Minder administratieve lasten verpleeghuizen, meer keuze-informatie voor cliënten 

Zeven ketenpartijen in de verpleeghuiszorg slaan de handen ineen om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met dit doel hebben Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie ActiZ. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland eind januari een convenant ondertekend. Het convenant is het resultaat van intensieve voorbereiding en samenwerking, en vormt de officiële bezegeling van afspraken in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Samen verder
Met de ondertekening verbinden alle partijen zich aan de afspraken in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma. De nieuwe werkwijze moet knelpunten in de uitwisseling van informatie oplossen. De ondertekening van het convenant draagt bij aan het vertrouwen en de afstemming in de keten van verpleeghuiszorg. De partijen willen op deze manier gezamenlijk de informatie-uitwisseling in de verpleeghuiszorg verbeteren.

Efficiënter gebruik van kwaliteitsinformatie
Eén van de voorwaarden om de verpleeghuiszorg te verbeteren is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Zorgaanbieders wisselen op verschillende momenten en manieren informatie uit met verschillende partijen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders leveren onder meer informatie aan op basis van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De huidige manier van aanleveren kost veel tijd en energie.

Programma KIK-V
Het programma KIK-V is een initiatief van de ketenpartijen en levert voor alle partijen een win-winsituatie op. Via KIK-V worden bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, efficiënter gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zorgaanbieders gebruiken. Zij ervaren hierdoor minder administratieve lasten. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen informatie die beter op hun vraag is afgestemd.

Convenant als basis voor de afsprakenset
De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter gebruiken voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten. Het programma KIK-V begeleidt de zorgaanbieders en andere ketenpartijen bij het maken van de afspraken en de implementatie ervan.

Meer informatie
Op de website van KIK-V staat alle informatie over het programma en het belang ervan voor organisaties in de verpleeghuiszorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorginstituut Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.kik-v.nl/
Originele titel: Convenant voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-02-01


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com