De KNMP pleit overigens niet alleen voor een opt-out in de acute zorg, maar ook voor een vergelijkbare regeling voor niet-acute gegevensuitwisseling in de zorg

Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen de KNMP en andere zorgkoepels in een brief aan de Tweede Kamerleden. De zorgpartijen pleiten gezamenlijk voor een opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens in de acute zorg. De Tweede Kamer debatteert woensdag 3 april over de toekomst van de acute zorg.

Een opt-out-regeling zou ook de administratieve lasten kunnen verminderen. Veel kwetsbare patiënten gaan er onterecht vanuit dat hun gegevens al beschikbaar zijn voor zorgverleners. Met een opt-out-systeem wordt deze last weggenomen, omdat de gegevens standaard beschikbaar zijn tenzij de patiënt bezwaar maakt. In een eerdere brief hebben de koepels ook benadrukt dat patiënten altijd het recht moeten hebben om die toestemming voor het delen van gegevens in te trekken.

De KNMP pleit overigens niet alleen voor een opt-out in de acute zorg, maar ook voor een vergelijkbare regeling voor niet-acute gegevensuitwisseling in de zorg. Dit zou de toestemming voor het delen van medicatiegegevens in de bredere zorg vergemakkelijken en de patiëntveiligheid verder bevorderen.

Bekijk de brief aan de Tweede Kamer

Bron: KNMP