Sinds 2019 implementeert een aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in achterstandswijken van de grote steden Krachtige basiszorg

Tijdens de coronapandemie werken de huisartsenpraktijken in specifieke en acute situaties veel samen met wijkverpleging en thuiszorg. Daarnaast is er vaak veel samenwerking met andere instanties, als wijk- of buurtteams, organisaties voor begeleid wonen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarbij praktijken werd gevraagd naar hun ervaringen met de integrale aanpak Krachtige basiszorg.

Sinds 2019 implementeert een aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in achterstandswijken van de grote steden Krachtige basiszorg: een vernieuwende, integrale aanpak, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.

Samenwerking verloopt goed door opgebouwde relaties
Praktijken hebben tijdens de coronapandemie veel profijt van de band die zij in het kader van Krachtige basiszorg hebben opgebouwd met verschillende organisaties in de wijk. Dit heeft geleid tot ‘korte lijnen’ in de samenwerking. Doordat de professionals uit het medische en sociale domein elkaar van gezicht kennen, is het – ook in coronatijd – gemakkelijker om elkaar te bellen met vragen of zorgen over cliënten.

Begeleiding kwetsbare patiënten gaat redelijk tot goed doordat zij in beeld zijn
Volgens de praktijken leidt de coronapandemie juist bij de meest kwetsbare patiëntengroepen tot veel vragen en problemen. De praktijken ervaren veel voordeel van alle inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben verricht – in het kader van Krachtige basiszorg – om deze groep goed in beeld te krijgen: ze weten nu namelijk wie ze moeten bellen. Wel maken zij zich ook zorgen over een deel van deze groep, namelijk degenen met wie het niet lukt contact te krijgen.

Het onderzoek
Begin 2019 is een tweejarige pilot gestart, waarin gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in achterstandswijken van grote steden Krachtige basiszorg implementeren. De resultaten van de pilot worden begin 2021 verwacht. In mei 2020 vroegen we deelnemers naar hun ervaringen met Krachtige basiszorg in de coronatijd. Met name ging het hierbij over de ingezette werkwijze ter verbetering van de samenwerking in de wijk en ter verbetering van de zorg voor patiënten met complexe problematiek. Coördinatoren van alle (tien) deelnemende praktijken vulden de vragenlijst in.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/samenwerking-tussen-professionals-de-wijk-volgens-krachtige-basiszorg-van-meerwaarde
Originele titel: Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-07-06

Relevante artikelen ...

Ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers Zorgen voor een naaste aan het levenseinde is vaak zwaar Profielen van mantelzorgers kunnen bijdragen aan de bewustwording van zorgverleners dat mant... Thuiszorg Wed, 06 May 2020, 14:18:22
Kwaliteit werk wijkverpleegkundigen is goed Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder verpl... Thuiszorg Mon, 17 Feb 2020, 09:01:36
Meer uniforme afspraken medische technologie in de thuissituatie Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen Het verplaatsen van ziekenhuis... Thuiszorg Mon, 29 Apr 2019, 14:23:22
Goede thuiszorg bij kankerpatiënten Naast ondersteuning bij lichamelijke en psychosociale problemen spelen respect voor de autonomie van de patiënt en goede informatievoorziening een rol... Thuiszorg Thu, 05 Jul 2018, 15:06:39
Over het algemeen tevreden geluiden over de huidige wijkverpleging Over het algemeen genomen is de cliënt, mantelzorger en de zorgprofessional tevreden over de huidige wijkverpleging Zowel cliënten en mantelzorgers a... Thuiszorg Wed, 04 Oct 2017, 09:22:56
Leernetwerken Wijkverpleging versterken competenties docenten en zorgprofessionals Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan de ontwikkeling van de deskundigheid van docenten en zorgprofessionals. Het gaat bijvoorbeeld om compet... Thuiszorg Wed, 20 Sep 2017, 12:00:16