De Patiëntenfederatie vreest dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten

De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten voor er zicht is op een andere manier van werken die voldoet aan de kwaliteitswensen en behoeften van de bewoners. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert later deze week over gehandicaptenbeleid en verpleeghuiszorg.

In het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen staat dat de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg sterk is toegenomen sinds de invoering van kwaliteitsafspraken over de verpleeghuiszorg. Om de kwaliteit te kunnen handhaven moet daar nog eens goed naar worden gekeken, is de teneur van het akkoord.

De Patiëntenfederatie vreest dat dit ertoe leidt dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten. Uit de brief: “Dit roept onduidelijkheid en onzekerheid op en geeft risico’s voor de kwaliteit. In de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vinden we het uiterst belangrijk dat kwaliteit gewaarborgd blijft. Waarbij de behoefte van verpleeghuisbewoners centraal staat. Zodat zij een prettig leven kunnen leiden met passende zorg en ondersteuning. En niet het gevoel hebben ‘te gast’ te zijn en zich te moeten voegen naar de structuur van het verpleeghuis. Er moet voldoende passende expertise aanwezig zijn voor de problematiek die mensen hebben. De huidige personeelsnorm gaf daartoe houvast en handvatten. Patiëntenfederatie Nederland vindt het onverstandig die norm nu los te laten voordat er een passend en volwaardig alternatief is waarmee kwaliteit geborgd blijft.”

Kamerbrief Gehandicaptenbeleid Verpleeghuiszorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Kom niet aan personeel verpleeghuizen voor er een goed alternatief is
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 19 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!