De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling voor mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een Last onder Dwangsom opgelegd.

Mondzorg Dental Dentia voldoet niet aan de eisen voor bijvoorbeeld het voorkomen van infecties. De instelling moet binnen twee weken de vastgestelde tekortkomingen herstellen.

Wat is er aan de hand?
Bij een aantal bezoeken zag de inspectie dat er op heel wat terreinen verbeteringen nodig zijn. In de instelling is de infectiepreventie op belangrijk onderdelen niet op orde. Ook heeft een van de tandartsen niet de juiste papieren voor radiologie. Verder ontbreken er protocollen en moeten de dossiers van de patiënten beter worden bijgehouden.

De inspectie heeft de instelling al eerder opgedragen verbetermaatregelen te nemen. Daar kreeg Dental Dentia toen drie maanden de tijd voor. Uit het inspectiebezoek daarna bleek dat deze nog steeds niet goed waren uitgevoerd. De inspectie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder op een aantal punten zelfs achteruit was gegaan. Daarom heeft de inspectie de instelling mondzorg Dental Dentia een aanwijzing opgelegd. Dental Dentia moest alle geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden herstellen.

Wat moet de zorgaanbieder nu doen?
Mondzorg Dental Dentia krijgt 2 weken om aan de last te voldoen. Als zij niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet mondzorg Dental Dentia - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 1.000. Dit met een maximum van € 10.000.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 02 juni 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!