(advertentie)

Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Relaunch Nederland in Tiel een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder biedt opvang en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders.

Dit is er aan de hand
Op 3 november 2020 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Relaunch. Dit na een eerder bezoek in 2018 en een hertoets in 2019. De inspectie stelt nu vast dat Relaunch nog steeds niet aan de normen voldoet op de volgende terreinen:

Persoonsgerichte zorg
De wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten worden niet bij de zorg betrokken. De bestuurder is de enige zorgverlener en bespreekt de zorg alleen met de cliënten.

Deskundige zorgverlener
Door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek kunnen de cliënten risico’s lopen. In hun zorgdossiers staat daar nauwelijks iets over. Het ontbreekt ook aan een aantal zorgplannen. De bestuurder heeft geen relevante zorgopleiding gevolgd. Er is geen actueel opleidingsplan.

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Relaunch werkt niet aan het structureel verbeteren van de zorg. 

Medicatieveiligheid
Er is geen actueel medicatieoverzicht en geen actuele toedienlijst van de apotheek. De bestuurder/zorgverlener geeft medicijnen zonder de juiste opleiding en tekent de medicatie 

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 

Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen. Uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 moet Relaunch de huidige cliënten die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders.

Als Relaunch niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten
Relaunch Nederland Tiel aanwijzing januari 2021
Relaunch Nederland Tiel november 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/01/27/aanwijzing-voor-relaunch-nederland-in-tiel
Originele titel: Aanwijzing voor Relaunch Nederland in Tiel
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-27

Relevante artikelen ...

Corona Testcentrum De Terp mag voorlopig zelf geen PCR-testen uitvoeren De inspectie heeft ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoering van de testen gezien De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd h... Management & beleid Mon, 29 Mar 2021, 14:07:02
Zorg en jeugdhulp bereiden zich voor op eventuele derde golf coronavirus Een derde golf kan leiden tot nog grotere druk op de zorg en de jeugdhulp De zorg en de jeugdhulp in heel Nederland bereiden zich voor op een mogelij... Management & beleid Wed, 17 Feb 2021, 10:55:39
Wmo-toezicht moet verbeterd worden Vanaf het begin had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te la... Management & beleid Tue, 08 Dec 2020, 14:47:53
Marketingcampagnes voor geneesmiddelen beboet Farmaceutische bedrijven zetten bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen op de markt diverse marketing- en salesactiviteiten in Verschillende far... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 15:40:41
Coronatestservice krijgt aanwijzing Er werd niet gewerkt volgens de geldende richtlijnen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een aanwijzing gegeven. Q-COMED biedt c... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 18:14:20
123 Tandartsen en Orthodontie B.V. in Deventer geen aanwijzing meer De zorgaanbieder voldoet inmiddels aan alle voorwaarden die de inspectie heeft opgelegd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing teg... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 14:14:40