(advertentie)

Aanvragen covidregeling 2021 voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Aanbieders kunnen vanaf 19 april 2022 een aanvraag doen voor de verschillende coronaregelingen  Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Aanbieders vragen deze regelingen uiterlijk voor 9 mei 2022 aan via het VECOZO portaal. Voor de ex post regelingen meerkosten en ELV-Covid Units, is het noodzakelijk om aanvullend een specificatie van de gemaakte kosten via mail in te dienen. De specificatie dient uiterlijk 31 mei 2022 te zijn ingediend.

Normatieve meerkostenvergoeding
Zorgverzekeraars komen zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ met een totale ZVW-omzet in 2019 lager dan €10 miljoen met een normatieve bijdrage tegemoet in de extra kosten, die ze hebben gemaakt in 2021 om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie. Een deel van deze vergoeding is bedoeld als dekking voor exces (COVID-gerelateerd) verzuim waar zorgaanbieders niet daadwerkelijk meerkosten voor hebben gemaakt.

Aanbieders kunnen deze bijdrage via het VECOZO-portaal aanvragen. Het portaal is geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor deze meerkostenregeling moet in deze periode zijn aanvraag indienen. Dit loket staat slechts één keer open.

Ex post afrekenen van meerkosten
Zorgverzekeraars vergoeden aan zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ met een totale ZVW-omzet in 2019 van €10 miljoen of meer, de extra kosten die zij hebben gemaakt in 2021 om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie.

Aanbieders vragen deze bijdrage aan, door allereerst het aanvraagformulier in het VECOZO-portaal in te vullen. Het portaal voor het aanvraagformulier is hiervoor geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor het ex-post afrekenen van meerkosten moet in deze periode zijn aanvraag indienen.

Naast de aanvraag bij VECOZO specificeren aanbieders hun gemaakte meerkosten met behulp van het meerkostenformat en leveren zij deze via mail aan bij ZN. De mail met het ingevulde meerkostenformat dient uiterlijk 31 mei 2022 te zijn ingediend.

Meer informatie over de voorwaarden, werkwijze en het format voor de specificatie van de ex post meerkostenvergoeding elders op de ZN-website. In de beschrijving van de Financiële Regeling staat het emailadres waar de verzoeken naar toe kunnen worden gestuurd.

Ex post afrekenen van ELV-Covid bedden
Zorgaanbieders die in 2021 zorg hebben geleverd op ELV-COVID-afdelingen en hiervoor een addendum ‘eerstelijnsverblijf corona cohortverpleging’ hebben afgesloten, moeten een verzoek doen voor ex post afrekening in verband met ELV-COVID-bedden.

Aanbieders doen het verzoek tot deze afrekening door allereerst het aanvraagformulier in het VECOZO portaal in te vullen. Het portaal voor het aanvraagformulier is geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. . Iedereen die in aanmerking wil komen voor het ex-post afrekenen van meerkosten moet in deze periode zijn aanvraag indienen.

Naast de aanvraag bij VECOZO specificeren aanbieders de gemaakte kosten voor de ELV-Covid bedden met behulp van het format en leveren zij deze via mail aan bij ZN. De mail met het ingevulde meerkostenformat dient uiterlijk 31 mei 2022 te zijn ingediend.

Meer informatie over de voorwaarden, werkwijze en formulieren voor ex post meerkostenvergoeding elders op de ZN-website. In de beschrijving van de Financiële Regeling staat het emailadres waar de verzoeken naar toe kunnen worden gestuurd.

CB-regeling voor ELV en GRZ
Zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ, met ten minste één AGB-ondernemingscode met een cumulatieve omzet GRZ en ELV in 2019 groter dan € 1 miljoen, die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in GRZ en ELV door COVID-19 in de periode januari t/m december 2021, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering door COVID-19.

Aanbieders vragen deze bijdrage in twee termijnen aan. In eerste termijn vullen aanbieders het aanvraagformulier in het VECOZO-portaal in voor de AGB-code die voldoet aan de gestelde omzeteisen. Aanbieders geven daar ook aan welke AGB-codes bij hun concern behoren en daarom ook onder deze regeling vallen. Het portaal voor de eerste termijn is hiervoor geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de continuïteitsbijdrage moet in deze periode zijn aanvraag indienen.

In tweede termijn vragen verzekeraars aan aanbieders om voor die AGB-ondernemingen die niet zelfstandig in aanmerking komen voor de regeling, maar wel bij het concern behoren, de regeling aan te vragen. Op een later moment zullen verzekeraars vaststellen en bekend maken wanneer het aanvraagportaal voor deze tweede termijn geopend wordt.  

Compensatieregeling Wijkverpleging
Met de COVID-compensatieregeling wijkverpleging komen zorgverzekeraars zorgaanbieders met een ZVW-omzet in 2019 van € 10 miljoen of meer tegemoet die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in wijkverpleging door de COVID-19 in de periode januari t/m december 2021 én als gevolg hiervan een negatief resultaat9 hebben over 2021. Voor deze CB-regeling geldt dus een aanvullende ingangseis in de vorm van een negatief instellings- en/of ZVW-resultaat. Omdat hiervoor de jaarrekeningen van aanbieders beschikbaar moeten zijn, vindt de aanvraagperiode voor deze compensatieregeling later plaats. Verzekeraars zullen de termijn hiervoor op een later moment bekend maken.

Over- en ondercompensatie
Zorgverzekeraars zijn van mening dat zij met de regeling een reële vergoeding bieden voor extra kosten gemaakt door corona en compensatie voor gederfde omzet in het geval dat de continuïteit in gevaar komt. De praktijk zal echter in een aantal gevallen afwijken. In het geval dat de continuïteit van een aanbieder ondanks de regeling alsnog in gevaar komt, dient een aanbieder dit bilateraal met de zorgverzekeraar te bespreken. Onderdeel van dit bilaterale gesprek kan zijn een significant hoger verlies vanwege de gevolgen van de afwijking van de hier voorliggende definitieve regeling t.o.v. de eerder gecommuniceerde hoofdlijnen van de regeling, die bij verlies op jaarbasis een continuïteitsbijdrage kende voor wijkverpleging voor de eerste helft van 2021.

Kijk hier voor downloads

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=7494434816
Originele titel: Aanvragen covidregeling 2021 voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-21

Relevante artikelen ...

Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden De mins... Management & beleid Sun, 17 Jul 2022, 06:28:15
Nieuwe crisisorganisatie voor bestrijding pandemieën opgericht Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie De ministe... Management & beleid Fri, 03 Jun 2022, 14:21:51
Zorginstituut wil vitamine D uit het basispakket Bijna 1,5 miljoen mensen krijgen vitamine D-middelen nu op recept vergoed uit het basispakket Vitamine D-middelen kunnen uit het basispakket van de z... Management & beleid Tue, 17 May 2022, 12:26:35
Inkomsten apotheken gestegen Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactivi... Management & beleid Sat, 14 May 2022, 12:28:41
KC Almere BV moet onmiddellijk de praktijk sluiten De praktijk mag pas weer open wanneer de inspectie vindt dat de zorg veilig is KC Almere, een praktijk voor kaakchirurgie in Almere, moet onmiddellij... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 09:21:14

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com