(advertentie)

Frauderende huisarts kan doordat hij terecht uit het BIG-register is geschrapt zijn beroep niet meer uitoefenen.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft het beroep van een huisarts tegen de tuchtklachten van zeven zorgverzekeraars verworpen. In juni van dit jaar heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle de tuchtklachten in eerste aanleg gegrond verklaard. Zorgverzekeraars VGZ, ASR, CZ, Menzis, ONVZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hadden in gezamenlijkheid tuchtklachten ingediend tegen een frauderende huisarts in Lelystad. Het tuchtcollege heeft in juni de zwaarste maatregel opgelegd: doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. In hoger beroep heeft dit stand gehouden. De huisarts kan hierdoor zijn beroep niet meer uitoefenen.

De zorgverzekeraars hebben onderzoek gedaan naar de declaraties van de huisarts en daaruit bleek dat hij stelselmatig veel meer zorg heeft gedeclareerd dan hij aan zijn patiënten heeft geleverd. De huisarts declareerde veel meer lange consulten dan er hebben plaatsgevonden. Ook declareerde hij consulten die niet hebben plaatsgevonden.

De uitspraak vandaag in hoger beroep laat zien dat het indienen van tuchtklachten succesvol kan zijn. Om goede zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden, is het nodig om frauderende zorgverleners het onmogelijk te maken om nog te declareren. Een zorgverlener die niet in het BIG-register staat kan niet declareren bij zorgverzekeraars.

Fraudebeheersing belangrijk bij zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg wordt besteed aan zorg. Dat betekent dat binnen alle bedrijfsprocessen aandacht is voor fraudebeheersing. Ook ontplooien ze tal van activiteiten om fraude te voorkomen, met als motto dat voorkomen beter is dan genezen. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van medewerkers en zorgaanbieders. Daarnaast voeren alle zorgverzekeraars fraudeonderzoeken uit.

Over het tuchtrecht
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te verbeteren en is geregeld in Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG). Er zijn vijf regionale tuchtcolleges ingesteld en één centraal tuchtcollege voor hoger beroep. Doorhaling van de inschrijving in het BIG-register is de zwaarste maatregel die een tuchtcollege kan opleggen.

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Zorgfraude kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en partners daartegen op.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2652864512
Originele titel: Tuchtklachten zorgverzekeraars tegen frauderende huisarts houden stand in hoger beroep
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2017-12-21

Relevante artikelen ...

NZa heeft zorgverzekeraars boete opgelegd De NZa hecht veel waarde aan een transparant zorginkoopproces en grijpt in als een zorgverzekeraar zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden De Ned... Management & beleid Tue, 15 Sep 2020, 12:25:32
In 2019 zijn de uitgaven aan farmaceutische zorg gestegen met 1,9% De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van de uitgaven uit De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stege... Management & beleid Thu, 27 Aug 2020, 15:50:35
Continuiteïtsbijdrage door eerste zorgaanbieders ontvangen De eerste continuïteitsbijdragen zijn afgelopen week door de zorgverzekeraars overgemaakt aan zorgaanbieders De zorgverzekeraars hebben via VECOZO ru... Management & beleid Tue, 02 Jun 2020, 13:47:30
Vanaf eind mei geen btw op mondkapjes Dit staat in een brief die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën woensdag 13 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Vanaf 25 mei tot in ieder gev... Management & beleid Wed, 13 May 2020, 14:31:06
Financiële steun voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars Op deze manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financi... Management & beleid Sun, 05 Apr 2020, 18:31:58
Regionale richtlijnen huisartsen voor het voorschrijven van geneesmiddelen onderzocht Tot dusver was er echter weinig bekend over de inhoud van deze richtlijnen Huisartsen maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen gebruik van ri... Management & beleid Tue, 17 Mar 2020, 12:13:10