De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes

De verpleeghuiszorg staat onder druk. De situatie waarin zorgaanbieders hun werk moeten doen wordt steeds complexer als gevolg van een stijgende zorgvraag en een zeer krappe arbeidsmarkt. Zorgaanbieders kampen daardoor met onzekerheid of zij goede zorg kunnen leveren tegen de geldende voorwaarden. Dit blijkt uit de evaluatie die ActiZ heeft laten uitvoeren van de Wlz zorgcontractering van 2022. Eenvoud en stabiliteit in bekostiging en contractering zijn minimale randvoorwaarden om toekomstbestendige verpleeghuiszorg de aankomende jaren te kunnen blijven bieden.

Investeer in medewerkers en innovatie
‘De personele schaarste vormt de grootste uitdaging voor de verpleeghuiszorg’, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de Kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ. ‘We zien dat zorgaanbieders zich bewust zijn van dit vraagstuk en verantwoordelijkheid pakken door met creatieve oplossingen te komen.’ De mogelijkheden van zorgaanbieders kent echter grenzen. Zonder voldoende en passend budget voor zorgaanbieders kunnen zij niet de nodige investeringen doen. Investeringen in bijvoorbeeld innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Financiële zekerheid ontbreekt
De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers om dat op te vangen vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes die gaan over hoe we de ouderenzorg in Nederland organiseren in de toekomst. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren moeten zorgaanbieders rekenen op voldoende financiële zekerheid. Uit de evaluatie Wlz zorgcontractering 2022 blijkt echter dat dit structureel ontbreekt. Zorgaanbieders ervaren namelijk juist een verslechtering van het Wlz-inkoopbeleid op het gebied van adequate tarieven voor het leveren van zorg. Zonder voldoende (financiële) zekerheid en voorspelbaarheid kan de sector niet werken aan een toekomstbestendige verpleeghuiszorg.

Gevolgen van het Wlz inkoopbeleid
Van de ondervraagde zorgaanbieders verwacht 44 procent directe problemen als gevolg van het Wlz-inkoopbeleid 2022, blijkt uit de evaluatie. Zij maken zich zorgen over de vergoeding van geleverde zorg aan cliënten en over bekostiging die achterblijft bij de stijgende zorgvraag. Daarnaast heerst onzekerheid of meer geleverde zorg, die vooraf niet kon worden ingeschat, daadwerkelijk wordt vergoed. ‘We zien teruglopende budgetten terwijl we het eens zijn dat er geïnvesteerd moet worden om de zorg toekomstbestendig vorm te geven’, beschrijft een zorgaanbieder. 

De administratieve lastendruk binnen de verpleeghuiszorg blijft in 2022 onverminderd hoog. De compensatie van Covid-19 en meerzorg vormen de grootste administratieve belasting volgens zorgaanbieders. De verschillende geldstromen vereisen een cyclus van aanvragen, monitoren en verantwoorden wat een enorme tijdsinvestering vergt. Onbegrijpelijk in tijden van personele krapte en ontoereikende budgetten voor het leveren van goede zorg. 

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/onzekerheid-over-tarieven-speelt-verpleeghuiszorg-parten
Originele titel: Onzekerheid over tarieven speelt verpleeghuiszorg parten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-30

Relevante artikelen ...

Valys negeert bewust belangrijke Corona adviezen bij het vervoer kwetsbaren ouderen en zieken. Op de website van Valys.nl valt vandaag (25/12) te lezen dat zij door de kerstdrukte alle plaatsen in de auto’s en busjes kunnen vullen en op dit punt... Ouderenzorg Sat, 25 Dec 2021, 15:31:54
Wachtlijsten verpleeghuis weer gestegen De snelle toename van het aantal wachtende baart ActiZ grote zorgen Er wachten op dit moment 17.500 mensen op een verpleeghuisplek. Dit laten de mees... Ouderenzorg Fri, 24 Dec 2021, 11:56:28
Ongekend veel mensen wachten op verpleeghuiszorg Sinds begin 2021 hebben Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland nieuwe afspraken gemaakt over het vastleggen van iemands wachtstatus... Ouderenzorg Thu, 28 Oct 2021, 09:07:17
Huisarts en ziekenhuis stelden zorg bij ouderen tijdens coronacrisis uit Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC, locatie VUmc en de VU Bij 35 procent van de ouderen was tijdens de eerste coronagolf sprake van uitgestel... Ouderenzorg Mon, 31 May 2021, 12:55:38
Ouderen van grote waarde voor samenleving Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een nieuwe campagne ‘De waarde van ouder worden’ Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljo... Ouderenzorg Wed, 25 Nov 2020, 13:49:49
Ouderen met een slechte gezondheid gaven aan voorzieningen veelal niet zelf te kunnen bereiken Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS met cijfers over 2018 en 2019 In 2019 gaf 26 procent van de mensen van 75 jaar of ouder die naar het zieke... Ouderenzorg Thu, 05 Nov 2020, 12:39:50

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com