De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes

De verpleeghuiszorg staat onder druk. De situatie waarin zorgaanbieders hun werk moeten doen wordt steeds complexer als gevolg van een stijgende zorgvraag en een zeer krappe arbeidsmarkt. Zorgaanbieders kampen daardoor met onzekerheid of zij goede zorg kunnen leveren tegen de geldende voorwaarden. Dit blijkt uit de evaluatie die ActiZ heeft laten uitvoeren van de Wlz zorgcontractering van 2022. Eenvoud en stabiliteit in bekostiging en contractering zijn minimale randvoorwaarden om toekomstbestendige verpleeghuiszorg de aankomende jaren te kunnen blijven bieden.

Investeer in medewerkers en innovatie
‘De personele schaarste vormt de grootste uitdaging voor de verpleeghuiszorg’, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de Kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ. ‘We zien dat zorgaanbieders zich bewust zijn van dit vraagstuk en verantwoordelijkheid pakken door met creatieve oplossingen te komen.’ De mogelijkheden van zorgaanbieders kent echter grenzen. Zonder voldoende en passend budget voor zorgaanbieders kunnen zij niet de nodige investeringen doen. Investeringen in bijvoorbeeld innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Financiële zekerheid ontbreekt
De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers om dat op te vangen vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes die gaan over hoe we de ouderenzorg in Nederland organiseren in de toekomst. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren moeten zorgaanbieders rekenen op voldoende financiële zekerheid. Uit de evaluatie Wlz zorgcontractering 2022 blijkt echter dat dit structureel ontbreekt. Zorgaanbieders ervaren namelijk juist een verslechtering van het Wlz-inkoopbeleid op het gebied van adequate tarieven voor het leveren van zorg. Zonder voldoende (financiële) zekerheid en voorspelbaarheid kan de sector niet werken aan een toekomstbestendige verpleeghuiszorg.

Gevolgen van het Wlz inkoopbeleid
Van de ondervraagde zorgaanbieders verwacht 44 procent directe problemen als gevolg van het Wlz-inkoopbeleid 2022, blijkt uit de evaluatie. Zij maken zich zorgen over de vergoeding van geleverde zorg aan cliënten en over bekostiging die achterblijft bij de stijgende zorgvraag. Daarnaast heerst onzekerheid of meer geleverde zorg, die vooraf niet kon worden ingeschat, daadwerkelijk wordt vergoed. ‘We zien teruglopende budgetten terwijl we het eens zijn dat er geïnvesteerd moet worden om de zorg toekomstbestendig vorm te geven’, beschrijft een zorgaanbieder. 

De administratieve lastendruk binnen de verpleeghuiszorg blijft in 2022 onverminderd hoog. De compensatie van Covid-19 en meerzorg vormen de grootste administratieve belasting volgens zorgaanbieders. De verschillende geldstromen vereisen een cyclus van aanvragen, monitoren en verantwoorden wat een enorme tijdsinvestering vergt. Onbegrijpelijk in tijden van personele krapte en ontoereikende budgetten voor het leveren van goede zorg. 

Kijk hier voor verdere informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Onzekerheid over tarieven speelt verpleeghuiszorg parten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!