Passende organisatie van zorg in de regio is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde maandag 24 oktober 42 regiorapportages met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Zorg slimmer organiseren
Passende organisatie van zorg in de regio is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Op dit moment zien we dat de zorgvraag op veel plekken groter is dan het zorgaanbod. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lange wachtlijsten in de medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. 

Door goede samenwerking in de regio kunnen we zorg slimmer organiseren en problemen verminderen, of soms zelfs voorkomen. Hiervoor moeten we weten waar toegankelijkheidsproblemen spelen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa: 

De regio-analyses zijn bedoeld als hulpmiddel voor zorgaanbieders en zorginkopers om te bepalen waar in de regio knelpunten in zorgvraag en -aanbod zitten. Onze bedoeling is hiermee een impuls te geven aan het maken van plannen om deze knelpunten op te lossen. Het belang hiervan is onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Door in de regio samen te werken aan het oplossen van knelpunten krijgt de transitie naar passende zorg echt invulling.

Inzicht dankzij regioanalyses
De 42 regioanalyses van de NZa bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s. Met de analyses willen wij bijdragen aan de invulling en de regiobeelden en –plannen die partijen al hebben en zullen actualiseren, zoals is afgesproken in het IZA. Partijen moeten deze regioanalyses zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg. Overheidspartijen faciliteren hierin door alle beschikbare data te bundelen op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar staan verwijzingen naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals de NZa en het RIVM. 

Samen met onder meer het RIVM zullen wij de handschoen oppakken om het IZA-proces in de regio’s te faciliteren en effectieve samenwerking aan een passende organisatie van de zorg te stimuleren. Mariken Leurs van het RIVM:

De regioanalyses van de NZa vullen bestaande regionale inzichten aan, zoals die al beschikbaar zijn via onze website regiobeeld.nl. In de toekomst willen we die uitbouwen om samen de regio’s zo goed mogelijk te ondersteunen met data en visualisaties. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook publieke gezondheid, welzijn, leefstijl en preventie. Zo bieden we gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een steeds beter beeld van wat nodig is voor de juiste zorg op de juiste plek.

Doorontwikkeling
Op de website van de NZa zijn alle regionale analyses te vinden, inclusief meer informatie over het gebruik ervan. De NZa zal blijvend werk maken van het verbeteren van zicht op de regio’s. De NZa voegt stapsgewijs  extra informatie toe aan deze regiorapportages. Om scherp te krijgen hoe de regionale informatiepositie kan worden verbeterd gaat de NZa graag in gesprek met regionale partijen. Stuur daarvoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in de onderwerpregel regioanalyses. Daarnaast zal de NZa volgen of de samenwerking in de regio goed van de grond komt. Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld en regioplannen. Het initiatief tot het opstellen van regiobeelden en regioplannen wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar in de betreffende zorgkantoorregio samen met de door de gemeenten in de regio aangewezen gemeente. Partijen kunnen bij hen aansluiting zoeken.  Waar nodig zal de NZa een faciliterende en aanjagende rol vervullen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 24 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!