Er is geen vertrouwen dat het Rochayda Care op korte termijn lukt om goede zorg te leveren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Rochayda Care verzwaard. De Haagse thuiszorgaanbieder voldoet opnieuw niet aan de onderdelen van de eerdere aanwijzing. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Rochayda Care mocht al geen nieuwe cliënten meer aannemen. Nu moet de thuiszorgaanbieder de zorg volledig staken.

Dit is er aan de hand
Op 3 oktober bezocht de inspectie Rochayda Care. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing met cliëntenstop die de inspectie afgelopen juli gaf. De inspectie stelt vast dat Rochayda Care niet voldoet aan de onderdelen van die aanwijzing.

Rochayda Care heeft onder meer de zorgbehoeften van hun cliënten nog steeds niet goed in beeld. De inspectie ziet dat Rochayda Care een wijkverpleegkundige inschakelde. Maar de wijkverpleging indiceert niet volgens de beroepsnormen. De gezondheidstoestand van cliënten wordt niet goed gemonitord en risico’s worden niet gesignaleerd. Ook zijn de zorgplannen en cliëntdossiers niet compleet. Doelen en afspraken ontbreken en sluiten niet aan op de zorgbehoefte van de cliënt. 

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het Rochayda Care op korte termijn lukt om goede zorg te leveren.

Hoe nu verder?
Rochayda Care moet uiterlijk 10 december alle cliënten zorgvuldig hebben overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze ingrijpende maatregel nodig. Dit geldt voor cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Rochayda Care mag pas weer cliënten aannemen als de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Documenten
Rochayda Care De Lier verzwaarde aanwijzing november 2022


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Rochayda Care in Den Haag moet de zorg staken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 05 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!