Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig bij juist gebruik, maar verkeerd gebruik kan risico’s met zich meebrengen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Centraal Bureau voor de Drogisterijbedrijven (CBD) pleiten voor het vastleggen van de minimale zorg die een drogist in de praktijk moet leveren bij de verkoop van medicijnen. In een consensusdocument – opgesteld mede op inbreng van een brede groep experts – leggen ze hun pleidooi neer bij het Ministerie van VWS, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De in de wet omschreven zorgplicht is nu te vrijblijvend en is in het recente verleden de reden geweest dat ook supermarkten medicijnen die de UAD-status hebben (Uitsluitend Apotheek en Drogist) zomaar gingen verkopen. Naar het oordeel van het IVM en het CBD brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee. Een uitspraak van de Hoge Raad heeft voorlopig de verkoop van deze middelen via de supermarkten verboden.

Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig bij juist gebruik, maar verkeerd gebruik kan risico’s met zich meebrengen. In Nederland vinden er per jaar 41.000 geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames plaats, met geschatte kosten van ruim 85 miljoen euro. Zo’n 17% van de ziekenhuisopnamen als gevolg van geneesmiddelengebruik kon worden toegeschreven aan zelfzorggeneesmiddelen, bijna 7.000 patiënten. Bovendien kan verkeerd gebruik van zelfzorggeneesmiddelen leiden tot ernstige gezondheidsschade en zelfs tot de dood. Maar ook 'kleinere' schades zijn van belang, zoals medicatieafhankelijke hoofdpijn, verslaving aan neussprays et cetera. Daarom is het moeten bieden van verantwoorde zorg rond de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen door drogisten vastgelegd in artikel 62 lid 2 van de Geneesmiddelenwet.

In het consensusdocument is een invulling gegeven aan artikel 62 van de Geneesmiddelenwet, dat in meer algemene termen spreekt over het leveren van verantwoorde zorg. De uitwerking is gemaakt op de gebieden ‘bevoegdheid’ (wie zijn bevoegd om zorg en voorlichting te geven), ‘aanwezigheid’ van bevoegden op de verkoopplek, ‘verantwoordelijkheid’ bij de terhandstelling, ‘actieve verificatie’ van de informatiebehoefte, ‘voorlichten’ over aard, doel, gevolgen en risico’s van geneesmiddelen, en ‘toezicht’ houden op de terhandstelling. Het biedt voor drogisten concrete handvatten hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. De consensus geldt niet alleen voor de fysieke verkoop van UAD-geneesmiddelen, maar ook voor de online verkoop van deze medicijnen.

Het IVM en het CBD vinden het belangrijk dat zelfzorggeneesmiddelen laagdrempelig en breed verkrijgbaar zijn, maar willen tevens dat de consument zich veel meer bewust is dat deze medicijnen op een juiste wijze gebruikt moeten worden.

IVM en CBD willen daarom met de bevoegde overheidsinstanties in gesprek om de minimale zorgplicht als gemeenschappelijk gedragen uitgangspunt te hanteren bij de verkoop van zelfzorgmiddelen.


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IVM / Vanessa Zunnebeld
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.medicijngebruik.nl/
Originele titel: Vastleggen minimale zorgplicht bij de verkoop van medicijnen door de drogist
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-01-01

Relevante artikelen ...

Taskforce Onze hulpverleners veilig is van start gegaan Helaas is het hele jaar door geweld tegen hulpverleners een terugkerend onderwerp maar in coronatijden is het inmiddels aan de orde van de dag Met ... Management & beleid Wed, 31 Mar 2021, 16:28:24
Artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona krijgen boete Deze medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzo... Management & beleid Sat, 27 Mar 2021, 14:14:39
Emergis heeft een verplichting voor aanmerkelijke marktmacht Emergis is in de provincie Zeeland verreweg de grootste aanbieder van ggz De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Stichting Emergis uit Zeeland t... Management & beleid Tue, 22 Dec 2020, 20:25:13
Marketingcampagnes voor geneesmiddelen beboet Farmaceutische bedrijven zetten bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen op de markt diverse marketing- en salesactiviteiten in Verschillende far... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 15:40:41
Tien bedrijven krijgen schriftelijke waarschuwing De IGJ heeft in samenwerking met de NVWA het toezicht op producten die melatonine bevatten sinds eind 2019 geïntensiveerd De Inspectie Gezondheidszor... Management & beleid Wed, 03 Jun 2020, 10:50:18
Regionale richtlijnen huisartsen voor het voorschrijven van geneesmiddelen onderzocht Tot dusver was er echter weinig bekend over de inhoud van deze richtlijnen Huisartsen maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen gebruik van ri... Management & beleid Tue, 17 Mar 2020, 12:13:10