De Patiëntenfederatie vreest dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten

De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten voor er zicht is op een andere manier van werken die voldoet aan de kwaliteitswensen en behoeften van de bewoners. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert later deze week over gehandicaptenbeleid en verpleeghuiszorg.

In het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen staat dat de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg sterk is toegenomen sinds de invoering van kwaliteitsafspraken over de verpleeghuiszorg. Om de kwaliteit te kunnen handhaven moet daar nog eens goed naar worden gekeken, is de teneur van het akkoord.

De Patiëntenfederatie vreest dat dit ertoe leidt dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten. Uit de brief: “Dit roept onduidelijkheid en onzekerheid op en geeft risico’s voor de kwaliteit. In de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vinden we het uiterst belangrijk dat kwaliteit gewaarborgd blijft. Waarbij de behoefte van verpleeghuisbewoners centraal staat. Zodat zij een prettig leven kunnen leiden met passende zorg en ondersteuning. En niet het gevoel hebben ‘te gast’ te zijn en zich te moeten voegen naar de structuur van het verpleeghuis. Er moet voldoende passende expertise aanwezig zijn voor de problematiek die mensen hebben. De huidige personeelsnorm gaf daartoe houvast en handvatten. Patiëntenfederatie Nederland vindt het onverstandig die norm nu los te laten voordat er een passend en volwaardig alternatief is waarmee kwaliteit geborgd blijft.”

Kamerbrief Gehandicaptenbeleid Verpleeghuiszorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/kom-niet-aan-personeel-verpleeghuizen-voor-er-een-goed-alternatief-is
Originele titel: Kom niet aan personeel verpleeghuizen voor er een goed alternatief is
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-19

Relevante artikelen ...

Lobie Care in Utrecht heeft aanwijzing gekregen Niet alle zorgverleners die Lobie Care inzet, zijn bevoegd en bekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hee... Management & beleid Sun, 05 Jun 2022, 07:46:28
Er moet meer maatwerk in het vaccinatiebeleid komen Iedereen die voor een vaccinatie in aanmerking komt moet die op tijd kunnen krijgen Het komt te veel voor dat mensen uit medische risicogroepen niet ... Management & beleid Thu, 02 Jun 2022, 15:02:04
Algemeen Thuiszorg Nederland in regio Amersfoort en Zeist heeft aanwijzing gekregen Er zijn nog steeds risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Algemeen Thuiszorg Neder... Management & beleid Tue, 24 May 2022, 20:42:13
Verscherpt toezicht voor Stichting Zorg Thuis uit Driebergen Zorg Thuis heeft niet voor alle locaties de kwaliteit en veiligheid van de zorg in beeld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg T... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 20:36:33
Ggz-aanbieder Compass B.V.heeft last onder dwangsom gekregen Met de last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat Compass uiterlijk op 22 april weer een raad van commissarissen heeft De Inspectie Gezondheidszo... Management & beleid Wed, 30 Mar 2022, 05:41:40
Verscherpt toezicht voor Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond beëindigd De zorginstelling heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezic... Management & beleid Thu, 10 Mar 2022, 19:27:28

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com