De Europese regels voor medische hulpmiddelen zijn vorig jaar en dit jaar scherper geworden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt dit najaar bedrijven in Nederland die fabrikanten vertegenwoordigen van buiten de Europese Unie die hun medische hulpmiddelen op de Europese markt brengen. De inspectie houdt zo toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmiddelen van buiten Europa. De Europese regels voor medische hulpmiddelen zijn vorig jaar en dit jaar scherper geworden.

Van pleister tot hartbewaking
Medische hulpmiddelen variëren van pleisters en verband tot geavanceerde chirurgische instrumenten en apparatuur. Denk ook aan rolstoelen, tilliften, medische testen (ook zelftesten),  implantaten en beademingsapparatuur thuis. Ook bepaalde software kan een medisch hulpmiddel zijn.

Kwaliteit en veiligheid
De inspectie kijkt bij de gemachtigde bedrijven naar het mandaat dat zij hebben en naar hun kennis en ervaring. De fabrikanten blijven er zelf verantwoordelijk voor dat hun producten voldoen aan de Europese regels over kwaliteit en veiligheid. De fabrikanten moeten onder andere kwaliteitscontroles uitvoeren, risico’s beheersen en de juiste registraties en technische documentaties verzorgen. De gemachtigde bedrijven in de EU moeten controleren dat de fabrikanten dat ook allemaal doen. Daarop houdt de inspectie toezicht.

Controle
Fabrikanten van buiten de Europese Unie mogen alleen medische hulpmiddelen op de Europese markt brengen als zij een vertegenwoordiger gemachtigd hebben in een EU-land. Die gemachtigden vallen onder het toezicht van een inspectiedienst in dat land. In Nederland is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  

Publicaties
Toetsingskader gemachtigden medische hulpmiddelen


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Toezicht op gemachtigden van buitenlandse fabrikanten medische hulpmiddelen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 04 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!