De grootste dreiging is echter dat verpleeghuizen kampen met een toenemend personeelstekort

Tijdens de tweede golf willen Nederlandse verpleeghuizen niet weer (volledig) op slot voor bezoek. Het is echter lastig laveren tussen enerzijds het welbevinden van de bewoners en anderzijds infectiepreventie. Er heerst dan ook grote onzekerheid over de impact van deze coronagolf, zowel voor bewoners, naasten als medewerkers. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Radboudumc en de Universiteit Maastricht.

Sinds eind mei worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van de Universiteit Maastricht en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen verbonden aan het Radboudumc. Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de minst ingrijpende maatregelen. ‘De belangrijkste uitdaging is dat we niet weer een bezoekverbod krijgen’, zegt Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde in het Radboudumc (foto). ‘De meeste verpleeghuizen zeggen dat ze zich goed voorbereid hebben op de tweede golf. Daarbij gaat het om beschikbaarheid van lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers.’

Personeelstekort
De grootste dreiging is echter dat verpleeghuizen kampen met een toenemend personeelstekort. ‘Medewerkers die corona-gerelateerde klachten hebben en zich moeten laten testen, vallen uit’, licht Koopmans toe. ‘De testcapaciteit blijft achter, waardoor personeel onnodig lang uit de roulatie is. Dit zorgt ook weer voor meer werkdruk van collega’s. Er zijn nu verpleeghuizen die zelf teststraten inrichten. Daarnaast zie je landelijk het initiatief dat personeel uit horeca wordt ingezet om bij te springen in de verpleeghuizen waar een tekort is.’

Welbevinden
Uit eerdere metingen van deze monitor kwam al naar voren dat het opheffen van het bezoekverbod direct leidde tot positieve effecten bij bewoners. In de laatste meting, van begin oktober, meldden de meeste verpleeghuislocaties nog steeds positieve effecten op het welbevinden. De resultaten laten ook zien dat reguliere activiteiten in de meeste verpleeghuizen weer zoveel mogelijk in gang zijn gezet. Bewoners kunnen op de meeste locaties weer activiteiten ondernemen. De inzet van vrijwilligers blijft wel achter, vooral omdat zij zelf wegblijven uit het verpleeghuis. Naar schatting één op de vijf naasten komt ook minder vaak op bezoek dan voor het algehele bezoekverbod.

Verschuiving
‘Een verschil met de eerste golf is dat er binnen verpleeghuizen een verschuiving is opgetreden om het niet alleen over infectiepreventie te hebben, maar juist ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven de bewoners’, aldus Koopmans. ‘Die mindset zie je terug in de Handreiking bezoek en sociaal contact corona verpleeghuizen, die is opgesteld met alle betrokken partijen. De Coronawet stelt ook dat een landelijke bezoekverbod niet meer mag worden ingevoerd. Je kunt binnen verpleeghuizen of afdelingen waar het nódig is bezoek beperken, dat hoeft dan niet in alle verpleeghuizen. De huidige situatie is echter zorgelijk: in meer dan 20 procent van alle instellingen zijn er op dit moment één of meer besmettingen. Het blijft daarom lastig laveren tussen enerzijds infectiepreventie en anderzijds het welbevinden van bewoners.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Radboudumc
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/verpleeghuizen-willen-bezoekverbod-tijdens-tweede-golf-uit-alle-macht-voorkomen
Originele titel: Verpleeghuizen willen bezoekverbod tijdens tweede golf uit alle macht voorkomen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-10-31

Relevante artikelen ...

Ouderenzorgmedewerkers redden het niet zonder uw hulp! ActiZ roept met klem op om je aan de maatregelen te houden In het hele land staat de ouderenzorg door de coronapandemie onder zeer grote druk, maar i... Ouderenzorg Wed, 23 Dec 2020, 13:55:12
Landelijk onderzoek naar gevolgen van corona in verpleeghuizen Het onderzoek is een samenwerking tussen de UNC-ZH en de academische werkplaats ouderenzorg in Groningen, het UNO-UMCG Verpleeghuizen zouden ruimte... Ouderenzorg Mon, 29 Jun 2020, 11:01:30
Meer maatwerk bezoek verpleeghuizen Uitbreiding van bezoekmogelijkheden is belangrijk voor bewoners en naasten Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghui... Ouderenzorg Fri, 05 Jun 2020, 12:19:18
Bezoek verpleeghuis versoepeld Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties w... Ouderenzorg Sat, 23 May 2020, 12:34:21
Verpleeghuizen gaan op slot Op advies van Verenso scherpt Kabinet bezoekersregeling verpleeghuizen aan Op advies van Verenso heeft het kabinet donderdag 19 maart in de ministeri... Ouderenzorg Thu, 19 Mar 2020, 19:32:19
Verpleeghuizen sluiten voor bezoek als er besmettingen zijn ActiZ erkent en steunt de noodzaak om deze locaties te sluiten voor bezoek van buiten Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant ... Ouderenzorg Mon, 16 Mar 2020, 07:54:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com