De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Net als minister De Jonge van VWS in het Algemeen Dagblad, signaleert ook ActiZ dat ons land een grote maatschappelijke opgave te wachten staat. ActiZ, branchevereniging van 400 zorgaanbieders in Nederland, denkt daarom graag met de minister mee over nieuwe vormen van bekostiging en organisatie van de wijkverpleging. Daarbij moeten we uiteraard het kind niet met het badwater weggooien; de marktwerking heeft immers ook goede dingen gebracht in de zorg zoals keuzevrijheid en innovatie in de zorg.

De piek van de vergrijzing is te verwachten rond 2040. Ten opzichte van 2015 is dan het aantal 90-plussers bijna verdrievoudigd, zijn er een miljoen mensen meer met een chronische aandoening en is het aantal mensen met dementie verdubbeld. We leven anno 2019 in de eerste fase van deze ontwikkeling, maar nu al hebben de zorgorganisaties de grootste moeite voldoende mensen te vinden om de zorg te bieden die nodig is. Het is daarom cruciaal dat er door veel verschillende partijen (zoals overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders) goed wordt samengewerkt om oplossingen te bedenken en uit te voeren. De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van de vraag naar zorg, betekent dat we de krachten en financiële middelen moeten bundelen. Op dit moment wordt dat soms nog bemoeilijkt door wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van mededingingsrecht.

Samen oplossingen bedenken
Ouderen willen zo veel en zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Ze willen in een veilige, vertrouwde omgeving wonen met de best haalbare kwaliteit van leven. Naar mate zij ouder worden is daarvoor meer goede, toegankelijke en voor iedereen betaalbare zorg en ondersteuning nodig. Deze wens én de maatschappelijke opgave waar we voor staan, betekent dat de zorg voor ouderen en chronisch zieken opnieuw uitgevonden moet worden. Daarom heeft ActiZ ook het initiatief genomen voor een brede bijeenkomst over dit onderwerp voor allerlei organisaties die zich met zorg bezighouden, zorgverleners, bedrijfsleven en wetenschap. Als verpleeghuisorganisaties, thuiszorgorganisaties en branchevereniging ActiZ willen we graag deel uitmaken van een grote maatschappelijke beweging om de uitdaging waar we met zijn allen in ons land voor staan, het hoofd te bieden.

Zie de infographic Zorgkloof op de site van ActiZ voor meer uitleg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/03/20190301-actiz-steunt-gezond-verstand-oproep-van-minister-de-jonge-voor-toekomstgerichte-zorg
Originele titel: ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-03-02

Relevante artikelen ...

Emergis heeft een verplichting voor aanmerkelijke marktmacht Emergis is in de provincie Zeeland verreweg de grootste aanbieder van ggz De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Stichting Emergis uit Zeeland t... Management & beleid Tue, 22 Dec 2020, 20:25:13
Positiviteit over samenwerking bij het werken met integrale bekostiging van de geboortezorg Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars zijn positief ... Management & beleid Wed, 09 Sep 2020, 14:57:24
Onzekerheid financiering verpleeghuiszorg ActiZ steunt het pakket aan maatregelen dat nu voorligt niet De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de... Management & beleid Thu, 28 May 2020, 18:10:30
Zorguitgaven blijven gemiddeld met 2,8 procent per jaar stijgen Door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis komen steeds meer mensen eerder in de zorg terecht T... Management & beleid Mon, 20 Apr 2020, 14:41:57
Financiële steun voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars Op deze manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financi... Management & beleid Sun, 05 Apr 2020, 18:31:58
Andere werkwijze maar dezelfde verantwoordelijkheid voor de IGJ Door de maatregelen worden zorgaanbieders gedwongen tot ingewikkelde keuzes. Nederland maakt een ongekende gezondheidszorg-crisis door in verband met... Management & beleid Sat, 04 Apr 2020, 19:05:14