De Patiëntenfederatie vreest dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten

De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten voor er zicht is op een andere manier van werken die voldoet aan de kwaliteitswensen en behoeften van de bewoners. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert later deze week over gehandicaptenbeleid en verpleeghuiszorg.

In het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen staat dat de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg sterk is toegenomen sinds de invoering van kwaliteitsafspraken over de verpleeghuiszorg. Om de kwaliteit te kunnen handhaven moet daar nog eens goed naar worden gekeken, is de teneur van het akkoord.

De Patiëntenfederatie vreest dat dit ertoe leidt dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten. Uit de brief: “Dit roept onduidelijkheid en onzekerheid op en geeft risico’s voor de kwaliteit. In de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vinden we het uiterst belangrijk dat kwaliteit gewaarborgd blijft. Waarbij de behoefte van verpleeghuisbewoners centraal staat. Zodat zij een prettig leven kunnen leiden met passende zorg en ondersteuning. En niet het gevoel hebben ‘te gast’ te zijn en zich te moeten voegen naar de structuur van het verpleeghuis. Er moet voldoende passende expertise aanwezig zijn voor de problematiek die mensen hebben. De huidige personeelsnorm gaf daartoe houvast en handvatten. Patiëntenfederatie Nederland vindt het onverstandig die norm nu los te laten voordat er een passend en volwaardig alternatief is waarmee kwaliteit geborgd blijft.”

Kamerbrief Gehandicaptenbeleid Verpleeghuiszorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/kom-niet-aan-personeel-verpleeghuizen-voor-er-een-goed-alternatief-is
Originele titel: Kom niet aan personeel verpleeghuizen voor er een goed alternatief is
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-19

Relevante artikelen ...

Forensische zorg voldoet aan de beoordeelde normen De geboden behandeling bij de bezochte instellingen voldoet grotendeels aan de normen uit het IGJ-toetsingskader De zorg die 9 forensische locaties m... Management & beleid Tue, 06 Sep 2022, 13:32:20
Verbetering leven van cliënten in langdurige zorg door intensievere kennisuitwisseling Langdurige zorg staat onder grote druk Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijve... Management & beleid Tue, 28 Jun 2022, 14:54:10
Verscherpt toezicht voor Stichting Zorg Thuis uit Driebergen Zorg Thuis heeft niet voor alle locaties de kwaliteit en veiligheid van de zorg in beeld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg T... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 20:36:33
NZa keurt aanvraag overname Stichting PAMM door Eurofins goed Eurofins is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek De NZa heeft de aanvraag ... Management & beleid Wed, 13 Apr 2022, 18:00:49
Stichting Amsta in Amsterdam niet meer onder toezicht De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op d... Management & beleid Sun, 27 Mar 2022, 11:53:30
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com