De snelle toename van het aantal wachtende baart ActiZ grote zorgen

Er wachten op dit moment 17.500 mensen op een verpleeghuisplek. Dit laten de meest recente cijfers van het Zorginstituut Nederland zien. De wachtlijsten in de verpleeghuiszorg zijn met ruim 4 procent gestegen. De snelle toename van het aantal wachtende baart ActiZ grote zorgen.

Eén procent van de Nederlandse bevolking heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg. Daarvan staat tien procent op de wachtlijst om deze zorg ook daadwerkelijk te ontvangen. Dit waren op 1 november 17.500 mensen, ruim 600 mensen meer dan een maand daarvoor. De grootste groep van deze wachtenden wil het liefst op een locatie naar voorkeur (bijvoorbeeld dicht in de buurt of vanwege een specialisatie van een zorgorganisatie).

Naast de groep die wacht op een plek naar voorkeur, is er een even grote groep ouderen die wel een Wlz-indicatie heeft, maar nog even wil wachten met bemiddeling naar een verpleegzorgplek (13.574). Deze mensen worden officieel niet als wachtenden geteld, omdat zij nog niet naar een verpleeghuis willen.  

Druk blijft toenemen
Eind november berichtte ActiZ al over de zorgelijke ontwikkeling van de stijgende wachtlijsten waardoor de druk op verpleeghuizen verder toeneemt. De oorzaken van de wachtlijsten zijn deels te verklaren door de toenemende vergrijzing en COVID19 gerelateerde knelpunten, zoals een hoog ziekteverzuim bij zorgaanbieders.  

Het kan en moet anders
Hoewel de noodzaak om het anders te doen groot is bevat het coalitieakkoord tot onbegrip van ActiZ weinig aanknopingspunten die antwoord geven op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien. Daarom is het hard nodig om de maatschappelijke verwachtingen bij te stellen en met nieuwe oplossingen te komen.

ActiZ ontwikkelde met een brede coalitie van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Het is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. Gezien de uitdagingen waarmee de vergrijzing de samenleving confronteert, is het van belang dat het nieuwe kabinet de breed gedragen uitgangspunten voor de toekomst van de ouderenzorg overneemt.

Direct naar de Tien uitgangspunten

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/blijvende-stijging-wachtlijsten-verpleeghuis-november
Originele titel: Blijvende stijging wachtlijsten verpleeghuis in november
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2021-12-24

Relevante artikelen ...

Verpleeghuisbewoners willen een tuin en meer beweging In de praktijk lukt dit vaak niet Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten hechten veel waarde aan het buitenterrein van het verpleeghuis. Ze wille... Ouderenzorg Sun, 26 Sep 2021, 09:29:44
Verpleeghuismedewerkers willen graag gevaccineerd worden Afspraken voor bijna 200.000 medewerkers ingepland De bereidheid onder zorgmedewerkers van verpleeghuizen om zich te laten vaccineren, is groot const... Ouderenzorg Sun, 10 Jan 2021, 07:09:04
Ouderen moeten beter bij hun medicijngebruik begeleid worden Behandeling van deze patiënten is niet optimaal omdat ze of te veel of te weinig medicijnen slikken Een ontbijtbord vol met pillen tegen verschillend... Ouderenzorg Wed, 25 Nov 2020, 12:27:10
In de ouderenzorg zijn vrijwilligers onmisbaar De zorg voor ouderen in het verpleeghuis of in de wijk kan niet stop gezet worden Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen... Ouderenzorg Tue, 27 Oct 2020, 10:37:26
Ruim 30 procent senioren wil zich niet laten inenten Dat blijkt uit onderzoek van Senior Service Een derde van de senioren geeft aan zich dit jaar niet te laten inenten tegen het influenzavirus. Ook in ... Ouderenzorg Wed, 21 Oct 2020, 19:29:10
Handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona aangepast De focus ligt in de nieuwe handreiking op de bredere context van sociale contacten ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl... Ouderenzorg Sun, 20 Sep 2020, 10:46:47