De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Net als minister De Jonge van VWS in het Algemeen Dagblad, signaleert ook ActiZ dat ons land een grote maatschappelijke opgave te wachten staat. ActiZ, branchevereniging van 400 zorgaanbieders in Nederland, denkt daarom graag met de minister mee over nieuwe vormen van bekostiging en organisatie van de wijkverpleging. Daarbij moeten we uiteraard het kind niet met het badwater weggooien; de marktwerking heeft immers ook goede dingen gebracht in de zorg zoals keuzevrijheid en innovatie in de zorg.

De piek van de vergrijzing is te verwachten rond 2040. Ten opzichte van 2015 is dan het aantal 90-plussers bijna verdrievoudigd, zijn er een miljoen mensen meer met een chronische aandoening en is het aantal mensen met dementie verdubbeld. We leven anno 2019 in de eerste fase van deze ontwikkeling, maar nu al hebben de zorgorganisaties de grootste moeite voldoende mensen te vinden om de zorg te bieden die nodig is. Het is daarom cruciaal dat er door veel verschillende partijen (zoals overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders) goed wordt samengewerkt om oplossingen te bedenken en uit te voeren. De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van de vraag naar zorg, betekent dat we de krachten en financiële middelen moeten bundelen. Op dit moment wordt dat soms nog bemoeilijkt door wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van mededingingsrecht.

Samen oplossingen bedenken
Ouderen willen zo veel en zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Ze willen in een veilige, vertrouwde omgeving wonen met de best haalbare kwaliteit van leven. Naar mate zij ouder worden is daarvoor meer goede, toegankelijke en voor iedereen betaalbare zorg en ondersteuning nodig. Deze wens én de maatschappelijke opgave waar we voor staan, betekent dat de zorg voor ouderen en chronisch zieken opnieuw uitgevonden moet worden. Daarom heeft ActiZ ook het initiatief genomen voor een brede bijeenkomst over dit onderwerp voor allerlei organisaties die zich met zorg bezighouden, zorgverleners, bedrijfsleven en wetenschap. Als verpleeghuisorganisaties, thuiszorgorganisaties en branchevereniging ActiZ willen we graag deel uitmaken van een grote maatschappelijke beweging om de uitdaging waar we met zijn allen in ons land voor staan, het hoofd te bieden.

Zie de infographic Zorgkloof op de site van ActiZ voor meer uitleg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 02 mrt 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!