Voor de aanpak is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld door onderzoekers van het Nivel en Stichting Overvecht Gezond

In Utrecht Overvecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Gezamenlijk bieden zij integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen. Voor de aanpak is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld door onderzoekers van het Nivel en Stichting Overvecht Gezond.

Krachtige basiszorg is in Overvecht ontwikkeld en inmiddels geïntroduceerd in de vier grote steden, maar kan overal in Nederland worden toegepast. De Toolkit Krachtige basiszorg geeft een beschrijving van de aanpak en bevat de instrumenten en visiedocumenten zoals die in de loop van de tijd in Overvecht zijn ontwikkeld.

Handvatten implementatie integrale, complexe zorg in de wijk
De Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor het implementeren van integrale zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen. De instrumenten en documenten mogen door iedereen gebruikt worden die geïnteresseerd is in Krachtige basiszorg en deze aanpak in de eigen wijk wil opzetten.

Krachtige basiszorg biedt zorg dichtbij huis in complexe zorgsituaties
Gezondheidsklachten en sociaalmaatschappelijke problemen hangen vaak samen en versterken elkaar. Gestapelde problematiek doet zich relatief vaak voor in achterstandswijken. Om mensen met meerdere, complexe problemen goed te helpen schiet ‘reguliere’ zorg soms tekort en is er behoefte aan maatwerk. In Krachtige basiszorg bieden professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein samen integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis, voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.

Over de samenwerking tussen Nivel en Overvecht Gezond
Krachtige basiszorg en de bijbehorende instrumenten zijn ontwikkeld door huisartsen en buurtteammedewerkers in Overvecht. Het Nivel deed met financiering van ZonMw onderzoek naar de aanpak. Onderdeel van het onderzoek was het ontwikkelen van de Toolkit Krachtige basiszorg, waarin de werkwijze en instrumenten van Krachtige basiszorg overzichtelijk zijn weer gegeven.

Meer informatie over de aanpak Krachtige basiszorg vindt u bij www.overvechtgezond.nl of www.krachtigebasiszorg.nl


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 21 okt 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!