De Grondwet vormt het fundament van onze samenleving

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het eerste artikel van onze Grondwet. De grondwetswijziging is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA). Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. “Handicap” en “seksuele gerichtheid” zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

Minister Bruins Slot: “De Grondwet vormt het fundament van onze samenleving. Het is belangrijk dat we die bij de tijd houden. Het bijzondere van deze wijziging is dat het initiatief ervoor lag bij de Tweede Kamer. Hierdoor trad ik op als adviseur van de Kamer en verdedigden de initiatiefnemers het wijzigingsvoorstel”.

Deze regeerperiode spelen wijzigingen rond de grondwet en haar rol in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol. Zo stuurde de minister van BZK en de minister van Rechtsbescherming recent een hoofdlijnenbrief naar de Kamer om constitutionele toetsing in Nederland te introduceren. Het voorstel van het kabinet wil het mogelijk maken dat lagere rechters de toepassing van wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. En eerder dit jaar gingen de Eerste en Tweede Kamer reeds akkoord met de volgende grondwetsherzieningen. 

  • wijziging van grondwetsartikel 55, waardoor het Nederlanders die niet in een provincie wonen, maar in het buitenland, toch mogelijk wordt gemaakt om de samenstelling van de Eerste Kamer te kunnen mede-bepalen met hun stemrecht;
  • het toevoegen van een Algemene Bepaling aan de Grondwet. Deze algemene bepaling geeft aan dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtstaat waarborgt. Deze kernbeginselen zijn het waard om expliciet vastgelegd te worden en bieden een kader waarin de Grondwet gelezen en begrepen moet worden;
  • het expliciet in de Grondwet opnemen dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter;
  • een “update” van het grondwetsartikel 13, over het briefgeheim. Dit artikel was sinds 1983, lang voordat digitale communicatie haar intrede deed, niet meer herzien. Belangrijkste verandering is dat niet meer gesproken wordt over het “brief- en telegraafgeheim”, maar over het “brief- en telecommunicatiegeheim”;
  • herijking grondwetsherziening: dit komt erop neer dat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de afronding van een eerste lezing van een grondwetswijziging een besluit moet nemen over de tweede lezing. Gebeurt dat niet, dan zou het grondwetsvoorstel door deze wijziging vanzelf vervallen;
  • additionele artikelen: dit betreft enkele tijdelijke overgangsartikelen uit vorige grondwetswijzigingen, die geen functie meer hebben en nog formeel geschrapt moeten worden.

Een grondwetsartikel is niet eenvoudig gewijzigd. Dit gebeurt in twee lezingen. Bij de eerste lezing is een gewone meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer nodig. Na verkiezingen vindt een tweede lezing plaats, waarbij de Tweede en Eerste Kamer met een tweederde meerderheid akkoord dienen te gaan. Met het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA is dus vóór de verkiezingen door de beide Kamers al ingestemd. En na de recente Tweede Kamerverkiezingen heeft ook de Tweede Kamer zich in tweederde meerderheid uitgesproken als voorstander van de grondwetswijziging. Als ook de Eerste Kamer na het voeren van het debat instemt met de wijziging, dan is de wijziging definitief.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/17/non-discriminatiegronden-grondwet-uitgebreid-met-handicap-en-seksuele-gerichtheid
Originele titel: Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2023-01-17

Relevante artikelen ...

MIT (Maatschappelijk Impact Team) van start gegaan Het MIT staat naast het Outbreak Management Team Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wannee... Management & beleid Sun, 21 Aug 2022, 09:51:16
Tabaksregels per 1 juli vernieuwd Door deze maatregelen wordt roken minder aantrekkelijk gemaakt en wordt het bewustzijn van de schadelijkheid vergroot Per 1 juli 2022 gaan nieuwe wet... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 10:48:28
Regeldruk in de zorg moet verder worden verminderd Zorgmedewerkers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk va... Management & beleid Thu, 09 Jun 2022, 13:10:04
Sneller en vaker aanpakken seksueel geweld Het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt deze week aangeboden voor advies aan de Raad van State  Door modernisering van wetgeving worden meer ... Management & beleid Mon, 06 Dec 2021, 13:46:47
Geneesmiddelen tegen zeldzame aandoeningen in het basispakket Succesvolle prijsonderhandelingen met leveranciers hebben dit mogelijk gemaakt Patiënten krijgen per 1 november 2021 voorwaardelijke toegang tot de g... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 09:52:04
Compensatieregeling voor inname verlopen jodiumtabletten De compensatieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2021 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een... Management & beleid Wed, 04 Aug 2021, 12:30:46

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com