Achter de schermen houden apothekers en artsen de medicamenteuze behandeling van patiënten in de gaten

Een jaarlijkse controle bij alle patiënten die langdurig medicijnen gebruiken is niet voor iedereen noodzakelijk. Passende zorg en maatwerk zijn van groot belang om patiënten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) in antwoorden op Kamervragen van de leden Van den Berg (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan). Hij verwijst daarbij naar de KNMP en NHG die aangeven dat de meeste winst te behalen is door het doen van tussentijdse checks. ‘Achter de schermen houden apothekers en artsen de medicamenteuze behandeling van patiënten in de gaten; de medicatiebewaking’, aldus Blokhuis. In oktober 2021 bracht het consumentenprogramma Radar een verplichte, jaarlijkse medicatiebeoordeling te berde.

Apotheker, patiënt en voorschrijver hebben alle drie een verantwoordelijkheid zich uit te spreken wanneer er meer begeleiding nodig is bij het gebruik van geneesmiddelen, aldus staatssecretaris Blokhuis. Een jaarlijkse controle is volgens hem niet voor iedereen noodzakelijk. Hij wijst  erop dat er al medicatiebewaking, medicatiebeoordelingen, en eerste en tweede uitgifte begeleiding plaatsvindt. Blokhuis: ‘Bovendien zou, vanwege de gelimiteerde capaciteit van de zorg, een jaarlijkse APK kunnen leiden tot minder goede begeleiding van patiënten met een sterkere zorgbehoefte en patiënten met een hoger risico op farmacotherapeutische problemen’.

Ook de KNMP en NHG zijn zijn van mening dat het beter is om te investeren in de bestaande medicatie-evaluaties en geen nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Door bestaande medicatie-evaluaties goed te integreren in de zorg en overal te implementeren kunnen problemen en nieuwe zorgvragen ten aanzien van het medicatiegebruik tijdig worden gesignaleerd en opgelost. Volgens de KNMP en NHG moet hierop de focus liggen, en dus niet op het ontwikkelen van een jaarlijkse medicatie-APK.

In oktober 2021 zond het consumentenprogramma Radar een reportage uit over de controle op het langdurig gebruik van geneesmiddelen. Een deel van de kijkers gaf in een enquête aan dat er bij het gebruik van geneesmiddelen ‘er nooit een tussentijdse controle heeft plaatsgevonden’. KNMP-voorzitter Aris Prins gaf in de studio aan dat er middels medicatiebewaking en afstemming met de arts continue controles plaatsvinden, maar deze niet altijd zichtbaar zijn voor de patiënt. Daarnaast benadrukte Prins dat het belangrijk is dat patiënten met vragen over medicatie zich tot de apotheker of arts wenden. Zo hebben veel apothekers een spreekkamer voor bijvoorbeeld mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij geneesmiddelengebruik.

Lees de antwoorden op de Kamervragen van Van den Berg (CDA)
Lees de antwoorden op de Kamervragen van Den Haan (Fractie Den Haan)
 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2021/staatssecretaris-blokhuis-2018jaarlijkse-medicatie-apk-niet-voor-iedereen-noodzakelijk2019
Originele titel: Staatssecretaris Blokhuis: ‘Jaarlijkse medicatie-APK niet voor iedereen noodzakelijk’
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-06

Relevante artikelen ...

Regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk gemaakt Passende organisatie van zorg in de regio is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publice... Management & beleid Mon, 24 Oct 2022, 10:42:07
Eerste stap naar passende zorg De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap volgens de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (N... Management & beleid Sun, 02 Oct 2022, 10:27:00
Passende zorg versnellen door aanpassing risicoverevening Zoals beschreven in het regeerakkoord, is passende zorg de nieuwe norm Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en ... Management & beleid Sun, 28 Aug 2022, 07:39:12
Tegen herziene GDV-prestatie gaat de KNMP bij hoogste bestuursrechter in beroep Bij de herziene prestatie van de GDV heeft de NZa een nieuwe bekostiging voor ogen De KNMP gaat in beroep tegen de herziene prestatie voor de geïndiv... Management & beleid Thu, 21 Jul 2022, 10:06:05
Verbetering leven van cliënten in langdurige zorg door intensievere kennisuitwisseling Langdurige zorg staat onder grote druk Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijve... Management & beleid Tue, 28 Jun 2022, 14:54:10
HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd gekregen HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft... Management & beleid Fri, 24 Jun 2022, 07:05:53

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com