(advertentie)

De druk loopt op doordat sommige sectoren al jaren tekorten aan personeel en aan middelen hebben

Bij een aantal uitvoeringsorganisaties in het werkveld van justitie en veiligheid is de druk zo hoog dat het veilig maken en houden van de samenleving in de knel kan komen. Het gaat bijvoorbeeld om de politie, om organisaties in de jeugdzorg en die in de forensische zorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid signaleert deze tendens in haar Jaarbericht 2020 waarin zij terugblikt op rode draden uit haar onderzoeken van vorig jaar.

De druk loopt op doordat sommige sectoren al jaren tekorten aan personeel en aan middelen hebben. De jeugdzorg kent daardoor lange wachtlijsten. In de forensische zorg is het tbs-systeem bijna verstopt. Sommige taken kosten uitvoeringsorganisaties zo veel tijd dat andere taken er bij in dreigen te schieten. De Inspectie JenV zag dit in haar onderzoek naar handhaving door de politie. Wijkagenten zijn druk met noodhulp verlenen en het opvangen van verwarde personen. Zij komen daardoor nauwelijks toe aan het leggen van contacten in hun wijk. Terwijl die nodig zijn om te weten wat er speelt en om te kunnen ingrijpen voordat zaken uit de hand lopen.

Inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV: "De hoge druk die uitvoeringsorganisaties breed in Nederland ervaren, herkennen wij in het justitiedomein. We tonen via ons toezicht aan waar risico’s liggen en hoe de uitvoering in de knel komt of dreigt te komen. Via onze aanbevelingen geven we handvatten om werkwijzen te verbeteren. We zien dat uitvoeringsorganisaties hard werken om hun taak uit te voeren. Ze spannen zich flink in om de druk te verlagen. Daarvoor hebben ze echter steun nodig van opdrachtgevers en beleidsmakers. De Inspectie JenV vraagt terughoudendheid om nog te grote ambities te stapelen op de uitvoeringsorganisaties. Zij moeten eerst hun gewone werkzaamheden op orde hebben. Zodat zij bijvoorbeeld jeugdigen met ernstige problemen goed kunnen helpen en problemen in wijken tijdig signaleren. Ze staan al lang onder druk en het gevaar is dat ze te lang overvraagd worden. De Inspectie JenV acht het een groot risico als uitvoeringsorganisaties worden gekort op hun budget en tegelijkertijd toch uitgebreidere of extra opdrachten worden gegeven."

Uit de onderzoeken bleek in 2020 verder dat bij uitvoeringsorganisaties voorbereiding, de samenwerking en/of de aandacht voor risico- en kwaliteitsmanagement regelmatig tekortschieten. De Inspectie JenV meldde dat onder meer in rapporten over de uitval van het noodnummer 112 en de ontvluchting uit Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden.

De coronapandemie zorgde en zorgt ervoor dat een deel van het inspectiewerk ‘digitaler’ is geworden. Interviews gaan veelal via het beeldscherm of telefonisch, minder in persoon. Locatiebezoeken vinden altijd binnen de coronaregels plaats.

Burgers betrekken
De Inspectie JenV neemt voor haar toezicht in 2021-2024 de rode draden uit eerdere onderzoeken mee. Uitvoeringsorganisaties in het justitiedomein werken hard om de samenleving zo veilig mogelijk te maken en te houden. De Inspectie JenV gaat nadrukkelijker bezien wat dat oplevert voor burgers. Zij wil die meer betrekken bij haar onderzoeken. Ook wil zij bijdragen aan de samenwerking tussen organisaties door na te gaan of zij hun informatie delen. Zij wil de veerkracht en weerbaarheid van organisaties stimuleren en hun lerend vermogen bevorderen. Hiervoor wil de Inspectie JenV de uitvoering meer in beeld krijgen door informatie op te vragen die helpt bij het vroegtijdig signaleren van risico’s. Dan gaat het onder meer om incidentmeldingen en het interne toezicht bij uitvoeringsorganisaties.

De Inspectie JenV was vorig jaar zelf onderwerp van onderzoek omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. Onderzoeksdienst Auditdienst Rijk (ADR) kon echter niet vaststellen dat sprake was geweest van ongeoorloofde beïnvloeding, bleek dit jaar. Wel zouden vier onderzochte rapporten minder kritisch zijn door interventies met een schijn van beïnvloeding. De Inspectie JenV gebruikt de ADR-aanbevelingen om haar werkwijze te verbeteren.

Publicatie: Jaarbericht 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Inspectie Justitie en Veiligheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Inspectie Justitie en Veiligheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2021/05/18/jaarbericht-2020-grote-druk-op-uitvoeringsorganisaties
Originele titel: Jaarbericht 2020: Grote druk op uitvoeringsorganisaties
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-05-18

Relevante artikelen ...

NZa keurt aanvraag overname Stichting PAMM door Eurofins goed Eurofins is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek De NZa heeft de aanvraag ... Management & beleid Wed, 13 Apr 2022, 18:00:49
Jess Care B.V. in Den Haag onder verscherpt toezicht Jess Care moet maatregelen nemen om te voldoen aan de normen van goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisat... Management & beleid Tue, 05 Apr 2022, 14:06:35
Stichting Amsta in Amsterdam niet meer onder toezicht De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op d... Management & beleid Sun, 27 Mar 2022, 11:53:30
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
Braam, locatie Praam in Haulerwijk onder verscherpt toezicht De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Braam, locatie Praam 9a in Haulerwijk, onde... Management & beleid Tue, 26 Oct 2021, 14:37:05
Situatie asielcentra door overlastgevende asielzoekers is zorgwekkend Nederland heeft één speciale locatie voor meerderjarige overlastgevende asielzoekers: de Handhavings- en Toezichtlocatie in Hoogeveen De leefsituatie... Management & beleid Tue, 15 Jun 2021, 11:38:08