Careyn heeft van de Inspectie een nieuwe aanwijzing gekregen omdat er nog steeds tekortkomingen zijn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (inspectie) heeft Stichting Careyn een nieuwe aanwijzing gegeven. De inspectie concludeert dat op de meeste locaties van Careyn de realisatie van passende verbetermaatregelen nog gaande is. De tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening aan ouderen van Careyn zijn nog niet weggenomen.

Wat is er aan de hand?
Op 7 november 2016 kreeg Careyn een aanwijzing. Careyn moest de tekortkomingen wegnemen op de thema’s cliëntdossier, deskundigheid en inzet van medewerkers, kwaliteit en veiligheid en goed bestuur. Hiervoor kreeg Careyn negen maanden tijd.

Eind juli 2017 gaf de raad van bestuur zelf aan dat Careyn nog niet klaar was met het doorvoeren van de benodigde verbetermaatregelen. De inspectie heeft daarna zes locaties van Careyn bezocht.

Daaruit bleek dat de tekortkomingen uit de aanwijzing van november 2016 niet of nog onvoldoende zijn weggenomen. Ook constateerde de inspectie dat de verbeteropdracht groter en complexer is dan Careyn in eerste instantie heeft voorzien. Daarnaast kost het veel tijd om binnen heel Careyn de cultuuromslag te bereiken die nodig is voor het wegnemen van de tekortkomingen.

Diverse wisselingen in de raad van bestuur hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden. Stabiliteit in de sturing van Careyn is nu van belang voor de realisatie van de verbetermaatregelen.

Inmiddels werkt Careyn op alle thema’s aan passende verbetermaatregelen voor alle locaties. Het vertrouwen van de inspectie is gegroeid.

Hoe nu verder?
Careyn heeft op 7 november 2017 van de inspectie nogmaals een aanwijzing gekregen om de kwaliteit en de aansturing van de zorg verder te verbeteren en alsnog de tekortkomingen weg te nemen.  

Careyn moet uiterlijk op 1 april 2018 het verbeteren van de dossiervoering en de overdracht hebben afgerond. Verder moet Careyn uiterlijk op 7 november 2018  de tekortkomingen op het gebied van de inzet en deskundigheid van medewerkers, de sturing van kwaliteit en veiligheid en goed bestuur opgelost hebben.

Documenten

Aanwijzing Careyn Schiedam november 2017
Rapport naleving aanwijzing d d 7 november 2016 Stichting Careyn


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aanwijzing voor Careyn
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 15 nov 2017

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!