De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes

De verpleeghuiszorg staat onder druk. De situatie waarin zorgaanbieders hun werk moeten doen wordt steeds complexer als gevolg van een stijgende zorgvraag en een zeer krappe arbeidsmarkt. Zorgaanbieders kampen daardoor met onzekerheid of zij goede zorg kunnen leveren tegen de geldende voorwaarden. Dit blijkt uit de evaluatie die ActiZ heeft laten uitvoeren van de Wlz zorgcontractering van 2022. Eenvoud en stabiliteit in bekostiging en contractering zijn minimale randvoorwaarden om toekomstbestendige verpleeghuiszorg de aankomende jaren te kunnen blijven bieden.

Investeer in medewerkers en innovatie
‘De personele schaarste vormt de grootste uitdaging voor de verpleeghuiszorg’, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de Kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ. ‘We zien dat zorgaanbieders zich bewust zijn van dit vraagstuk en verantwoordelijkheid pakken door met creatieve oplossingen te komen.’ De mogelijkheden van zorgaanbieders kent echter grenzen. Zonder voldoende en passend budget voor zorgaanbieders kunnen zij niet de nodige investeringen doen. Investeringen in bijvoorbeeld innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Financiële zekerheid ontbreekt
De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers om dat op te vangen vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes die gaan over hoe we de ouderenzorg in Nederland organiseren in de toekomst. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren moeten zorgaanbieders rekenen op voldoende financiële zekerheid. Uit de evaluatie Wlz zorgcontractering 2022 blijkt echter dat dit structureel ontbreekt. Zorgaanbieders ervaren namelijk juist een verslechtering van het Wlz-inkoopbeleid op het gebied van adequate tarieven voor het leveren van zorg. Zonder voldoende (financiële) zekerheid en voorspelbaarheid kan de sector niet werken aan een toekomstbestendige verpleeghuiszorg.

Gevolgen van het Wlz inkoopbeleid
Van de ondervraagde zorgaanbieders verwacht 44 procent directe problemen als gevolg van het Wlz-inkoopbeleid 2022, blijkt uit de evaluatie. Zij maken zich zorgen over de vergoeding van geleverde zorg aan cliënten en over bekostiging die achterblijft bij de stijgende zorgvraag. Daarnaast heerst onzekerheid of meer geleverde zorg, die vooraf niet kon worden ingeschat, daadwerkelijk wordt vergoed. ‘We zien teruglopende budgetten terwijl we het eens zijn dat er geïnvesteerd moet worden om de zorg toekomstbestendig vorm te geven’, beschrijft een zorgaanbieder. 

De administratieve lastendruk binnen de verpleeghuiszorg blijft in 2022 onverminderd hoog. De compensatie van Covid-19 en meerzorg vormen de grootste administratieve belasting volgens zorgaanbieders. De verschillende geldstromen vereisen een cyclus van aanvragen, monitoren en verantwoorden wat een enorme tijdsinvestering vergt. Onbegrijpelijk in tijden van personele krapte en ontoereikende budgetten voor het leveren van goede zorg. 

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/onzekerheid-over-tarieven-speelt-verpleeghuiszorg-parten
Originele titel: Onzekerheid over tarieven speelt verpleeghuiszorg parten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-30

Relevante artikelen ...

Bekwaam is bevoegd In de krappe arbeidsmarkt en vergrijzende samenleving hebben we iedereen nodig om de stijgende zorgvraag op te kunnen vangen De verpleging, verzorgin... Ouderenzorg Sat, 05 Nov 2022, 14:37:20
Bij het verminderen van administratieve lasten moet vertrouwen in de zorgmedewerker centraal staan Er moet echt werk gemaakt worden met het verminderen van regeldruk en administratieve lasten Regeldruk zorgt bij veel zorgmedewerkers iedere dag weer... Ouderenzorg Sun, 28 Aug 2022, 07:18:32
Valpartij bij ouderen door nazorg voorkomen Het afdoen van een valpartij als een ongelukje bij 65-plussers betekent miskenning van een belangrijk probleem Elke vier minuten belandt een 65-pluss... Ouderenzorg Mon, 16 May 2022, 18:23:05
Ouderenzorg heeft actieplan nodig De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Ouderenzorg Thu, 07 Apr 2022, 19:41:51
Zorgen over bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg In het regeerakkoord is opgenomen dat voor meer verpleeghuiszorg wordt uitgegaan van ‘scheiden wonen en zorg’ ActiZ maakt zich zorgen over de uitvoer... Ouderenzorg Mon, 21 Mar 2022, 12:59:07
Vallen is een groot probleem bij ouderen Veel kwetsbare ouderen met mogelijk hoog valrisico ontvangt geen valpreventieve zorg Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die ... Ouderenzorg Fri, 01 Oct 2021, 15:31:54

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com