Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Relaunch Nederland in Tiel een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder biedt opvang en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders.

Dit is er aan de hand
Op 3 november 2020 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Relaunch. Dit na een eerder bezoek in 2018 en een hertoets in 2019. De inspectie stelt nu vast dat Relaunch nog steeds niet aan de normen voldoet op de volgende terreinen:

Persoonsgerichte zorg
De wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten worden niet bij de zorg betrokken. De bestuurder is de enige zorgverlener en bespreekt de zorg alleen met de cliënten.

Deskundige zorgverlener
Door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek kunnen de cliënten risico’s lopen. In hun zorgdossiers staat daar nauwelijks iets over. Het ontbreekt ook aan een aantal zorgplannen. De bestuurder heeft geen relevante zorgopleiding gevolgd. Er is geen actueel opleidingsplan.

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Relaunch werkt niet aan het structureel verbeteren van de zorg. 

Medicatieveiligheid
Er is geen actueel medicatieoverzicht en geen actuele toedienlijst van de apotheek. De bestuurder/zorgverlener geeft medicijnen zonder de juiste opleiding en tekent de medicatie 

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 

Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen. Uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 moet Relaunch de huidige cliënten die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders.

Als Relaunch niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten
Relaunch Nederland Tiel aanwijzing januari 2021
Relaunch Nederland Tiel november 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/01/27/aanwijzing-voor-relaunch-nederland-in-tiel
Originele titel: Aanwijzing voor Relaunch Nederland in Tiel
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-27

Relevante artikelen ...

Bij eerstelijn heerst onbegrip over afwijzing alternatieven jaarverantwoording 54.000 uren voor de zorg aan patiënten gaan verloren Het kabinet blijft doof voor de bezwaren van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere ... Management & beleid Wed, 08 Sep 2021, 07:58:05
Corona Testcentrum De Terp mag voorlopig zelf geen PCR-testen uitvoeren De inspectie heeft ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoering van de testen gezien De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd h... Management & beleid Mon, 29 Mar 2021, 14:07:02
Coronatestservice krijgt last onder dwangsom De richtlijnen voor hygiëne worden nog altijd niet op alle punten nageleefd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een last onder d... Management & beleid Tue, 29 Dec 2020, 11:47:34
Rechter geeft patiënt gelijk in rechtszaak tegen VGZ De patiënt had besloten VGZ voor de rechter te slepen, omdat zij ondanks brieven aan VGZ geen hogere vergoeding voor haar implantaten kreeg Zorgver... Management & beleid Mon, 23 Nov 2020, 11:45:44
Coronatestservice krijgt aanwijzing Er werd niet gewerkt volgens de geldende richtlijnen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een aanwijzing gegeven. Q-COMED biedt c... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 18:14:20
Einde verscherpt toezicht Stichting NiKo De zorgaanbieder heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heef... Management & beleid Sat, 07 Nov 2020, 07:05:26