De hulp aan kwetsbare jeugdigen die bij Flevostate wonen, schiet ernstig te kort

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord een aanwijzing gegeven. Flevostate biedt hulp en verblijf aan jeugdigen tot achttien jaar. De hulp aan kwetsbare jeugdigen die bij Flevostate wonen, schiet ernstig te kort. Jeugdigen kunnen om deze reden onvoldoende veilig opgroeien binnen Flevostate. Flevostate moet maatregelen nemen om binnen vier maanden aan de aanwijzing te voldoen.

Dit is er aan de hand
Op 24 september en 12 oktober bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan drie locaties van Flevostate. De inspectie ziet dat één van de panden verwaarloosd, vies en op verschillende punten fysiek onveilig is voor de jeugdigen. Deze locatie is nu gesloten. 

De jeugdhulpaanbieder biedt hulp in een open setting. Hier is het niet toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten, behalve als er een noodsituatie is. Bij sommige jeugdigen is sprake van complexe problematiek en het lukt Flevostate niet altijd om deze jeugdigen de juiste hulp te bieden. Ze pakken en houden jeugdigen bijvoorbeeld regelmatig vast als er een ingewikkelde situatie op de groep ontstaat. Daarnaast heeft de bestuurder de inspectie over een aantal zaken verkeerd geïnformeerd in zijn voortgangsrapportage. 

Aanwijzing
De inspectie verplicht Flevostate met een aanwijzing maatregelen te nemen om de hulp blijvend te verbeteren. Zo moet Flevostate bijdragen aan een gezonde ontwikkeling in een huiselijke omgeving. Dit betekent een veilige en schone omgeving voor alle jeugdigen. Ook verwacht de inspectie dat de medewerkers van Flevostate professionele afwegingen maken over de veiligheid van de jeugdigen. En dat zij hierbij geen vrijheidsbeperkende maatregelen als vastpakken en vasthouden gebruiken. Flevostate moet  zorgen voor genoeg deskundige en vakbekwame medewerkers. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers regelmatig bijscholing krijgen.

Hoe nu verder
Door de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Sinds 22 oktober verblijven er geen jeugdigen meer op één van de locaties van Flevostate. Deze locatie is nu gesloten. Voor de andere twee locaties maken de betrokken verwijzers van de jeugdigen een afweging of de plek passend en voldoende veilig is voor de jeugdige. Als Flevostate niet binnen vier maanden aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie passende vervolgmaatregelen nemen. 

Publicaties: Flevostate, Emmeloord

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/12/29/aanwijzing-voor-jeugdhulpaanbieder-flevostate-uit-emmeloord
Originele titel: Aanwijzing voor jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-29

Relevante artikelen ...

Behandeling, zorg en scholing van jongeren die in JJI’s verblijven verder verslechterd Jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten  De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van j... Jeugdzorg Thu, 28 Oct 2021, 18:21:49
Participeer 010 B.V heeft een last onder dwangsom Participeer 010 biedt ondersteuning aan kinderen met een beperking De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Participeer 010 B.V. een last onder dw... Jeugdzorg Thu, 27 May 2021, 12:56:42
GGZ Nederland schrijft brandbrief aan gemeenten over te lage tarieven jeugd-ggz Om goede zorg aan deze kwetsbare groep jeugdigen te kunnen blijven verlenen, wijst GGZ Nederland gemeenten daarom op hun verantwoordelijkheid In een ... Jeugdzorg Thu, 07 Nov 2019, 15:30:23
In de jeugdzorg gaat leren van calamiteiten niet vanzelf Professionals in de jeugdzorg vinden het belangrijk om te leren van calamiteiten Calamiteiten in de jeugdzorg hebben een grote maatschappelijke impac... Jeugdzorg Thu, 31 Oct 2019, 14:37:51
Knelpunten in de Jeugdwet gesignaleerd Wanneer een jeugdhulpverlener ernstig tekort schiet en ontslagen wordt, kan deze medewerker op dit moment elders binnen de jeugdhulp gewoon weer aan d... Jeugdzorg Thu, 24 May 2018, 12:15:48
DHG onvoldoende adequaat gehandeld De inspecties concluderen dat DHG onvoldoende heeft gehandeld ten aanzien van de risico’s op suïcide van de jeugdige De Inspectie Jeugdzorg en de Ins... Jeugdzorg Tue, 13 Feb 2018, 13:47:05