Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van apothekers, gehandicaptenzorg, ggz-instellingen, organisaties voor langdurige zorg, umc’s en ziekenhuizen. Zorgpartijen, waaronder de KNMP, roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de rijksbegroting. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen ontvangen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal.

De KNMP ondertekende eind vorig jaar, samen met andere branche- en koepelorganisaties in de zorg en de rijksoverheid, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het doel van dit akkoord is om 55 procent minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050 te realiseren. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen, maar ook de milieubelasting van geneesmiddelen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot. Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele kosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar. 

Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vragen aan politiek Den Haag om bij de behandeling van de Voorjaarsnota geld vrij te maken. Deze week kunnen Tweede Kamerleden deze oproep ook bespreken. Op donderdag 9 maart debatteert de Kamer over verduurzaming in de zorg. 

Lees de gezamenlijke brief

Bron: KNMP


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 08 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!