(advertentie)

Feiten en cijfers zijn interessant voor beleidsmakers, patiëntenorganisaties en zorgverleners

Ongeveer driekwart van de mensen die in 2017 overleden, behoort tot de doelgroep van palliatieve zorg. In de laatste maand van hun leven komen acute ziekenhuisopnames, bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenposten nog frequent voor. Dit blijkt uit gegevens afkomstig uit het nieuwe informatiesysteem dat het Nivel in samenwerking met verschillende Expertisecentra Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft opgezet, met subsidie van ZonMw. Het systeem bevat gekoppelde gegevens uit huisartsenregistraties, ziekenhuisregistraties en bevolkingsstatistieken.

Van de ruim 150.000 personen die in 2017 overleden in Nederland, stierven er bijna 110.000 (73%) aan een aandoening die veelal gepaard gaat met een ziekbed en een behoefte aan palliatieve zorg.

Een derde heeft nog ziekenhuisopname in laatste levensmaand
Het beleid is erop gericht om mensen palliatieve zorg te geven op hun plaats van voorkeur, die meestal ‘thuis’ is. Dat lukt niet altijd. In 2017 had ongeveer een derde (32%) van de mensen die behoren tot de doelgroep van palliatieve zorg in de laatste maand voor overlijden nog een of meer ziekenhuisopnames. Bij 86% van deze ziekenhuisopnames ging het om een acute opname. Opgenomen patiënten verbleven gemiddeld ruim zeven dagen in het ziekenhuis in de laatste maand voor overlijden.

Daarbij is er wel verschil tussen patiëntengroepen: het percentage acute ziekenhuisopnames was veel hoger onder mensen die stierven aan een chronische leveraandoening, een chronische luchtwegaandoening of een CVA en onder personen jonger dan 18 jaar, dan onder personen die overleden aan dementie en 85-plussers.

Ook andere acute vormen van zorg komen regelmatig voor
In 2017 bezocht bijna een kwart (24%) van de mensen die behoren tot de doelgroep van palliatieve zorg in de maand voor overlijden de spoedeisende hulp (SEH). Bij mensen met een leveraandoening was het percentage dat op de SEH kwam het hoogst.

Ook de huisartsenposten (buiten kantooruren) werden veel bezocht of geconsulteerd. Bij 57% van de patiënten die tot het einde van hun leven stonden ingeschreven bij een huisarts was er in de laatste levensmaand nog contact met een huisartsenpost. Bij mensen met kanker was dat relatief vaak het geval. Belangrijke redenen voor contact met de huisartsenpost waren een (naderend) overlijden en benauwdheid.

Feiten en cijfers interessant voor beleidsmakers, patiëntenorganisaties en zorgverleners
Beleidsmakers, belangenbehartigers van patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen van deze gegevens leren en met elkaar in gesprek gaan over het aanbod en de kwaliteit van palliatieve zorg: wordt de juiste zorg geboden? En wordt deze zorg op de juiste plek geboden? Essentieel is dat het informatiesysteem de komende jaren wordt verrijkt met nieuwe gegevens.

Over het project
Doel van het nieuwe informatiesysteem is om met gebruik van bestaande gegevens meer inzicht te krijgen in aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg, zonder dat dit extra registratielast teweegbrengt bij patiënten of zorgverleners. We koppelden doodsoorzakenstatistieken van het CBS met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Begin 2020 was 2017 het meest recente jaar waarover alle drie die gegevensbronnen informatie bevatten. Voor het identificeren van de palliatieve zorgpopulatie, selecteerden we de personen die zijn overleden aan kanker, hartaandoeningen (chronisch), luchtwegaandoeningen (chronisch), CVA, nieraandoeningen (chronisch), leveraandoeningen (chronisch), dementie/seniliteit, neurodegeneratieve aandoeningen en hiv/aids.


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/leren-van-bestaande-gegevens-over-palliatieve-zorg
Originele titel: Leren van bestaande gegevens over palliatieve zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-06-05

Relevante artikelen ...

Snellere diagnose en behandeling van beroertes nodig Beroerte is eigenlijk een verzamelnaam Dinsdag 12 mei was het de Europese dag van de Beroerte. Een speciale dag om aandacht te vragen voor deze acute... Wetenschap & onderwijs Wed, 13 May 2020, 15:29:34
Ontdekking nieuwe chronische ontstekingsziekte Erfelijk angio-oedeem is een zeldzame aandoening die gepaard gaat met acute en vaak ernstige ontstekingsreacties Arts-onderzoeker Zonne Hofman wilde ... Wetenschap & onderwijs Sat, 11 Jan 2020, 15:05:20
Nierschade door stikstofuitstoot Chronische nierschade is een belangrijk gezondheidsprobleem Een hoge uitstoot van stikstof vormt een risico voor schade aan de nieren. Dit verband bl... Wetenschap & onderwijs Wed, 16 Oct 2019, 18:45:24
Zuurstoftekort in autoimmuunziekte sclerodermie Zoals vaak bij auto-immuunziektes is de overdreven reactie van het immuunsysteem ‘teveel van het goede’ Dankzij het onderzoek dat afgelopen maandag l... Wetenschap & onderwijs Thu, 10 Oct 2019, 15:40:46
Botox werkt niet beter dan afkicken van pijnmedicatie Overmatig gebruik van pijnstillers en anti-migrainemedicatie kan paradoxaal genoeg juist leiden tot een toename van aanvallen en chronische migraine ... Wetenschap & onderwijs Thu, 18 Apr 2019, 14:42:00
Verbeteringen in aanpak infectieziektebestrijding Infectieziekten hebben een grote impact op de samenleving Uitbraken van infectieziekten kunnen een grote impact hebben op de samenleving. Het gaat da... Wetenschap & onderwijs Fri, 23 Nov 2018, 21:23:23