Binnen twee maanden moet Duman Zorg de zorg verbeteren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Duman Zorg in Rotterdam een aanwijzing gegeven. De thuiszorgaanbieder voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Duman Zorg moet binnen twee maanden de zorg verbeteren. Tot die tijd mag Duman Zorg geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand
Op 4 april sprak de inspectie met het bestuur van Duman Zorg. Dit na een eerder bezoek aan de zorgaanbieder op 15 december 2021. De inspectie stelt nu vast dat Duman Zorg niet voldoet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. De tekortkomingen in de zorg brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten.

De zorgplannen van Duman Zorg zijn niet compleet en sluiten niet aan op dat wat de cliënten nodig hebben. Bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging geen toedienlijst van de apotheek. En bij het geven van risicovolle medicijnen is er geen dubbele controle.

Ook komt Duman Zorg de afspraken die zij hebben voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg niet na. Bijvoorbeeld bij afspraken over het leren van (bijna-)incidenten en klachten. Tegelijkertijd ziet de inspectie dat de cliënten van Duman Zorg wel kunnen rekenen op betrokken zorgverleners en dat de cliënten inspraak hebben in de zorg die zij krijgen.

Er is onvoldoende vertrouwen in de manier waarop Duman Zorg stuurt op kwaliteit en veiligheid van de zorg om de tekortkomingen te verbeteren. Daarom legt de inspectie een aanwijzing op. Hiermee verplicht de inspectie de zorgaanbieder maatregelen te nemen om de zorg blijvend te verbeteren.

Hoe nu verder
Duman Zorg moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juli aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Duman Zorg geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als Duman Zorg niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten
Duman Zorg B.V. Rotterdam aanwijzing mei 2022
Duman Zorg B.V. Rotterdam december 2021


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aanwijzing voor Duman Zorg in Rotterdam
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 14 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!