De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling voor mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een Last onder Dwangsom opgelegd.

Mondzorg Dental Dentia voldoet niet aan de eisen voor bijvoorbeeld het voorkomen van infecties. De instelling moet binnen twee weken de vastgestelde tekortkomingen herstellen.

Wat is er aan de hand?
Bij een aantal bezoeken zag de inspectie dat er op heel wat terreinen verbeteringen nodig zijn. In de instelling is de infectiepreventie op belangrijk onderdelen niet op orde. Ook heeft een van de tandartsen niet de juiste papieren voor radiologie. Verder ontbreken er protocollen en moeten de dossiers van de patiënten beter worden bijgehouden.

De inspectie heeft de instelling al eerder opgedragen verbetermaatregelen te nemen. Daar kreeg Dental Dentia toen drie maanden de tijd voor. Uit het inspectiebezoek daarna bleek dat deze nog steeds niet goed waren uitgevoerd. De inspectie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder op een aantal punten zelfs achteruit was gegaan. Daarom heeft de inspectie de instelling mondzorg Dental Dentia een aanwijzing opgelegd. Dental Dentia moest alle geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden herstellen.

Wat moet de zorgaanbieder nu doen?
Mondzorg Dental Dentia krijgt 2 weken om aan de last te voldoen. Als zij niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet mondzorg Dental Dentia - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 1.000. Dit met een maximum van € 10.000.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-11-27

Relevante artikelen ...

Berichtgeving over donatie COVID-vaccins Het ministerie van VWS heeft besloten vaccins te doneren die nog op voorraad zijn en die niet bij de huisartsen zijn geweest In de media wordt woensd... Management & beleid Wed, 21 Jul 2021, 18:30:39
Los nu eindelijk eens het tekort aan tandartsen op Brandbrief tandartsen aan de Tweede Kamer De KNMT roept de Tweede Kamer in een brandbrief op om elk jaar 100 extra tandartsen op te leiden. Dat is no... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:03:07
Coronatestservice krijgt last onder dwangsom De richtlijnen voor hygiëne worden nog altijd niet op alle punten nageleefd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een last onder d... Management & beleid Tue, 29 Dec 2020, 11:47:34
Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Stichting Present (locat... Management & beleid Fri, 18 Dec 2020, 15:31:12
Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam heeft een last onder dwangsom Present heeft wel verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg om te voldoen aan de aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft S... Management & beleid Thu, 03 Dec 2020, 14:26:41
Coronatestservice krijgt aanwijzing Er werd niet gewerkt volgens de geldende richtlijnen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een aanwijzing gegeven. Q-COMED biedt c... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 18:14:20