Zorgkantoren moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende passende zorg inkopen voor de Wlz verzekerden in hun regio

Zorgkantoren hebben tekorten in het zorgaanbod in hun regio goed in beeld. Ook zetten zij zich in om die op te lossen. Maar om nu en in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen, is het van belang dat zij nog een paar extra stappen zetten. Dit staat in het rapport ‘Zorg voor alle Wlz-cliënten. Sturing door zorgkantoren op het aansluiten van zorgvraag en – aanbod (2021)’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De toezichthouder roept zorgkantoren op om de knelpunten tussen zorgvraag en zorgaanbod ( fricties) verder te specificeren en concrete afspraken te maken met zorgaanbieders om deze knelpunten op te lossen. Zij adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders.

Zorgkantoren moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende passende zorg inkopen voor de Wlz verzekerden in hun regio. Het is dus belangrijk dat zij weten in hoeverre het zorgaanbod in hun regio aansluit bij de vraag naar zorg. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat zorgkantoren knelpunten over het algemeen goed in beeld hebben. Zij signaleren onder meer een toenemende vraag naar Wlz-zorg vanwege de vergrijzing, een complexer wordende zorgvraag bij bepaalde doelgroepen en een toenemende behoefte aan extramurale zorg. Nog niet alle zorgkantoren specificeren de knelpunten afdoende. 

De NZa roept deze zorgkantoren dan ook op om inzichtelijk te maken bij welke (sub)doelgroepen, zorgsoorten, (sub-)regio’s en wanneer (nu of in de (nabije) toekomst) er fricties zijn. Op deze manier krijgen we meer zicht op waar en wanneer het zorgkantoor wel of mogelijk niet aan zijn zorgplicht kan voldoen en wat er nodig is om dit op te lossen.

Zorgkantoren zetten zich in om het aanbod van zorg beter af te stemmen op de vraag. Dit doen ze onder meer door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgaanbieders en partners, ook buiten het Wlz domein, zoals gemeentes. Bijvoorbeeld om gemeentes mee te krijgen in het zorgen voor geschikte ouderenhuisvesting en capaciteit voor verpleeghuiszorg. Om niet alleen nu maar ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen is het daarnaast van belang dat zorgkantoren resultaatgerichte afspraken met individuele zorgaanbieders maken. De NZa adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vaker en beter vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders, zodat het navolgen van de afspraken goed is geborgd.

Het rapport ‘Zorg voor alle Wlz-cliënten. Sturing door zorgkantoren op het aansluiten van zorgvraag en – aanbod (2021) is onderdeel van alle onderzoeksrapporten over 'Toezicht op de langdurige zorg'.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Toekomstig tekort in aanbod Wlz-zorg vraagt om blijvende inspanning zorgkantoren
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 06 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!