(advertentie)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling voor mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een Last onder Dwangsom opgelegd.

Mondzorg Dental Dentia voldoet niet aan de eisen voor bijvoorbeeld het voorkomen van infecties. De instelling moet binnen twee weken de vastgestelde tekortkomingen herstellen.

Wat is er aan de hand?
Bij een aantal bezoeken zag de inspectie dat er op heel wat terreinen verbeteringen nodig zijn. In de instelling is de infectiepreventie op belangrijk onderdelen niet op orde. Ook heeft een van de tandartsen niet de juiste papieren voor radiologie. Verder ontbreken er protocollen en moeten de dossiers van de patiënten beter worden bijgehouden.

De inspectie heeft de instelling al eerder opgedragen verbetermaatregelen te nemen. Daar kreeg Dental Dentia toen drie maanden de tijd voor. Uit het inspectiebezoek daarna bleek dat deze nog steeds niet goed waren uitgevoerd. De inspectie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder op een aantal punten zelfs achteruit was gegaan. Daarom heeft de inspectie de instelling mondzorg Dental Dentia een aanwijzing opgelegd. Dental Dentia moest alle geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden herstellen.

Wat moet de zorgaanbieder nu doen?
Mondzorg Dental Dentia krijgt 2 weken om aan de last te voldoen. Als zij niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet mondzorg Dental Dentia - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 1.000. Dit met een maximum van € 10.000.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-05-24

Relevante artikelen ...

Verscherpt toezicht voor Stichting Zorg Thuis uit Driebergen Zorg Thuis heeft niet voor alle locaties de kwaliteit en veiligheid van de zorg in beeld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg T... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 20:36:33
Academie Duurzame Zorg heeft een last onder dwangsom De last onder dwangsom is opgelegd voor het overtreden van de medewerkingsplicht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Academie Duurzame Zorg... Management & beleid Tue, 25 May 2021, 17:57:54
Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam heeft een last onder dwangsom Present heeft wel verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg om te voldoen aan de aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft S... Management & beleid Thu, 03 Dec 2020, 14:26:41
Huize Brandsen in Baarn onder verscherpt toezicht De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brand... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 06:55:16
Stichting Present in Leerdam heeft aanwijzing Present bewaakt, beheerst en verbetert onvoldoende systematisch de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft... Management & beleid Tue, 20 Oct 2020, 18:49:02
Stichting Present in Leerdam niet meer onder bevel en geen last onder dwangsom meer Present heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen waardoor acuut gevaar en spoedeisendheid niet meer aanwezig zijn De Inspectie Gezondheidszorg e... Management & beleid Wed, 14 Oct 2020, 15:43:56