Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Relaunch Nederland in Tiel een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder biedt opvang en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders.

Dit is er aan de hand
Op 3 november 2020 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Relaunch. Dit na een eerder bezoek in 2018 en een hertoets in 2019. De inspectie stelt nu vast dat Relaunch nog steeds niet aan de normen voldoet op de volgende terreinen:

Persoonsgerichte zorg
De wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten worden niet bij de zorg betrokken. De bestuurder is de enige zorgverlener en bespreekt de zorg alleen met de cliënten.

Deskundige zorgverlener
Door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek kunnen de cliënten risico’s lopen. In hun zorgdossiers staat daar nauwelijks iets over. Het ontbreekt ook aan een aantal zorgplannen. De bestuurder heeft geen relevante zorgopleiding gevolgd. Er is geen actueel opleidingsplan.

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Relaunch werkt niet aan het structureel verbeteren van de zorg. 

Medicatieveiligheid
Er is geen actueel medicatieoverzicht en geen actuele toedienlijst van de apotheek. De bestuurder/zorgverlener geeft medicijnen zonder de juiste opleiding en tekent de medicatie 

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 

Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen. Uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 moet Relaunch de huidige cliënten die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders.

Als Relaunch niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten
Relaunch Nederland Tiel aanwijzing januari 2021
Relaunch Nederland Tiel november 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/01/27/aanwijzing-voor-relaunch-nederland-in-tiel
Originele titel: Aanwijzing voor Relaunch Nederland in Tiel
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-27

Relevante artikelen ...

kinderen de dupe van crisis in de asielopvang Er moet snel verbetering komen in de situatie van jongeren en kinderen in de reguliere asielopvang Dagenlang verblijven in nachtopvang, geen toegang ... Management & beleid Mon, 20 Jun 2022, 06:22:05
Beter inzicht in bedrijfsstructuur en besteding zorggeld zorgaanbieders Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (W... Management & beleid Wed, 26 Jan 2022, 12:51:56
Rochayda Care in Den Haag onder verscherpt toezicht Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszo... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:14:54
Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uitgebreid Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2... Management & beleid Sun, 21 Nov 2021, 06:36:03
Oplossing voor zorgaanbieders met zowel CB- als NOW-regeling Veel zorgaanbieders hebben nog geen definitief vastgestelde continuïteitsbijdrage Zorgaanbieders die tijdens de coronacrisis een voorlopige continuït... Management & beleid Tue, 12 Oct 2021, 15:06:24
Geen aanwijzing meer voor Centrum Zorg en Welzijn in Den Haag De zorgaanbieder heeft voldoende verbeterd in de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Cent... Management & beleid Tue, 28 Sep 2021, 18:22:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com