De droom: een prettige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk

Voor het eerst konden 50 buurtbewoners tijdens een burgerberaad meedenken over de indeling van de begane grond van woonzorglocatie Borgsate. In deze woonzorglocatie in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek van Rotterdam wonen voornamelijk mensen met dementie en somatische aandoeningen. Om de betrokkenheid van de wijk te vergroten en actieve deelname te stimuleren, heeft de woonzorglocatie in samenwerking met EMMA een burgerberaad georganiseerd. Want: ‘Het is moeilijk om het over de samenleving te hebben, als we niet met de samenleving spreken’, aldus Ronald Buijs, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorginstelling Laurens.

Ronald Buijs werkt al jaren in de zorgsector. Zo was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij ouderenzorginstelling De zorgcirkel en directeur bij de Kinderjeugdpsychiatrie & autisme bij Yulius. In 2022 startte hij bij zorginstelling Laurens, waar woonlocatie Borgsate onderdeel van is. Al snel kreeg Buijs de uitdagende opdracht om met de renovatie van het pand aan de slag te gaan. Hij besloot dit niet alleen te doen, maar om buurtbewoners bij deze renovatie te betrekken door middel van een burgerberaad.

Begane grond als ontmoetingsplek
De nieuwe begane grond moet een ruimte worden waar bewoners van Borgsate, en bewoners van de omliggende wooncomplexen Borghave en Meyburg, samen kunnen komen met andere buurtbewoners van Schiebroek.  De droom: een prettige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk.

Ook ziet Buijs eenzaamheid onder ouderen als een belangrijke reden voor de renovatie. ‘Wij hebben uitdagingen in de zorg waar we als samenleving mee aan de slag moeten. De grootste uitdaging die wij zien, is ouderen van betekenis laten zijn en blijven in de maatschappij. Wij zien graag een verschuiving van het zorgen voor ouderen naar het samenleven met ouderen. Vele decennia was het uitgangspunt: je wordt ouder, je ontwikkelt kwetsbaarheden en we gaan voor je zorgen. Dit heeft geleid tot goede ouderenzorg in Nederland. Echter zien we een toenemende vereenzaming in Nederland.’

We zien graag een verschuiving van zorgen voor naar samenleven mét ouderen.

Buijs schetst een beeld van de relatief 'geïsoleerde' wereld van de woonzorglocatie Borgsate: ‘Een oudere gaat naar een woonzorglocatie en ontvangt vaak nog maar één of twee keer per week bezoek van familie of buren. Ouderen worden als het ware uit het sociale systeem getrokken. En dat is niet wenselijk.’

Ouderen weer onderdeel maken van de maatschappij
Het isoleren van zorgbehoevende ziet Buijs ook op andere vlakken terug in de zorgsector, bijvoorbeeld tijdens zijn werk in de kinderjeugdpsychiatrie: ‘We hebben de neiging om “mensen met een probleem” om efficiëntieredenen bij elkaar te zetten. Kinderen met psychische problematiek worden bijvoorbeeld uit het onderwijs gehaald en voor twee jaar opgenomen. Gehandicapte mensen worden vaak buiten de wijk, en bijvoorbeeld op locaties in bossen, verzorgd.

Maar het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Je ziet ook steeds meer mensen met een ondersteuningsbehoefte die juist onder de mensen komen en een rol hebben in een wijk. Vereenzaming en isolatie leidt tot een enorme zorgvraag. En het antwoord op deze zorgvraag hoeft niet altijd zorgverlening te zijn. Vaak kan het ook worden opgelost door iemand onderdeel te laten zijn van de samenleving.’

Buijs ziet een kans om op de nieuwe begane grond de woonzorglocatie en de wijk samen te brengen. ‘Het ideaalbeeld is dat ouderen weer onderdeel zijn van de maatschappij. En dat is best een uitdaging. Het is een ambitieus doel en we moeten dat terugbrengen tot kleine stappen. Met het betrekken van buurtbewoners bij dit vraagstuk zetten we een eerste stap.’

Buurtbewoners betrekken
Het uitgangspunt voor de begane grond van Borgsate is dat het een ontmoetingsfunctie heeft. Zodat ouderen onder de mensen komen en in contact blijven met de medemens. Buijs: ‘Bij Laurens realiseerden we ons: hoe kunnen we het over de samenleving hebben, als we niet met de samenleving spreken? We moeten de buurtbewoners in het proces betrekken. Ze zijn al deskundig in hun rol als burger. Ze nemen levenservaring en hun perspectief op de omgeving mee. Toen volgde de vraag: hoe betrekken we hen? Het boekje van Eva Rovers, Nu is het aan ons, is een sterk pleidooi voor burgerberaden en zette me aan het denken.’

EMMA heeft veel ervaring met burgerberaden, waar deelnemers meedenken over een maatschappelijk vraagstuk en input leveren voor een oplossing of beleid. Een burgerberaad in de zorgsector was, ook voor EMMA, een primeur. In 2023 heeft het Burgerberaad Zorg Zeeland plaatst gevonden, een initiatief van de regionale samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Coalitie. Echter, een burgerberaad in opdracht van een zorginstelling, zoals dat bij Borgsate plaatsvindt, is voor het eerst. Gedurende vijf bijeenkomsten spraken wijkbewoners over de vraag: hoe kunnen we de begane grond van Borgsate inzetten, zodat de wijk een actieve rol pakt in het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen? Bij één van deze bijeenkomsten waren ook experts aanwezig, zoals een zorgprofessional en een wijknetwerker, zodat alle vragen deskundig beantwoord werden.

Ik verwacht dat er ideeën uit voortkomen die werken, omdat ze bedacht zijn door mensen zélf.

Ideeën die écht werken
Buijs is positief verrast door de betrokkenheid van iedereen in de wijk: ‘De wijkbewoners zijn enorm betrokken. Bij de eerste bijeenkomst vroeg iemand aan mij of hij ook onderdeel kon zijn van de uitvoering. Dat is natuurlijk fantastisch dat wijkbewoners na de laatste bijeenkomst op 25 april betrokken willen blijven bij de uitvoering van de plannen!’  

Ook de deelnemers merken een fijne sfeer en diepgaande betrokkenheid bij dit burgerberaad. Mariëlle (59) geeft aan: ‘Ik vind het leuk dat er verschillende zienswijzen zijn en we elkaar toch aan het einde kunnen vinden in de ideeën.’ Anneke (31) heeft een plan vanuit haar eigen ervaring als moeder van jonge kinderen opgesteld: ‘Leuk om mee te denken! De behoefte voor dit plan, dat een ontmoetingsruimte biedt waar kleine kinderen en ouders zich kunnen vermaken met onder meer boekjes en kinderliedjes, komt voort uit eigen ervaring.’ Deelnemers hopen vooral op een mooie invulling van de benedenverdieping en ‘natuurlijk dat mijn plan doorgaat’, voegt Mariëlle (59) eraan toe met een lach.

Op basis van de input van de deelnemers geeft Laurens invulling aan de renovatie van de benedenverdieping. Het gekregen mandaat is dat ten minste drie van de voorgestelde ideeën daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, in samenwerking met de wijk. Buijs verwacht mooie resultaten: ‘Ik verwacht dat er ideeën uit voortkomen die echt gaan werken, omdat ze zijn bedacht door de mensen zélf. Betere ideeën, nieuwe ideeën en toepasbare ideeën, waarin zowel de bewoners als de buurt van betekenis kunnen zijn.’

Bron: Emma


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Emma / Betti Lemstra
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Emma
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Primeur: het eerste burgerberaad waarbij buurtbewoners mogen meedenken over een woonzorglocatie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 29 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!