Vanuit hun wettelijke zorgplicht moeten zorgverzekeraars proactief de beschikbaarheid van voldoende zorg voor verzekerden organiseren

Zorgverzekeraars kunnen actiever sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zij zijn vooral faciliterend en te weinig sturend op een goede verdeling van de schaarse beschikbare capaciteit. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van controlebezoeken bij de 4 grote zorgverzekeraars. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij hun regierol in de regio proactiever oppakken.

Zorgplicht
Vanuit hun wettelijke zorgplicht moeten zorgverzekeraars proactief de beschikbaarheid van voldoende zorg voor verzekerden organiseren. De NZa heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de msz. Dit hebben we gedaan bij de zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel hebben bij de ziekenhuizen met de langste wachttijden.

Meer sturen op capaciteit
Zorgverzekeraars hebben een cruciale regierol om zorgaanbieders in de regio samen te brengen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn om wachtlijsten en wachttijden te beperken. Wij constateren dat dit nog te beperkt gebeurt. Zorgverzekeraars kunnen meer sturen op het zo optimaal mogelijk benutten van de schaarse beschikbare zorgcapaciteit, zowel bij ziekenhuizen als bij zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en verderop in de keten. Hiervoor moeten zorgverzekeraars voldoende regie nemen om de beschikbare zorgcapaciteit beter te verdelen.

Regionale afspraken nodig
Voor zorgverzekeraars betekent dit dat zij met zorgaanbieders, en als dat nodig is ook met andere zorgverzekeraars en zorgkantoren binnen en buiten het zorgdomein, om tafel moeten om tot concrete afspraken te komen. Hoewel regionale tafels van de grond komen, leiden deze nog onvoldoende tot concrete (resultaat)afspraken met ziekenhuizen en zbc’s over het verminderen van de wachttijden en wachtlijsten. Deze afspraken en een intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn nodig om de uitgestelde zorg weg te kunnen werken.

Zorgbemiddeling
Actieve zorgbemiddeling door zorgverzekeraars is een van de mogelijkheden om wachtenden sneller aan zorg te helpen. Wij zien dat zorgverzekeraars dit proces goed organiseren en hun verzekerden actief op deze mogelijkheid wijzen. Wat wij van zorgverzekeraars verwachten bij de uitvoering van hun zorgplicht, beschrijven we in ‘de zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars’.

Vervolgonderzoek in 2023
Als zorgverzekeraars ondanks maximale inspanning met de betrokken zorgaanbieders er niet uitkomen om aan hun zorgplicht te voldoen, moeten zij bij ons een signaal geven. In 2023 voeren we bij alle zorgverzekeraars een vervolgonderzoek uit. Als wij daarbij constateren dat proactief handelen uitblijft, kunnen wij mogelijk overgaan tot vervolgmaatregelen om te zorgen dat de zorgplicht wordt nageleefd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/proactieve-inspanning-zorgverzekeraars-noodzakelijk-om-wachtlijsten-te-verkorten
Originele titel: Proactieve inspanning zorgverzekeraars noodzakelijk om wachtlijsten te verkorten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-10-17

Relevante artikelen ...

Voor de langdurige zorg verwacht het NZa voldoende budget Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de ... Management & beleid Tue, 09 Aug 2022, 13:48:39
Maria Service in Enschede heeft aanwijzing De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 13:37:25
Financiële afspraken gemaakt over corona door ziekenhuizen en zorgverzekeraars Umc’s en algemene ziekenhuizen maken ieder najaar afspraken met zorgverzekeraars over de medisch specialistische zorg voor het nieuwe jaar Koepels NV... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:25:55
Goede informatieverstrekking van groot belang in deze onzekere tijd De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken... Management & beleid Fri, 10 Dec 2021, 16:14:12
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Onverminderd hoge druk op de ziekenhuizen Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt... Management & beleid Wed, 12 May 2021, 12:52:28

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com