Het blijkt dat cliënten, veel vaker dan gedacht, urgent moeten worden geplaatst na een ziekenhuisopname of vanuit een crisissituatie thuis

Het afgelopen jaar was het voor zorgkantoren steeds lastiger om kwetsbare mensen op tijd te bemiddelen naar gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg of langdurige geestelijke gezondheidszorg. Meer regionale samenwerking door de verschillende sectoren en beter inzicht in hoe mensen instromen in de zorg die vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) moet deze zorg toegankelijk houden. Dit blijkt uit het samenvattend rapport over de uitvoering van de Wlz 2021-2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Druk neemt toe
In de meeste gevallen lukt het zorgkantoren om cliënten tijdig aan passende Wlz-zorg te helpen maar de NZa ziet dat het steeds lastiger wordt. De NZa verwacht dat zorgkantoren specifieker rapporteren welke knelpunten zij tegenkomen bij het tijdig vinden van passende zorg voor Wlz-cliënten. Daarnaast is het aan te raden dat zorgkantoren het inzicht in de wachtlijsten verder vergroten. Zo krijgen zij situaties waar mensen urgente zorg nodig hebben beter in beeld.

Samenwerking nodig
Zorgkantoren verrichten op regionaal niveau al de nodige inspanningen om knelpunten op te lossen. We zagen veel succesvolle, regionale initiatieven in samenwerking met bijvoorbeeld Wlz-zorgaanbieders, gemeenten, ziekenhuizen en wijkverpleging. De NZa ziet graag dat er bij deze samenwerkingen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten leiden tot oplossingen voor eerder genoemde knelpunten en een verbeterde toegankelijkheid van de Wlz-zorg. Zo sluit de zorg die mensen ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning beter aan op de Wlz-zorg en vallen mensen niet tussen wal en schip.

Onderzoek instroom
Om een beter beeld te krijgen van de in- en doorstroom van Wlz-cliënten heeft de NZa een verkennend onderzoek gedaan. Het blijkt dat cliënten, veel vaker dan gedacht, urgent moeten worden geplaatst na een ziekenhuisopname of vanuit een crisissituatie thuis. Het vermoeden bestaat dat veel van deze cliënten nog niet (lang) beschikken over een Wlz-indicatie en daarmee nog niet in beeld waren bij het zorgkantoor en/of een voorkeursaanbieder binnen de Wlz. Dit beïnvloedt de wachtlijsten. Er zijn ook cliënten die thuis Wlz-zorg krijgen, omdat zij in afwachting zijn van plaatsing in een zorginstelling of omdat zij ervoor hebben gekozen de zorg thuis te ontvangen. Het is belangrijk dat zorgkantoren goed monitoren in welke mate deze cliënten thuis al voldoende zorg krijgen om de situatie verantwoord te houden, voor cliënt en mantelzorger. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/12/13/zorg-voor-kwetsbare-mensen-steeds-meer-onder-druk
Originele titel: Zorg voor kwetsbare mensen steeds meer onder druk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-12-13

Relevante artikelen ...

Maximaal 150 euro eigen risico per behandeling in medisch-specialistische zorg vanaf 2025 In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet het eigen risico in de Zorgverzekeringswet slimmer zal vormgeven en betaalbaarder zal maken O... Chronisch zieken Thu, 19 Jan 2023, 20:27:38
Recht op vrije artsenkeuze in het geding? Deze maanden vinden de gesprekken plaats over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zek... Chronisch zieken Mon, 18 Jul 2022, 12:29:25
Per 2020 nieuwe bekostiging zintuiglijk gehandicapten Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 1... Chronisch zieken Mon, 20 May 2019, 17:28:35
NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De p... Chronisch zieken Wed, 02 Aug 2017, 15:18:25

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com