Frauderende huisarts kan doordat hij terecht uit het BIG-register is geschrapt zijn beroep niet meer uitoefenen.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft het beroep van een huisarts tegen de tuchtklachten van zeven zorgverzekeraars verworpen. In juni van dit jaar heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle de tuchtklachten in eerste aanleg gegrond verklaard. Zorgverzekeraars VGZ, ASR, CZ, Menzis, ONVZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hadden in gezamenlijkheid tuchtklachten ingediend tegen een frauderende huisarts in Lelystad. Het tuchtcollege heeft in juni de zwaarste maatregel opgelegd: doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. In hoger beroep heeft dit stand gehouden. De huisarts kan hierdoor zijn beroep niet meer uitoefenen.

De zorgverzekeraars hebben onderzoek gedaan naar de declaraties van de huisarts en daaruit bleek dat hij stelselmatig veel meer zorg heeft gedeclareerd dan hij aan zijn patiënten heeft geleverd. De huisarts declareerde veel meer lange consulten dan er hebben plaatsgevonden. Ook declareerde hij consulten die niet hebben plaatsgevonden.

De uitspraak vandaag in hoger beroep laat zien dat het indienen van tuchtklachten succesvol kan zijn. Om goede zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden, is het nodig om frauderende zorgverleners het onmogelijk te maken om nog te declareren. Een zorgverlener die niet in het BIG-register staat kan niet declareren bij zorgverzekeraars.

Fraudebeheersing belangrijk bij zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg wordt besteed aan zorg. Dat betekent dat binnen alle bedrijfsprocessen aandacht is voor fraudebeheersing. Ook ontplooien ze tal van activiteiten om fraude te voorkomen, met als motto dat voorkomen beter is dan genezen. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van medewerkers en zorgaanbieders. Daarnaast voeren alle zorgverzekeraars fraudeonderzoeken uit.

Over het tuchtrecht
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te verbeteren en is geregeld in Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG). Er zijn vijf regionale tuchtcolleges ingesteld en één centraal tuchtcollege voor hoger beroep. Doorhaling van de inschrijving in het BIG-register is de zwaarste maatregel die een tuchtcollege kan opleggen.

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Zorgfraude kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en partners daartegen op.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Tuchtklachten zorgverzekeraars tegen frauderende huisarts houden stand in hoger beroep
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 21 dec 2017

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!