende veilig opgroeien binnen Flevostate. Flevostate moet maatregelen nemen om binnen vier maanden aan de aanwijzing te voldoen.

Dit is er aan de hand
Op 24 september en 12 oktober bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan drie locaties van Flevostate. De inspectie ziet dat één van de panden verwaarloosd, vies en op verschillende punten fysiek onveilig is voor de jeugdigen. Deze locatie is nu gesloten. 

De jeugdhulpaanbieder biedt hulp in een open setting. Hier is het niet toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten, behalve als er een noodsituatie is. Bij sommige jeugdigen is sprake van complexe problematiek en het lukt Flevostate niet altijd om deze jeugdigen de juiste hulp te bieden. Ze pakken en houden jeugdigen bijvoorbeeld regelmatig vast als er een ingewikkelde situatie op de groep ontstaat. Daarnaast heeft de bestuurder de inspectie over een aantal zaken verkeerd geïnformeerd in zijn voortgangsrapportage. 

Aanwijzing
De inspectie verplicht Flevostate met een aanwijzing maatregelen te nemen om de hulp blijvend te verbeteren. Zo moet Flevostate bijdragen aan een gezonde ontwikkeling in een huiselijke omgeving. Dit betekent een veilige en schone omgeving voor alle jeugdigen. Ook verwacht de inspectie dat de medewerkers van Flevostate professionele afwegingen maken over de veiligheid van de jeugdigen. En dat zij hierbij geen vrijheidsbeperkende maatregelen als vastpakken en vasthouden gebruiken. Flevostate moet  zorgen voor genoeg deskundige en vakbekwame medewerkers. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers regelmatig bijscholing krijgen.

Hoe nu verder
Door de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Sinds 22 oktober verblijven er geen jeugdigen meer op één van de locaties van Flevostate. Deze locatie is nu gesloten. Voor de andere twee locaties maken de betrokken verwijzers van de jeugdigen een afweging of de plek passend en voldoende veilig is voor de jeugdige. Als Flevostate niet binnen vier maanden aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie passende vervolgmaatregelen nemen. 

Publicaties: Flevostate, Emmeloord

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/12/29/aanwijzing-voor-jeugdhulpaanbieder-flevostate-uit-emmeloord
Originele titel: Aanwijzing voor jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-29

Relevante artikelen ...

Om kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen is een crisisaanpak nodig Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt De overheid faalt bij haar taak... Jeugdzorg Wed, 14 Sep 2022, 04:16:55
Bij afweging over uithuisplaatsing moeten ouders en kinderen betrokken worden Professionals in de jeugdbescherming geven niet genoeg mondelinge en schriftelijke onderbouwing waarom een uithuisplaatsing nodig is Feitenonderzoek ... Jeugdzorg Mon, 27 Jun 2022, 18:28:52
Nog steeds onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Al in 2019 constateerden de inspecties dat de overheid niet genoeg doet om kinderen te beschermen De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel... Jeugdzorg Sat, 14 May 2022, 11:40:30
In jeugddetentie is medische zorg goed toegankelijk De inspectie bezocht in de tweede helft van 2019 alle zes JJI's in Nederland Jonge gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen kunnen makkelijk en ... Jeugdzorg Mon, 24 Feb 2020, 14:27:13
Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling verbeterd De kans dat iemand te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook De Inspec... Jeugdzorg Tue, 20 Nov 2018, 13:25:06
Kwaliteit screeningsproces van pleegzorg niet altijd goed Waar nodig moet men met betrokkenen vernieuwde afspraken maken over het veiliger en sneller plaatsen van kwetsbare kinderen in pleeggezinnen De scree... Jeugdzorg Mon, 05 Mar 2018, 14:50:39

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com